Звіт директора Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 імені Григорія Гуляницького Пустовойта С.В. за 2017-2018 навчальний рік

 

Звіт директора

 

Конотопської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №7

 імені Григорія Гуляницького

 Пустовойта С.В.

за 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

 

       На виконання статей 15, 16, 34 Закону України “Про загальну середню освіту”,  Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, керуючись листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-315 від 07.06.2017 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», наказу відділу освіти від 31.08.2017 № 436-од «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» заклад здійснював свою діяльність відповідно до статуту школи  та правил внутрішнього трудового розпорядку.

       Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на охоплення всіх дітей шкільного віку у своєму мікрорайоні навчанням у школі. Учням необхідно надати можливість розвивати свої таланти і здібності, а також уміння мислити й діяти. Наше завдання – допомогти розвитку людей, які стануть ініціаторами розвитку суспільства, його культури.

      Педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою «Підвищення науково-методичного рівня педагогів, їх інноваційної культури, формування вчителя-дослідника з метою розвитку творчих та навчально-дослідницьких компетентностей учнів в умовах школи успіху та сприяння здоров’ю». Сплановано роботу за всіма напрямами діяльності колективу щодо реалізації  даної проблеми. Проведено засідання педагогічних рад, відбулися психолого-педагогічні консиліуми; засідання МО, творчих груп.

        Уся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної роботи, які сприяють розвитку особистості учня, підвищенню рівня навчальних досягнень. Розв’язання  науково-методичної проблеми та вирішення завдань школи  дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та  позакласній діяльності.

         Учителі школи, використовуючи набутий досвід, застосовуючи новітні технології навчання, підвищили рівень та якість навчально-виховного процесу.   Динамізм, високий рівень інформаційної культури є обов’язковою передумовою діяльності педагога. Творчість має стати стилем життя кожного вчителя. Формування системи й змісту методичної роботи вчителя-дослідника, який результати своєї діяльності вбачатиме не лише в рівні навчальних досягнень учнів, а і в рівні розвитку, вихованості, ставленні до навчання, є надзвичайно важливою справою.

Результати успішності за рік представлені у таблиці.

 

Клас Кількість учнів Високий Достататній Середній Початковий
Кільк.

учнів

% Кільк.

учнів

% Кільк.

учнів

% Кільк.

учнів

%
1аб 52
29 5 17 14 49 10 34
26 5 19 12 46 9 35
17 2 12 7 41 8 47
24 3 13 17 70 4 17
21 5 24 7 33 9 43
16 2 13 9 56 5 31
33 7 22 13 39 13 39
19 1 5 10 53 8 42
29 13 45 16 55
6 30 4 13 7 24 19 64
28 1 4 6 21 14 56 3 11
25 9 33 12 51 4 16
8 30 2 7 6 20 18 60 4 13
22 1 5 10 46 8 36 3 14
23 9 39 8 35 6 26
10 22 3 14 5 23 13 59 1 5
11 25 5 20 7 28 13 52
Усього 471 46 11 161 38 190 45 22 6

 

         Якщо порівняти дані таблиці з даними минулого року, то можна побачити, що учнів, які навчаються на високому рівні, з 40 до 46 (+1,5%), на достатньому – із 168 до 161 (-2%), на середньому – із 193 до 190 (-0,8%), на початковому – із 20 до 22 (+1%). Середній бал успішності учнів знизився до –  8,0.

       Протягом навчального року здійснювався контроль за навчальною діяльністю учнів 5-го класу з метою вивчення адаптації до нових умов навчання. Вивчався стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів з української мови, математики.  Контролювався стан ведення шкільної документації та виконання навчальних програм. Вивчалася система роботи учителів, які атестувалися, контролю за дотриманням медико-педагогічних  вимог на уроках фізичної культури.

        ДПА учнів у системі загальної середньої освіти проводилася відповідно до Положення  про державну підсумкову атестацію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 лютого 2015 року за № 157 /26602, листа МОН України  від 27.03.2018 № 1/9-185 « Про проведення державної підсумкової атестації учнів у закладах загальної середньої освіти у 2017-2018 навчальному році», листа МОН від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017-2018 навчального року та особливості проведення державної підсумкової атестації в закладах загальної середньої освіти».

        У 9-х класах проведено ДПА з української мови, математики, української літератури (за вибором навчального закладу та відповідним рішення педагогічної ради).; в 11 класі – з української мови, історії України  та математики, фізики, біології та англійської мови (за вибором учнів) у формі ЗНО.

      За результатами ДПА випускників 9 класу якісна складова з української мови становить 66 % ( 29 учнів), з математики – 62% (27 учнів), з української літератури – 62% (27 учнів).

Підсумки ДПА з предметів інваріантної складової представлені у таблиці:

 

Предмет Кількість учнів Виконували ДПА Високий Достатній Якість знань Середній Успішність знань Початковий
чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків
9 клас
Українська література 45 44 98 13 30 17 39 29 66 14 32 44 100
Українська мова 45 44 98 14 32 13 30 27 62 17 39 44 100
Математика 45 44 98 7 16 20 45 27 62 17 39 44 100

 

Результати ЗНО з української мови, історії України, математики, біології, фізики та англійської мови представлені у таблицях:

Результати оцінювання учнів 11-го класу з англійської мови

у 2017-2018 навчальному році

 

Клас 11
ПІП учителя Мельник І.В.
Кількість учнів у класі 25
З’явились на ЗНО 7
Не з’явились на ЗНО
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Аллафердієва Аміна Намігівна 9 8 -1 8,6
Аллафердієва Ельміра Валєгівна 8 3 -5 8,1
Власенко Катерина  Миколаївна 11 8 -3 11
Ковалевська Світлана Русланівна 10 8 -2 9
Леденко Крістіна Юріївна 11 10 -1 10,3
Оджукву Космос-Богдан 9 7 -2 8
Требухова Анна Юріївна 11 10 -1 10,7

 

Продовження додатка

Порівняння результатів оцінювання з англійської мови учнів 11-го класу

 

Річне оцінювання Оцінювання ДПА/ЗНО Різниця
Кількість учнів 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал
7 1 2 3 1 3 4 9,8 1 1 1 3 4 2 2 7,7 2,1
% 14 28,5 43,5 14 43 56,5 14 14 14 43,5 57,5 28,5 28,5

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
7-100%

 

Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу

із географії _КЗОШ №7

у 2017-2018 навчальному році

 

Клас
ПІП учителя Хричікова І.М.
Кількість учнів у класі 25
З’явились на ЗНО 10
Не з’явились на ЗНО
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Авраменко Тарас 8 8 0 8,4
Андрєєва Аліна 11 11 0 11,1
Безродна Анна 10 8 -2 10,5
Винниченко Вікторія 8 6 -2 7,9
Зимовець Катерина 8 7 -1 8,6
Лізогубова Наталія 11 10 -1 10,4
Нерощина Анна 11 8 -3 10,6
Нощенко Дар’я 6 5 -1 7,7
Сомко Роман 9 8 -1 7,7
Щиголь Олександр 10 8 -2 7,7

 

Продовження додатка

Порівняння результатів оцінювання з географії учнів 11-го класу

 

Річне оцінювання Оцінювання ДПА/ЗНО Різниця
Кількість учнів 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал
1 1 3 1 4 2 3 5 9,2 1 1 2 1 5 6 1 1 2 7,9 1,3
% 10 10 30 10 40 20 30 50 10 10 20 10 50 60 10 10 20

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
8 (80%) 2 (20%)

 

Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу

із історії   України Конотопської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №7 імені Григорія Гуляницького

у 2017-2018 навчальному році

 

Клас 11
ПІП учителя Люта О.І
Кількість учнів у класі 25
З’явились на ЗНО 21
Не з’явились на ЗНО _
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Авраменко Тарас 8 7 -1 8
Аллахвердієва Аміна

 

8 8 8,6
Аллахвердієва

Ельміра

8 7 -1 8,1
Андрєєва Аліна 12 12 11,1
Безродна Анна

 

10 10 10,2
Винниченко

Вікторія

7 7 7,7
Власенко Катерина 11 11 11
Гринь Діана

 

11 9 -2 9,6
Зимовець Катерина 9 10 +1 8,6
Ковалевська Світлана 9 8 -1 9
Леденко Крістіна 10 9 -1 10,3
Лізогубова Наталія 11 12 +1 10,5
Марченко Дмитрій 7 8 +1 8,2
Налізьмо Єлизавета 10 10 9,8
Нерощина Анна 11 11 10,5
Нощенко Дар’я 6 5 -1 7,5
Оджукву Космос- Богдан 8 10 +2 8
Потарусов Денис 5 5 6,2
Сомко Роман 8 7 -1 7,7
Спільник Юлія 8 8 8,3
Требухова Анна 11 11 10,7

 

Продовження додатка

Порівняння результатів оцінювання з  історія України  учнів 11-го класу

 

Річне оцінювання Оцінювання ДПА/ЗНО Різниця
Кількість учнів 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал
1 1 2 2 6 2 10 3 5 1 9 8.9 2 2 4 4 2 10 4 3 1 8 8.9
% 5 5 10 10 29 10 49 13 23 5 41 10 10 19 19 10 48 19 13 5 37

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
4/19% 7/33% 10/48%

 

Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу

із математики Конотопська загальноосвітня школа I-III ступенів №7 імені Григорія Гуляницького

у 2017-2018 навчальному році

 

Клас 11
ПІП учителя Фалько О.С.
Кількість учнів у класі 25
З’явились на ЗНО 6
Не з’явились на ЗНО
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Кашук Олександр 8 10 +2 8,3
Марченко Дмитро 6 5 -1 8,2
Прокопенко Анна 10 9 -1 11
Романченко Крістіна 8 6 -2 9,2
Спільник Юлія 8 6 -2 8,3
Щиголь Олександрі 7 6 -1 7,7

 

Продовження додатка

Порівняння результатів оцінювання з (назва предмету) учнів 11-го класу

 

Річне оцінювання

 

Оцінювання ДПА/ЗНО

 

Різниця
 

Кількість учнів

 

1

 

2

 

3

 

1-3

 

4

 

5

 

6

 

4-6

 

7

 

8

 

9

 

7-9

 

10

 

11

 

12

 

10-12

 

Сер.бал

 

1

 

2

 

3

 

1-3

 

4

 

5

 

6

 

4-6

 

7

 

8

 

9

 

7-9

 

10

 

11

 

12

 

10-12

 

Сер.бал

 

6

1 1 1 3 4 1 1 7,83 1 3 4 1 1 1 1 7 0,83
 

%

16% 16% 16% 52% 68% 16% 16% 16% 52% 68% 16% 16% 16% 16%

 

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
1/16% 5/84%

 

Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу

з української мови Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Григорія

у 2017-2018 навчальному році

 

Клас 11
ПІП учителя Поволоцька Н.П.
Кількість учнів у класі 25
З’явились на ЗНО 25
Не з’явились на ЗНО
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
1 Авраменко Тарас Русланович 7 4 -3 8
2 Аллахвердієва Аміна Намігівна 9 10 +1 8,6
3 Аллахвердієва Ельміра Валєгівна 8 5 -3 8,1
4 Андрєєва Аліна Сергіївна 11 10 +1 11,1
5 Безродна Анна Володимирівна 10 8 -2 10,2
6 Виниченко Вікторія Олегівна 8 7 -1 7,7
7 Власенко Катерина Миколаївна 11 11 = 11
8 Гринь Діана Ігорівна 9 9 = 9,6
9 Зимовець Катерина Андріївна 8 7 -1 8,6
10 Кашук Олександр Олександрович 7 7 = 8,3
11 Ковалевська Світлана Русланівна 9 10 +1 9
12 Леденко Крістіна Юріївна 10 10 = 10,3
13 Лізогубова Наталія Василівна 11 10 -1 10,5
14 Марченко Дмитрій Юрійович 8 8 = 8,2
15 Налізько Єлизавета Русланівна 10 9 -1 9,8
16 Нерощина Анна Анатоліївна 10 10 = 10,5
17 Нощенко Дар’я Володимирівна 8 9 +1 7,5
18 Оджукву Космос-Богдан 7 7 = 8
19 Потарусов Денис Сергійович 6 3 -3 6,2
20 Прокопенко Анна Олегівна 11 12 +1 11
21 Романченко Крістіна Олександрівна 9 10 +1 9,2
22 Сомко Роман Сергійович 6 7 +1 7,7
23 Спільник Юлія Олександрівна 8 8 = 8,3
24 Требухова Анна Юріївна 11 11 = 10,7
25 Щиголь Олександр Сергійович 7 7 = 7,7

 

Продовження додатка

Порівняння результатів оцінювання з української  учнів 11-го класу

 

Річне оцінювання Оцінювання ДПА/ЗНО Різниця
Кількість учнів 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал
25 2 4 6 4 4 5 8,8 1 1 1 6 3 3 7 2 1 8,4 0,4
% 8 16 64 16 16 20 4 4 4 64 12 12 28 8 4

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
7                         28% 8                               32% 10                                  40%

 

 

Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу

із  фізики    зош №7  ім. Григорія Гуляницького

у 2017-2018 навчальному році

 

Клас 11
ПІП учителя Салій С.М.
Кількість учнів у класі 25
З’явились на ЗНО 1
Не з’явились на ЗНО
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Кашук Олександр 7 7 = 8,3

 

Продовження додатка

Порівняння результатів оцінювання з (назва предмету) учнів 11-го класу

 

Річне оцінювання Оцінювання ДПА/ЗНО Різниця
Кількість учнів 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал
1 1 1
% 100 100 100 100

 

Підвищили    0 Знизили  0 Підтвердили  1
К-ть учнів/%  0 К-ть учнів/%  0 К-ть учнів/%  100%

 

 

Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу

із хімії  КЗОШ №7

у 2017-2018 навчальному році

 

Клас 11
ПІП учителя Михтуненко О.І.
Кількість учнів у класі 25
З’явились на ЗНО 1
Не з’явились на ЗНО
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Романченко Крістіна            9  9 0 9,2

 

Продовження додатка

Порівняння результатів оцінювання з хімії учнів 11-го класу

 

Річне оцінювання Оцінювання ДПА/ЗНО Різниця
Кількість учнів 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал
1 1 1 9 1 1 9 0
% 100 100 100 100

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
1 (100)

 

Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу

з біології КЗОШ №7

у 2017-2018 навчальному році

 

Клас 11
ПІП учителя Папенко Н.М.
Кількість учнів у класі 25
З’явились на ЗНО 4
Не з’явились на ЗНО 0
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Гринь

Діана

9 8 -1 9,6
Налізько Єлизавета 10 9 -1 9,8
Потарусов Денис 4 5 +1 6,2
Прокопенко Анна 11 11 = 11

 

Продовження додатка

Порівняння результатів оцінювання з біології учнів 11-го класу

 

Річне оцінювання Оцінювання ДПА/ЗНО Різниця
Кількість учнів 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал
4 1 1 1 1 1 1 2 8,5 1 1 1 1 2 1 1 8,25 0,25
% 25 25 25 25 25 25 50 25 25 25 25 50 25 25

 

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
1/25 2/50 1/25

 

     У 2017-2018 навчальному році колектив школи продовжував роботу Всеукраїнському експерименті «Формування здатності конкурентоспроможного випускника школи до успішної адаптації в контексті інтеграції до європейського середовища» і 26.09.2017 року заступник директора Півовар Н.В. та директор школи Пустовойт С.В. звітували про результати ІІ (діагностичного) етапу в Інституті модернізації змісту остіти (м.Київ).

    У рамках експериментально-дослідної діяльності з вересня 2017 року започатковано виховний проект «Ранкові хвилини спілкування» для учнів початкової школи. Це зустріч на початку тижня всього класу з учителем. Кожна дитина вдумливо та поважно вітається з друзями, після чого впродовж короткого часу ділиться власним досвідом зі своїми товаришами, які з повагою слухають і ставлять свої запитання, роблять зауваження. Після цього діти беруть участь у  енергійній груповій вправі, насамперед для того, щоб виховати почуття неконкурентної команди та відчуття єдності. Кожен учитель-класовод вносив до класного журналу запис про проведенння даної зустрічі до класного журналу та веде запис власних спостережень  у зошитах.

    Заступник директора Півовар Н.В. ділилася досвідом в реалізації цього проекту 25.01.2018 року на Всеукраїнському інтернет-марафоні вебінарів «Початкова школа», ініційованим видавництвом «Основа» та на курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів Сумського ОІППО 26.01.2018 року.

    З вересня 2017 року впроваджуються нові факультативи, курси за вибором, гуртки за програмами, розробленими учителями нашої школи. Роботу гуртка «Школа лідера» та дебатного клубу «Паритет» презентовано на міському семінарі директорів та заступників директорів. Учні 10 класу, які вивчали курс за вибором «Крок у професію», відвідували установи та навчальні заклади різних рівнів акредитації з метою ґрунтовної профорієнтаційної роботи.

   Профорієнтаційна робота в закладі проводиться із застосуванням особистісно зорієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до формування свідомого професійного самовизначення кожного учня відповідно до Законів України «Про освіту, Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указів Президента України «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки», Концепції державної системи професійної орієнтації населення (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 842 від 17 вересня 2008 року), Концепції профільного навчання у старшій школі (затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України № 1456 від 21.10.2013 року), Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат (затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 430 від 30.11.1993), Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту україни № 714 від 30 червня 2011 року), Положення про психологічну службу системи освіти України (затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 127 від 03.05.99).

     З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було  визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною проблемою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи творчих та динамічних груп,  шкільних методичних об’єднань на 2017-2018 навчальний рік.

     На виконання завдань, поставлених перед педагогічним колективом, розроблено й проведено педагогічні ради, на яких слухалися питання  про  вплив професійної майстерності вчителів на формування в учнів позитивного інтересу до навчання, формування позитивної мотивації до самоосвіти та розвиток творчої компетентності вчителя у процесі побудови Нової української школи, про шляхи формування у молодших школярів мотивації до успішної навчальної діяльності, про компетентне використання інноваційних авторських ідей, знахідок та надбань педагогічного колективу, їхнє практичне втілення в навчально-виховний процес, про роботу педагогічного колективу щодо формування профільних інтересів та професійної орієнтації учнів, про виховання активної соціально-адаптованої відповідальної та стратегічно мислячої юної особистості в умовах нашого навчального закладу.

    Пріоритетними напрямками методичної роботи в школі було визначено:

 • теоретична підготовка вчителів до роботи над проблемою школи, вивчення рекомендованої літератури;
 • розробка діагностичних анкет та показників, що характеризують творчий потенціал особистості вчителя;
 • розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових категорій;
 • використання технологій продуктивного навчання (розвивальне навчання, технологія проектування, технологія продуктивного мислення) як складових креативної освіти.

    Протягом 2017-2018 навчального року було організовано роботу психолого-педагогічного семінару, творчих груп учителів початкових класів, художньо-естетичного циклу та фізичного виховання,  МО учителів  суспільно- гуманітарного циклу, природничо-математичних дисциплін, класних керівників. Робота методичних об’єднань була спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку.

    На запланованих засіданнях обговорювалися організаційні питання (рекомендації МОНУ, рекомендації міських методичних об’єднань) щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2017–2018 навчальному році, зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, розробка завдань для проведення державної підсумкової атестації.

    Упродовж навчального року було проведено предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами  викладання окремих  предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів.

     Особлива увага приділялася самоосвіті вчителів. Курсова перепідготовка здійснювалася у 2017-2018 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі вчителі: Півовар Н.В., Білозерська Н.В., Кириченко В.А., Шевченко Н.В., Романенко Н.А., Поволоцька Н.П. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи на засіданнях міських методичних об’єднань.

        Атестація педагогів здійснювалася також згідно з перспективним планом. Було атестовано 10 педагогічних працівників:

 1. Мовчан Л.І., учитель зарубіжної літератури, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному званню «старший учитель».
 2. Наталич Л.В., учитель початкових класів, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
 3. Судак Н.О., учитель початкових класів, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 4. Скоблікова О.З., учитель початкових класів, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 5. Шевченко Н.В., учитель української мови і літератури, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 6. Шеремет Є.О., учитель фізичної культури, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 7. Нерода А.Ю., учитель англійської мови, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
 8. Фалько О.С., учитель математики, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 9. Курченко С.П., вихователь ГПД, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 10. Лісатович Г.Г., вихователь ГПД, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

       У ході атестації було проведено вивчення системи роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели відкриті уроки, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи , члени міськиих методичних об’єднань.

      Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2017–2018 н.р. вивчено стан викладання української мови, математики, курсів за вибором та факультативів, здійснено контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт.

      Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, формуванню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності  до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень учнів , розвитку їх обдарованості.

          З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласників.  Результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.

        Діяльність педагогічного колективу школи спрямована  на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Результатом роботи вчителів стали 24 переможців  ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  та 3 переможці ІІІ етапу з правознавства та інформаційних технологій.

        У мовно-літературному конкурсі імені Т.Г.Шевченка на ІІ етапі маємо 3 призових місця, у ІІ етапі конкурсу з української мови імені Петра Яцика – 6 та одне призове місце на ІІІ етапі.

      Учні школи беруть активну участь в Міжнародних конкурсах з фізики «Левеня» з математики «Кенгуру», з історії «Лелека», з інформатики «Бобер», з біології «Колосок», з української мови  «Соняшник», із зарубіжної літератури «Sunflower». Переможцем конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН став 1 учень  старшої ланки.

         Упродовж року вчителі відвідували міські семінари та заходи, брали участь в обговореннях нагальних педагогічних проблем.

        План заходів щодо організації методичної роботи протягом 2017-2018 н.р. був виконаний. Педагоги ділилися досвідом роботи шляхом публікацій у друкованих та електронних фахових виданнях:Гончаренко О.О. «Фторування як засіб управління властивостями оксиду цирконію, леговатованого ітрієм». Альманах «QN» :Всеукраїнський збірник наукових праць студентів. м. Суми, 2017. Вип.7. С. 145–148; Півовар Н.В Компетентнісноорієнтований підхід до формування конкурентоздатної особистості: теоретичний аспект. URL: https://sites.google.com/view/professional-education-kaf, https://drive.google.com/file/d/0B3JJtAkt_S06UEJHeXliOVBVeG8/view

 

      Якісний склад педагогічних працівників: кількість педагогів, які мають  вищу кваліфікаційну категорію – 18, учителів із званням «старший учитель» – 12.

      У школі працює три методичних об’єднання: учителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного, класних керівників, учителів початкових класів, творчі групи вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури; учителів богунівських класів, які, виходячи з науково-методичної проблеми школи, працюють над вирішенням своїх  завдань. Очолюють їх досвідчені компетентні педагоги.

     Діяльність методичних об’єднань та творчих груп у школі багатопланова і різноманітна за змістом, напрямами й формами. Це проведення відкритих уроків, їх самоаналіз і аналіз, конструювання і захист конспектів уроків, ділові ігри, звіти вчителів, огляд літератури, презентації ідей, методичні консультації, обговорення результатів контрольних робіт й інше.

       Методичні об’єднання вирішують свої головні завдання:

– кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

– створення організаційних умов для безперервного вдосконалення професійного рівня педагогічних працівників;

– проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та його вивчення, узагальнення, впровадження;

– вивчення та використання на практиці нових освітніх технологій і систем.

     Учителі активно працюють над формуванням життєвих компетенцій школярів, оволодівають сучасними інтерактивними методами й технологіями, поширюють набутий досвід серед колег міста.

     Згідно з результатами методичного моніторингу, а також для підвищення якості рівня роботи школи  проводиться вивчення, узагальнення ППД, наради при директорові, оперативно-методичні наради, засідання психолого-педагогічного семінару, педагогічні консиліуми, семінари-практикуми, тематичні огляди-виставки, організовується наставництво, створюються умови для самоосвіти, діє система відкритих уроків, надається індивідуальна методична допомога, консультування тощо.

    Значні показники має індивідуальна методична робота з молодими вчителями щодо підвищення їх педагогічної майстерності. Усе починається зі створення позитивної атмосфери в школі, ознайомлення з її традиціями, особливостями навчально-виховного процесу, рекомендаціями, як скласти план уроку, заповнити журнал, вести необхідну документацію. Молоді вчителі ознайомилися з методами і формами роботи свого наставника, з системою планування.

    У 2017 – 2018 навчальному році на засіданнях психолого-педагогічного семінару  розглядалися питання щодо розвитку психологічної грамотності вчителів як важливого чинника розвитку інтелектуальних і творчих компетентностей учнів.

    Враховуючи науково – методичну проблему над якою працює колектив школи «Підвищення науково – методичного рівня педагогів, їх інноваційної культури, формування вчителя дослідника з метою розвитку творчих та навчально-дослідницьких компетентностей учнів в умовах школи успіху та сприяння здоров’ю» в рамках психолого–педагогічного семінару  були вирішені  наступні  завдання:

 • Визначені шляхи формування пізнавальної діяльності учнів під час освітнього процесу;
 • проаналізовано роль самооцінки вчителя та учня, визначено її функції в особистісному розвитку;
 • проаналізовано психолого-педагогічні аспекти формування організаторських та комунікативних здібностей особистості учнів та педагогів, розглянуто шляхи розвитку цих здібностей;
 • розглянуто сутність поняття «креативність, визначено шляхи розвитку креативності.

      На першому семінарі розглянуті питання формування пізнавальної активності учнів.

    У ході заняття  було дане визначення  «Пізнавальна активність», визначено психолого-педагогічні проблеми розвитку пізнавальної активності, з’ясовано особливості використання інноваційних методів навчання як форми організації пізнавальної діяльності учнів.

    Педагоги наголошували на тому, що успішність навчання учнів залежить від рівня пізнавальної активності. Хричікова І.М. розповіла про шляхи підвищення активності учнів, які вона використовує у своїй діяльності. Це – комп’ютерізоване навчання, використання ресурсів Інтернету. Проте зауважила, що комп’ютер не можна використовувати постійно. Робота з комп’ютером дає можливість учителям та учням створювати цікаві ігри, кросворди; комп’ютерні програми дозволяють подорожувати різними містами та країнами, створювати мультимедійні презентації. Ірина Миколаївна зазначила, що одним із способів активізації пізнавальної діяльності є дидактична гра. Гра ставить умови пошуку, пробуджує інтерес до перемоги, формує моральні якості дитини. Наголосили і на використання загадок, які розширюють кругозір, розвивають допитливість, тренують пам’ять і мислення. Згадано про використання прийомів інтерактивного навчання6 «Акваріум», «Коло ідей», «Мозковий штурм», «Мікрофон» та інш. Педагоги прийшли до висновку, що, передусім, важливими є  умови для створення творчої атмосфери, самокерування, взаємодопомоги і взаємоконтролю.

   Ганієва С.О та Судак Н.О. розкрили питання розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів. Сформульовані головні умови розвиваючого навчання, додержання яких сприяє розвитку й зміцненню пізнавального інтересу:

 1. Максимальна опора на активну розумову діяльність учнів.
 2. Організація навчального процесу на оптимальному рівні розвитку учнів.
 3. Створення сприятливої емоційної атмосфери навчання.
 4. Забезпечення спілкування учнів один з одним.

     Психологом Хомік Н. С надано рекомендації щодо активізації пізнавальної діяльності учнів.

     На II засіданні семінару  працювали над темою «Самооцінка як компонент самоствердження особистості».

     На семінарі розглянуто поняття «самооцінка», визначена структура та функції у особистісному розвитку.

     Наголошено, що самооцінка є критерієм успішної соціалізації учнів. Розглянуто особливості розвитку та формуванню адекватної самооцінки учнів та педагогів. Особливу увагу звернули на те, що питанню самооцінки приділяється недостатня увага.

     Михтуненко О.І.  наголосила на значенні розвитку самооцінки педагогів, на зв’язок з емоційним вигоранням. Розкрила особливості формування самооцінки на кожному віковому етапі.

      Худенко Н.А зупинилася на особливостях формування самооцінки учнів під час освітнього процесу.

  Психолог Хомік Н.С. розкрила функції самооцінки в особистісному розвитку людини та надала рекомендації щодо формування адекватної самооцінки. На психологічному практикумі кожен педагог мав можливість визначити рівень своєї самооцінки.

    На III засіданні семінару обговорювалося питання розвитку креативності  вчителя та учнів.

    Значення розвитку креативного мислення молодших вчителів розкрила Ніколаєнко Ю.А. Наголосила на можливості розвитку креативності через ігрові технології, спілкування, залучення батьків до співпраці. Юлія Анатоліївна також розкрила ознаки обдарованості учнів молодшого шкільного віку, ознайомила з прикладами вправ, які вона використовує у своїй роботі для розвитку креативності учнів, звернула увагу на умови за яких можливий розвиток креативності.

    Хвалевська С.А поділилася своїм досвідом розвитку креативності . творчих здібностей через гурткову роботу. Світлана Адамівна зазначила, що створення творчих робіт- кропітка і часто довготривала робота. І , найважливіше, що це поетапна робот. Витвір мистецтва з’являється не відразу, спочатку потрібно навчитися працювати за зразком, шаблоном. А вже потім створювати свої власні роботи.

    Практичним психологом були розроблені і надані рекомендації для педагогів щодо розвитку креативності. Педагоги із великим задоволенням долучилися до творчого завдання «Намалюй своє ім’я».  Роботи були оригінальними, за бажанням педагоги презентували свої роботи.

      Тож можна вважати роботу психолого-педагогічного семінару достатньо ефективною,  поставлені  завдання виконані.

    Діяльність методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предметів природничо-математичного  циклу в 2017-2018 навчальному році, виконання державних програм викладання предметів природничо-математичного циклу, створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу. В Державному стандарті базової та повної загальної освіти є освітні галузі завдання яких є завданнями нашого МО.

     Тому важливою і актуальною проблемою сучасної школи має бути формування в учнів життєвих або ключових компетентностих ліній. Проблема методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу  «Розвиток здібностей та інтересів учнів до навчання шляхом управадження педагогічної інновації»

   Особлива увага приділяється опрацюванню нормативних документів: Державного стандарту, інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання  шкільних дисциплін природничо-математичного циклу, в своїй роботі вчителі керувалися нормативними документами:

– методичними рекомендаціями щодо викладання дисциплін у поточному навчальному році,

– наказом МОН України від 05.05.2009 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»;

– інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом МОН України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів». (1 засідання). На першому засіданні МО погодили зміни до календарного планування з урахуванням підручників.

– про порядок закінчення навчального року та проведення ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 н .р. (наказ № 1658 від 29.11.2013р)

– про внесення змін до наказу (наказ №216 від 07.03.2014 р.)( 4 засідання) .

    При підготовці ДПА зроблені куточки та проведено пробні ЗНО.

    Засідання МО були присвячені опрацюванню таких тем:  «Самостійна робота як засіб розвитку математичного мислення. Роль вчителя в організації самостійної роботи учнів», «Робота з обдарованими дітьми. Розвиток інтересу школярів до вивчення природничих наук», «Соціальний розвиток учня через формування інформаційно-комунікаційної компетентності», «Організаційно-методичне забезпечення закінчення навчального року та переходу на нову програму». Педагоги взяли участь у ярмарку досвіду, створенні моделі випускника школи. Участь у засіданні практичного психологом дозволила опрацювати психолого-педагогічні аспекти роботи з обдарованими дітьми.

     На І засіданні МО у вересні були розглянуті питання вивчення нормативних документів та та змін у нової програмі.

   Під час ІІ засідання увага акцентувалася на роботі вчителів математики. Виступ Судак Л.М. за темою «Застосування творчих завдань з метою формування в учнів творчого мислення на уроках математики», обговорювалися питання професійного зростання вчителя.

    Головною темою ІІІ засідання була «Розвиток інтересу до вивчення предметів», яка проводилась у вигляді круглого столу( теми виступів: «Шляхи формування в учнів мотивації до навчання(Судак Л.І.), «Формування стійкого інтересу до уроків фізики та географії(Салій С.М., Хричікова І.М.). Романенко Н.А. ознайомила вчителів з новими предметними електронними посібниками.

   На ІV засіданні питання «Формування в учнів навиків самостійного пошуку інформації під час викладання біології( Бут Н.А.), «Інноваційні технології у викладанні інформатики(Гончаренко О.О.), питання завдань для ДПА з математики.

     На засіданнях МО розглядалися матеріали для проведення ДПА, обговорювалися форми проведення консультацій до ДПА та ЗНО.

    Сучасні інноваційні педагогічні технології дозволяють максимально підвищити ефективність уроку, вміло організувати процес навчання так, щоб учень активно, зацікавлено працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити. Проведені відкриті уроки показують методичну майстерність педагогів.

    На уроці математики в 5 класі з теми «Узагальнення та систематизація знань з теми «Лінії, відрізки, промені» вчителем математики Фалько О.С. було показано використання самостійної роботи на всіх етапах уроку; організація роботи в групах «аналітики» та «художники»; вправи на етапі рефлексії різнокольорові стікери.

    На уроці фізики в 9 класі «Робота і потужність електричного струму» вчитель Салій С.М. активізувала пізнавальну діяльність учнів дидактичними іграми: «снігова лавина», розсип «Хто більше складе формул?».

    Сучасне обладнання уроку: мультимедійні презентації, диференційоване навчання, створення ситуації успіху показані вчителем хімії Михтуненко О.І.

    На уроці природознавства «Властивості грунту. «Догляд за грунтом» у 5 класі (вчитель Хричікова І.М.) учні взяли участь у проведені досліду про склад грунту, переглянули мультфільм про дощового черв’яка.

    Уроки географії, біології та курсу за вибором «Зелений пакет» спрямовані на розвиток пізнавальної активності та проникнуті ідеями екологічного виховання.

    Важливе місце у роботі вчителя  займає позакласна робота з предмета. Однією із форм є предметні тижні, які в цьому навчальному році пройшли організовано з різними за формами заходами. З метою підвищення інтересу до вивчення природничих наук, розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, вміння працювати в команді.

    В цьому навчальному році курси підвищення кваліфікаційної категорії одержав вчитель математики Фалько О.С., при атестації присвоєно другу категорію.

      Всі вчителі МО є членами міських методичних об’єднань.

     Разом з тим, слід звернути увагу на:

 • систематизацію та поширення власного досвіду роботи шляхом  активізації друку у педагогічній пресі та засобах масової інформації, наповнення власних блогів, оформлення документації навчальних кабінетів відповідно до Положення;
 • впровадження активних форм навчання з метою поліпшення навчальних досягнень учнів, реалізацію міжпредметних зв’язків, самоосвітню діяльність вчителів.

    Завдання МО природничо-математичних дисциплін на 2018-2019 н.р.

 1. забезпечувати засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання учнів на основі особистісного орієнтованого, діяльнісного  та компетентнісного підходів;
 2. систематично підвищувати рівень дидактичної та науково-методичної підготовки вчителів із педагогіки та психології;
 3. вивчати та впроваджувати на практиці сучасні освітні інформаційні технології;
 4. проводити моніторинг навчальних досягнень учнів: діагностування, тестування, контролювання та оцінювання рівня і якості компетентностей учнів;
 5. розробляти та узагальнювати систему роботи з обдарованими учнями;
 6. забезпечувати високий рівень самоосвітньої діяльності вчителів;
 7. розробляти та публікувати педагогічні знахідки.

    Відповідно до проблеми школи «Підвищення науково-методичного рівня педагогів, їх інноваційної культури, формування вчителя-дослідника з метою розвитку творчих та навчально – дослідницьких компетентностей учнів в умовах школи – успіху та сприяння здоров’я» учителі суспільно – гуманітарного циклу спланували свою роботу й досягли значних результатів.

     На засідання методичного о’бєднання вчителі готували цікаві й змістовні виступи:

 • «Обговорення концепції нової школи» (Макарчук А.В.). Учитель зауважив, що буде змінена сама концепція навчально – виховного процесу з урахуванням потреб, ринку праці, а відповідно буде змінено: підхід до вміння критично мислити, працювати індивідуально та в команді, засвоювати лише потрібний матеріал, підкріплений практикою, зміниться система оцінювання та розподілу годин між предметами тощо.
 • Шевченко Н.В. «Нові методи й форми роботи з предмета». Наталія Володимирівна ознайомила вчителів суспільно – гуманітарного циклу з новими методами й формами роботи на уроках української мови та літератури. Вона відмітила, що творчий учень – це особистість, яка вміє асоціювати, висувати нові ідеї, а тому педагогу варто стимулювати пізнавальні інтереси учнів, їхню дослідницьку активність. Вона продемонструвала метод синектики, метод емпатії (перевтілення) , метод багатомірних матриць, метод символічного бачення тощо.
 • «Майстер – клас з української орфоепії» ( Антіпова Г.В.). Учитель зазначила, що в усіх куточках України й за її межами слова пишуться однаково, а от вимовляється. Озвучується кожне українську слова з відтінками, притаманними певній говірці. У школах учителі української мови говорять до учнів літературною мовою, з орфоепічно правильною вимовою. Галина Василівна ознайомила вчителів з орфоепічним словником у якому зафіксовано норми літературної вимови за допомогою спеціальних орфоепічних транскрипційних знаків. Вона ознайомила присутніх з основними орфоепічними нормами. Наприклад: бовтати, Герасим, фаховий, ведмедиця, ознака, царина, цемент, гуртожиток, течія, вишиванка тощо.
 • «Підготовка учнів 11 класу до ЗНО з української мови»
  (Поволоцька Н.П.)
 • «Підготовка учнів 11 класу до ЗНО з англійської мови» ( Мельник І. В.)
 • «Підготовка учнів 11 класу до ЗНО з історії» ( Люта О. І.)
 • «Про наступність у викладанні української, англійської мов та історії в 5 класах» (Виступи підготували Мельник І. В., Люта О. І., Шевченко Н. В.)

     Протягом навчального року вчителями суспільно-гуманітарного циклу було проведено відкриті уроки.

     7-Б клас. Дієприкметник як особлива форма дієслова (Шевченко Н. В.)

    7-Б клас О. Генрі «Дари волхвів». Моральні цінності в новелі, біблійні мотиви у творі (Хівренко Н. В., Мельник І. В.)

    11 клас. Г. Аполлінер «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй». Реакція на символізм, звернення до реального предмета (Мовчан Л. І.)

    Велику роботу проводили вчителі української мови, зарубіжної літератури, англійської мови, історії щодо підготовки й участі в різних конкурсах: Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» (залучено 70 учнів); конкурсі української мови ім. П. Яцика; мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка; конкурсі «Євробачення»; у міському конкурсі творчих робіт, присвячених річниці С. Бандери; у міській історико-краєзнавчій експедиції «Ми діти твої, Конотопщино!»; конкурсі із зарубіжної літератури «На крилах мрій».

     Усі вчителі української мови взяли участь у канадійсько-українському конкурсі «Мій улюблений учитель української мови».

    Учитель української мови та літератури Худенко Н. А. взяла участь у конкурсі науково-дослідницьких робіт МАН. Учениця 10 класу Сороколіт Ольга посіла II місце на обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

   Під час проведення тижня англійської мови учителі Гончаренко І. В. та Мельник І. В. проводили вікторини з учнями 6-9класів, організовували привітання від Святого Миколая, а також розважальний захід, присвячений Різдву «Merry Christmas». У 2017-2018 н. р. учні взяли участь у міській олімпіаді з англійської мови й стали переможцями.

    У травні цього року учителями англійської мови була організована якісна робота з волонтером Гремом Олсоном. Діти мали можливість удосконалити свої знання з англійської мови.

    У рамках Усеукраїнського тижня права Люта О. І. провела практичне заняття «Право на працю. Як правильно обрати професію» (відвідування державної служби зайнятості); учитель організувала конкурс малюнків «Мої права», інформаційних бюлетенів; її учні відвідували судове засідання в Конотопському міському суді.

    У цьому навчальному році було організовано виїзне засідання методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу до міста Києва.

     На засіданнях методичного об’єднання бібліотекар школи Распутько Н. П. постійно інформувала педагогів про нові публікації в пресі, ознайомлювала з новою методичною літературою.

     Наш час – час змін і перетворень у різних сферах життя, у тому числі і в навчально-виховному процесі. Ми покликані виховати людину перспективну, ділову, яка може поєднувати багатий духовний світ, знання, практику та ініціативність. Учасниками методичного об’єднання  вчителів початкових класів проводилася систематична цілеспрямована робота щодо досягнення державного стандарту і підвищення успішності, продовжувалась робота з розвитку творчого потенціалу учнів.

      У 2017 – 2018 н. р. вчителі, що входять до методичного об’єднання    продовжили роботу над науково-методичною проблемою «Умови формування готовності педагога до пошукової діяльності з метою розвитку творчих компетентностей учнів». З метою стимуляції пізнавального ставлення до навчання, розвитку творчого мислення, самостійності, уміння спілкуватися один з одним учителі використовували активні форми і методи навчання. Найбільш поширеними формами роботи над проблемою стали такі активні форми, як творча лабораторія, майстер-класи, вернісаж педагогічних сюжетів.

    Вчителі злагоджено працювали над формуванням креативної особистості, її здатності до творчого потенціалу, нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності. На уроках вчителі здійснювали розумовий розвиток учнів, розвиток логічного мислення, пізнавальної самостійності, здатної адаптуватися до умов, що змінюються, формували широкий світогляд, загальнолюдські духовні цінності, виховували національну свідомість, повагу до національної культури і традицій України, формували позитивні риси характеру (чесність і правдивість, наполегливість і відповідальність за доручену справу), формували здоровий спосіб життя.

    Методичним об’єднанням  учителів початкових класів   було проведено 4 засідання (вересень, січень, березень, травень). Члени МО постійно працювали над підвищенням свого науково-теоретичного та методичного рівня викладання предметів, зміцнювали матеріальну базу. Постійно велася робота з обдарованими дітьми. Вчителі створювали належні умови для організації навчально-виховного процесу, сприяли творчому розвитку особистості. Основними питаннями, що розглядалися на засіданнях, були:

 • Обговорення програми, вивчення нормативних документів, які регламентують роботу початкової школи.
 • Стратегічні напрями роботи школи у форматі створення нової української школи.
 • Ранкові зустрічі. Їх актуальність та роль.
 • Розвиток пізнавальної активності дитини шляхом впровадження інноваційних технологій.
 • Розвиток критичного мислення учнів початкової школи.
 • Розвиток творчої особистості молодшого школяра в умовах модернізації початкової освіти.
 • Емоційний компонент як важливий чинник організації навчально-виховного середовища у групі продовженого дня.
 • Роль дидактичних засобів на уроках математики в початкових класах.
 • Культурологічна підготовленість майбутніх вчителів початкової школи.
 • Розвиток творчого потенціалу учня.

     На першому засіданні  обговорили і затвердили план роботи.  Кириченко В.А. проаналізувала навчальні програми і підручники на 2017-2018 н. р.. За крулим столом вчителі говорили про «Особливості навчально-виховного процесу в початкових класах 2017-2018 н. р.». Заступник директора з НВР Півовар Н.В. докладно розповіла про стратегічні напрями роботи школи у форматі створення нової української школи. Відповідно до наказу № 720 від 30.06.2016 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 імені Григорія Гуляницького Конотопської міської ради Сумської області», та затвердженої програми ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи,  педагогічний колектив навчального закладу протягом жовтня 2016 р. – травня 2017 р. працював над удосконаленням навчально-виховного процесу, підвищенням свого професійного рівня, вивченням високоефективних педагогічних технологій, які відповідатимуть потребам учнів та їх батьків на сучасному етапі розвитку суспільства.

     В грудні місяці – методична скарбничка  «Ранкові зустрічі. Їх актуальність та роль» (Півовар Н.В.); творча лабораторія, презентація власного досвіду Наталич Л.В. «Розвиток критичного мислення учнів початкової школи». Вчитель розповів, що учні з класу РН значно краще готові до розв’язання нестандартних проблем, знаходять вихідну загальну закономірність досліджувальних предметів, а вже потім, спираючись на цю закономірність, переходять до часткових завдань.

  А також учителі відвідали майстер-клас «Роль дидактичних засобів на уроках математики в початкових класах», який підготувала і провела Скоблікова О.З.  З оглядом новинок педагогічної та методичної літератури, публікацій в періодичній пресі ознайомила Карпенко Н.О.

    На третьому засіданні вчителі початкових класів провели вернісаж педагогічних сюжетів за темою «Методи роботи з обдарованими учнями під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час».  Півовар Н.В. ознайомила з орієнтовними вимогами до змісту атестаційних завдань для  проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти у 2017-2018 навчальному році.  Капаєва Ю.О. та Судак Н.О.  розповіли про хід підготовки учнів 4 класів до державної підсумкової атестації та до олімпіад з української мови, математики, природознавства.

Підготували виступи:

 • «Розвиток творчої особистості молодшого школяра в умовах модернізації початкової освіти» ( Білозерська Н. В.). Дитяча допитливість є мотивацією вчителя до пошуку нового в побудові уроку, позакласного заходу, в організації індивідуальної роботи з дітьми. Основні педагогічні принципи формування творчої особистості школярів: творча спрямованість навчально-виховного процесу, відбір оптимальних дидактичних засобів, систематична діагностика, особистий і індивідуальний підхід, науковість, доступність, проблемність, наочність, самостійність.
 • «Розвиток пізнавальної активності дитини шляхом впровадження інноваційних технологій» (Славутинська О.В.). Найголовнішим завданням педагога на кожному уроці є активізація пізнавальної діяльності. Тому щоразу, обдумуючи урок, учитель має спочатку розв’язати принципове завдання, якнайдоцільніше організувати передачу нового матеріалу – повідомлення, евристична бесіда, відкриття, роздум, розв’язання проблеми, самостійно робота тощо. Необхідно перетворити кожний урок на урок спілкування, мислення, де істина постає як суперечка про істину, як діалог. З метою активізації пізнавальної діяльності, на кожному уроці застосовувала елементи інтерактивних технологій, творчі проблемні завдання, що забезпечують розвиток тих здібностей і якостей, які перебувають у стадії формування.
 • Емоційний компонент як важливий чинник організації навчально – виховного середовища у групі продовженого дня (Ніколаєнко Ю.А.).

      Важливим чинником навчальних досягнень учнів та формування у них позитивного ставлення до школи є середовище, у якому вони перебувають. Крім здібностей, рівня інтелекту дитини, навчання, розвиток і успіх учня залежить і від того, у якій психологічній атмосфері відбувається навчально-виховний процес.

 • Підсумки декади «Початкова школа – 2018» проаналізувала Півовар Н.В.

     На підсумковому засіданні були підведені підсумки роботи методичного об’єднання  вчителів початкових класів в поточному навчальному році, визначені завдання діяльності на 2018-2019 навчальний рік. Вчителі Ганієва С.О. та Судак Н.О.    звітували про компетентне використання авторських ідей,знахідок та надбань педагогів навчального закладу та їх практичне втілення в життя шкільного колективу.

   Створення умов для розвитку адаптованої, гармонійно розвиненої особистості вимагало від учителів застосовування сучасних педагогічних технологій, в першу чергу активних методів та нестандартного мислення. Визначені  шляхи формування конкурентоспроможного випускника, здатного адаптуватися в соціальному просторі: організація педагогічних студій, психолого-педагогічних семінарів-практикумів, круглих столів з метою підвищення рівня профпідготовки педагогічних працівників в умовах експерименту. Члени методичного об’єднання глибоко вивчали науково-педагогічну літературу з даних питань, розробляли рекомендації і здійснювали їх апробацію, намагалися відшукати найбільш ефективні шляхи застосування наукових досліджень. У процесі  роботи  над  проблемними  питаннями поглибились знання  педагогів   (предметні, дидактичні, психологічні) через участь у засіданнях методичного об’єднання  вчителів початкових класів, у психолого-педагогічних семінарах, проходженні курсової перепідготовки; розширився світогляд, прищепилися ціннісні орієнтації, установки, переконання, що відповідають завданням відновлення школи, розвивався сучасний стиль педагогічного мислення, вдосконалювалась педагогічна техніка.

   Творча група вчителів і вихователів богунівських  класів працює над вивченням та розв’язанням завдань, які ставляться перед педагогічним колективом на поточний навчальний рік відповідно до обраної науково-методичної теми «Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання в освітньому процесі».

   За навчальний рік було сплановано і проведено 4 засідання творчої групи. Завданням роботи було:ознайомлення з нормативно-правовими документами з національно-патріотичного виховання, розгляд патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості молодшого школяра  через створення  і втілення в життя проектів з національно-патріотичного виховання. Всі  богунівські колективи  добре впоралися із завданням по створенню проектів. Провели багато роботи, використовуючи різноманітні методи роботи з національно-патріотичного  виховання.

     Білозерська Н.В.  з 1-А класом працювали над творчим проектом «Я – теж  Вітчизна», підсумковим етапом якого було родинне свято «Порадійте всі за нас, ми закінчили перший клас» та оформлення папки з матеріалами проекту. За час роботи над проектом проведено родинні свята: «Свято Осені», «Посвята  в богунівці », «В колі рідної сім’ї». Проведені години  спілкування військово-патріотичного спрямування: до Дня гідності та Свободи, до Міжнародного Дня толерантності, до Дня  української мови та писемності,  до Дня  соборності  України, «Його  ім’я носить наша школа», «Скоро прийде Великодня казка», заочна екскурсія вилицями міста  Конотоп.

    Належну увагу приділяли екскурсійній діяльності. З метою вивчення видатних місць рідного краю здійснено 3 заміські екскурсії: с.Дубов’язівка  (хлібокомбінат), с.Малий  Самбір (фруктові сади), с. Жолдаки (конеферма), окрім цього, діти побували на екскурсії в музеї «Українська хата», міській бібліотеці, біля пам’ятних міст  Конотопа (пам’ятник воїнам  загиблим в Афганістані,  загиблим на Чорнобильській АС), стали учасниками патріотичних акцій: виготовлення листівок, малюнків, оберегів, сувенірів, були учасниками шкільного фестивалю патріотичної пісні  до Дня Перемоги.

    Кириченко В.А  разом із 2-А класом  працювали над творчим проектом «Це-наше, це-твоє», узагальненням роботи над проектом – створення фотоколажу. В рамках роботи над проектом було проведено: урок-подорож «Україна на карті Європи», хвилини спілкування «Державний прапор-символ нашої Батьківщини», «Наш герб», «Без верби і калини нема України», мальовничий вернісаж «Національні символи моєї держави», фотовиставка «Рослини- символи України», святкові зустрічі діти-батьки «Хто уміє віночок вити, той уміє життя любити та «Образ рослин в творчості Т.Г.Шевченка», конкурс читців про національни символи держави, урок мужності, екскурсії на меморіал Слави, до краєзнавчого музею, до м.Батурин, до с.Малий Самбір, створювали у класі експозиції національно-патріотичного змісту, проводили патріотичні акції: виготовлення малюнків, листівок, оберігів, сувенірів, були учасниками фестивалю патріотичної пісні тощо.

    Славутинська О.В. із 3-А класом  працювали над творчим проектом «Захисники Вітчизни». Презентували підсумки роботи над проектом під час  проведення родинного свята «Люблю тебе, моя свята, Вкраїно!», матеріали роботи систематизовано в тематичні папки, оформлено виставку малюнків «Герої поміж нас», створено сімейний колективний колаж  «З любов’ю до  Батьківщини». Проміжні результати роботи над проектом презентувалися на позакласних виховних заходах: «Герої не вмирають», «Батьки нашого класу – учасники АТО», майстер-класах «Подарунок від щирого серця».

   Проведено бесіди «Традиції і святкування в Україні», «Стрітення Господнє», до Дня соборності  України, до Дня гідності та Свободи, до Міжнародного Дня толерантності, до Дня  української мови та писемності.   Діти побували на екскурсіях по місту: в музеї-садибі  Драгомирова, на Станції юних техніків та здійснили заміську екскурсію до с. Малий Самбір.

    Капаєва Ю.О. з учнями 4-А класу  працювали над проектом «Герої навколо нас». Проміжні результати роботи цього класного колективу над реалізацією проекту презентовано щомісячно: хвилини спілкування«Його ім’я насить наша школа», міні – проект «Герої Небесної сотні»,  спортивне свято із залученням батьків «Спорт єднає усіх», виховні західи «Журавлик миру-небесна сотня», «Герої навколо нас», історична година до Дня пам’яті героїв Крут «Квіти в полі,там де Крути…», зустріч з ветераном війни в Афганістані «Афганістан-пекучий біль», виготовлення сувенірів,листівок для привітання воїнів 58-ї ОМБР, урок мужності до Дня  пам’яті та примирення «Про минуле серце пам’ять зберігає», міні – проект «Дзвони Чорнобиля». Протягом навчального року діти брали активну участь у благодійних акціях з  виготовлення оберегів, листівок воїнам АТО.

   Шкільна кафедра вчителів художньо-естетичного циклу та трудового навання складається з 4 вчителів: Хвалевська С.А. –  вчитель трудового навчання, Гончаренко Р.О. – вчитель трудового навчання, Охонько І.С. – вчитель музичного мистецтва, Ковган Н.О. – вчитель образотворчого мистецтва та художньої культури.

     У 2017-2018 навчальному році  ТГ вчителів художньо-естетичного циклу та трудового навчання продовжувала працювати над реалізацією науково- методичної проблеми: «Формування творчої особистості на уроках художньо-естетичного циклу з використанням інноваційних технологій»  в контексті загальношкільної методичної проблеми: « Підвищення науково-методичного рівня педагогів, їх інноваційної культури, формування вчителя-дослідника з метою розвитку творчих та навчально-дослідницьких компетентностей учнів в умовах школи успіху та сприяння здоров я».  Планування роботи ТГ було проведено із урахуванням вимог нормативних документів чинного законодавства в системі освіти України . Протягом   2017-2018 навчального року діяльність ТГ вчителів предметів художньо-естетичного циклу та трудового навчання була спрямована на реалізацію основних Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» із змінами та доповненнями, «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, навчальних програм з предметів та інших нормативно-правових документів, спрямованих на інноваційний розвиток і поліпшення якості загальної середньої освіти. Особлива увага була зосереджена на опрацюванням Концепції «Нова Українська школа».

      Планування роботи ТГ було проведено враховуючи інтереси та запити вчителів.

     Виділено такі завдання:

 1. Продовження систематичного підвищення наукового рівня викладання з використанням освітніх технологій, що сприятиме  розвитку компетенції та творчої активності учителів , а значить, і підвищення якості освіти;
 2. Використання новітніх технологій як передумови підвищення активності навчального процесу;
 3. Продовження пошуку і впровадження нових дієвих форм роботи з обдарованими , талановитими, здібними учнями;
 4. Продовження формування професійної компетентності вчителі;
 5. Вивчення педагогічного досвіду вчителів міста та інших.

      В ході роботи над цими завданнями проводились засідання ТГ, робота між засіданням та здійснювалась самоосвітня робота.

    Учителі спрямовують свій практичний досвід на досягнення мети базової загальної середньої освіти, яка полягає в  розвитку та соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

    План ТГ вчителів предметів художньо-естетичного циклу та трудового навчання на 2017-2018 навчальний рік було складено з посиланням на нормативно-правові документи, які регламентують організацію навчально-виховного процесу та методичну діяльність. Він відображає такі  напрямки роботи:

– аналіз діяльності ТГ вчителів предметів художньо-естетичного циклу та трудового навчання за минулий навчальний  рік;

– теми та плани методичних засідань;

– кадровий склад вчителів ТГ та проблемні теми, над якими вони працюють;

– робота між засіданнями;

– організація тижня художньо-естетичного та трудового виховання;

– участь вчителів у  діяльності шкільних, міських  творчих груп, об’єднань тощо;

– вивчення науково-педагогічного досвіду;

– робота з обдарованими учнями.

     В  2017-2018 н.р. засідання ТГ проводились 4 рази. Були підготовлені і обговорені такі питання:

– розгляд та обговорення плану роботи творчої групи на 2017-2018 н.р.;

– опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо вивчення предметів у 2017-2018 н.р., методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності;

– аналіз навчально-методичного забезпечення (навчальний план, програми, підручники);

– про ведення вчителями шкільної документації;

– організація роботи педагогів з обдарованими учнями в 2017-2018 н.р.;

– розгляд та обговорення календарних планів ;

– творчий підхід до розв’язання проблемних ситуацій на уроках трудового навчання;

– сучасні технології художньо-творчого розвитку учнів;

– результативність участі учнів у І-у етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання та підготовку учнів до ІІ етапу та результати участі;

– обговорення доповідей підготовлених учасниками ТГ;

– експрес-огляд новинок методичної та психолого-педагогічної літератури.

       Учителі трудового навчання Хвалевська С.А. та Гончаренко Р.О. продовжили роботу в творчій групі міста та працювали над темами: «Методичні рекомендації щодо використання  основних та додаткових технологій щодо створення проектів у 5-6-их класах за новою програмою».

      Діяльність вчителя завжди пов’язана з виховною роботою. Вчителі ТГ активно приймають участь у загальношкільних виховних заходах.  Підготовка пісенного репертуару до проведення свят, святкове оформлення  приміщень, проведення майстер-класів  стали доброю традицією плідної співпраці класних керівників та вчителів ТГ.

    Результатом системи роботи з обдарованими учнями стали досягнення вихованців вчителів трудового навчання ( Хвалевська С.А.)  та образотворчого мистецтва ( Ковган Н.О.).

     ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади  з образотворчого мистецтва – Бабич Анна(7-Б клас) – І місце.

    На  міському конкурсі  «Джерела Конотопщини» отримали призові місця Карпенко Ольга (7-А клас) –ІІІ місце та Обруч Вікторія (6 клас) –І місце.

    Здобули перемогу на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання учениці  Сороколіт  Ольга (10 клас) – 1 місце, Хакова Ірина (9-А клас) – 2місце.

    Мозгова Вікторія (7-Б клас)- отримала відзнаку за участь у загальноміській виставці-конкурсі «Україна-Японія в оригамі»

  Учителі ТГ постійно стежать за новинками методичної  літератури, цікавляться досвідом інших вчителів, авторськими розробками уроків, використовують різноманітні джерела інформації для ефективної роботи.

   Підбиваючи підсумки  2017-2018 н.р. можна сказати, що з’явилось чимало цікавого у творчому доробку педагогів, адже вони шукали нові форми, методи роботи, підвищували якість навчально-виховного процесу.

     У 2018-2019 навчальному році члени ТГ художньо-естетичного циклу та трудового навчання продовжать працювати над темою «Формування творчої особистості на уроках художньо-естетичного циклу з використанням інноваційних технологій».

      Основні завдання, які ставляться перед членами ТГ:

– вивчення та впровадження в практику досягнень педагогічного досвіду;

– вивчення та аналіз програм, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроків, позакласної та позашкільної роботи;

– оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями;

–  поглиблення роботи з обдарованими дітьми.

    Сьогодення вимагає від учителя гнучкості, мобільності, творчих якостей, навичок швидкого опрацювання інформації, яка невпинно зростає. Учитель «нового»  типу повинен відзначатися різнобічною компетентністю й опанувати сучасні освітні технології. Сучасна школа потребує педагога, який би удосконалював би зміст своєї діяльності відповідно до вимог часу та світових стандартів. Сучасній школі потрібен учитель, який є самодостатньою особистістю, взірцем високої психологічної науки, духовної педагогічної культури, прагне до педагогічного розвитку та творчої самореалізації. Тому творча група протягом навчального року працювала над проблемним питанням за темою: “Метод проектів у системі роботи вчителів фізичної культури з використанням комп’ютерних технологій».

      Членами творчої групи було проведено 4 засідання. На засіданні розв’язувалися  ключові проблеми:забезпечення формування інноваційної людини – людини з інноваційним мисленням, інноваційною культурою, здатної до інноваційної діяльності, що може забезпечити  дослідницьку –  інноваційну  діяльність і побудову суспільства знань; інтерактивні технології,  як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів; можливості застосування методу проектів в організації навчально-виховного процесу з фізичної культури.

      Робота творчої групи містила індивідуальні, групові та масові форми роботи, що тісно пов’язані  й доповнюють одна одну, поглиблюють знання педагогів з теорії та проблем навчання й виховання.

      За період роботи творчої групи її членами напрацьовані методичні рекомендації з питань підготовки, організації та проведення уроків з фізичної культури й гурткової роботи; розроблена система уроків за модулем, спортивні ігри; створений методичний збірник «Особистісно – професійна компетентність педагога: теорія і практика».

    Члени творчої групи відвідали творчі лабораторії досвідчених вчителів фізичної культури та ДПЮ з питань впровадження наукових ідей, інноваційних технологій, методик організації навчально-виховного процесу з фізичної культури.

      Протягом навчального року вчителями ТГ проводилися різноманітні спортивні змагання, свята, конкурси. Результатом такої роботи є вдалі виступи наших вихованців на різноманітних спортивних змагань міського та обласного рівня.

       Виходячи з того, що головним завданням практичної психології  є  формування здорового способу психічного життя особистості,  основною метою  діяльності є забезпечення соціально-психологічних умов для розвитку, навчання і виховання учнів, захист психічного здоров’я  усіх  учасників навчально-виховного процесу.

     Виходячи з того, що головним завданням практичної психології  є  формування здорового способу психічного життя особистості,  основною метою  діяльності є забезпечення соціально-психологічних умов для розвитку, навчання і виховання учнів, захист психічного здоров’я  усіх  учасників навчально -виховного процесу.

     Методичне об’єднання класних керівників 1-11 класів у 2017-2018 навчальному році працювало над темою «Удосконалення системи роботи класного керівника у контексті підвищення його професійної компетентності та всебічного розвитку учня».

     Планування методичної роботи здійснюється на основі моніторингу виховної роботи школи та роботи класних керівників.

    У вересні 2017 року на першому засіданні м/о учасниками були розглянуті такі питання: “Основні напрямки методичної та виховної роботи у 2017-2018 н.р.” (Папенко Н.М.), «Залучення учнів школи до гурткової роботи» (Папенко Н.М..), «Система виховної роботи школи (Папенко Н.М..), «Аналіз планування виховної роботи класними керівниками на І семестр 2017-2018 н.р.».

     Методичним об’єднанням були окреслені шляхи вирішення проблемних питань та поставлених завдань.

    У листопаді на другому засідання м/о під час розгляду питання «Результати роботи та плани на майбутнє шкільного проекту «Старший учень – наставник» (Папенко Н.М.) класними керівниками була позитивно оцінена робота даного проекту та активно обговорені питання по удосконалення співпраці старших учнів з молодшими. Також до обговорення було внесене питання «Сприяння формуванню компетентної особистості через активізацію форм індивідуального впливу». Наталич Л.В., Шевченко Н.В., Курченко С.П. виявили бажання поділитися досвідом роботи з даного питання на засідання педагогічної ради школи.

     Третє практичне засідання методичного об’єднання відбулося у січні 2018 року у формі круглого столу. Судак Н.О. розповіла та поділилася досвідом про те, які методи виховання можна використовувати класним керівникам під час проведення заходів національно-патріотичного напряму. З метою підвищення зацікавленості учнів й ефективності виховної роботи класні керівники Скоблікова О.З. і Фалько О.С. розповіли про традиційні та інтерактивні форми виховної роботи з учнями. Дане питання було обговорене. Усі педагоги поділилися власним досвідом.

      Також було розглянуте питання «Прос стан відвідування учнями школи за І семестр 2017-2018 н.р.» (Папенко Н.М.)

    У березні 2018 року засідання м/о було присвячене роботі з класним колективом. Розглянуті питання, направлення на удосконалення роботи класного керівника по вивченню та формуванню дружнього учнівського колективу. Заслухали виступ Лютої О.І. на тему «Структура загально- шкільного колективу. Ефективні умови і шляхи формування коллективу» та виступ Поволоцької Н.П. на тему «Система вивчення розвитку учнівського колективу.». Також проаналізували проведені виховні заходи під час місячника родинно-сімейного виховання протягом березня.

      На початку навчального року класні керівники обрали теми самоосвіти з виховної роботи над якими працювали протягом року. Морально-етичне виховання обрали вчителів: Карпенко Н.А., Скоблікову О.З. Національно-патріотичне виховання – Білозерська Н.В., Наталич Л.В., Кириченко В.А., Славутинська О.В.,  Капаєва Ю.О., Судак Н.О., Хівренко Н.В., Михтуненко О.І., Бут Н.А., Люта О.І.

      Над формуванням колективу працювали Мельник І.В.Люта О.І.

      Питання розвитку особистості досліджувала Шевченко Н.В.

       Фалько О.С. обрав для самоосвіти «Форми і методи виховання у роботі з класом».

      Родинно-сімейне виховання другий рік  є пріоритетним для Ганієваої С.О.

       Хричікова І.М., Ілляшенко О.І., Поволоцька Н.П. удосконалювали власний досвід з питань профорієнтаційної роботи з учнями.

     У 2017-2018 н.р. не відбувся запланований Тиждень класного керівника через карантин по грипу проте, класні керівники, з метою підвищення методичного рівня та педагогічної майстерності, мали змогу відвідати заходи своїх колег. Класний керівник 7-Б класу Шевченко Н.В. провела відкриту виховну годину «Я – будівник свого життя, іду у світ добро творити» морально-етичного напряму. Показові виховні години проводили Фалько О.С. конкурсно-розважальна гра «Кмітливі дівчата». Скоблікова О.З., класовод 3-В класу, провела показовий захід національно-патріотичного напряму «Свято стрітення», класовод 4-Б класу Судак Н.О. інсценізовану казку «Коза-дереза», Наталия Л.В., класовод 1-Б класу відкритий захід «Свято Миколая».

     У травні 2017-2018 навчального року учасники м/о проаналізували роботу з класами, визначили основні напрями роботи та виховні завдання на 2018-2019 н.р. На жаль не відбулося заплановане 5 засідання та не були розглянуті такі питання «Стан реалізації виховних проблем та проблемних питань, над вирішенням яких працюють класні керівники та класоводи» та «Про результати участі учнів у проектах, конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях, благодійних акціях». Вважаю роботу м/о класних керівників у 2017-2018 н.р. задовільною.

    Враховуючи методичну проблему, над якою продовжує працювати педагогічний колектив навчального закладу, пріоритетні напрямки роботи психологічної служби міста  на 2017-2018 навчальний рік  ми   працювали над проблемою «Розвиток основних психологічних компетентностей учителів та творчих компетентностей учнів в умовах інноваційної діяльності».

      Відповідно до проблеми були  поставлені такі завдання:

 1. Розвиток творчого та інтелектуального потенціалу учнів 5 класів через впровадження факультативного курсу з психології «Учуся бути успішним».
 2. Сприяння успішній соціалізації старшокласників у суспільстві через підвищення психологічної грамотності всіх учасників навчально-виховного процесу.
 3. Вдосконалення системи психологічного супроводу учнів-богунівців.
 4. Підвищення психологічної грамотності учителів здійснювалося через роботу психолог-педагогічного семінару.

У 2017 – 2018 навчальному році на засіданнях психолого-педагогічного семінару  розглядалися питання щодо розвитку психологічної грамотності вчителів як важливого чинника розвитку інтелектуальних і творчих компетентностей учнів.

Враховуючи науково – методичну проблему над якою працює колектив школи « Підвищення науково – методичного рівня педагогів, їх інноваційної культури, формування вчителя дослідника з метою розвитку творчих та навчально-дослідницьких компетентностей учнів в умовах школи успіху та сприяння здоров’ю» в рамках психолого–педагогічного семінару  були вирішені  наступні  завдання:

 • Визначені шляхи формування пізнавальної діяльності учнів під час освітнього процесу ;
 • проаналізовано роль самооцінки вчителя та учня, визначено її функції в особистісному розвитку;
 • проаналізовано психолого-педагогічні аспекти формування організаторських та комунікативних здібностей особистості учнів та педагогів, розглянуто шляхи розвитку цих здібностей;
 • розглянуто сутність поняття «креативність, визначено шляхи розвитку креативності.

На першому семінарі розглянуті питання формування пізнавальної активності учнів.

У ході заняття  було дане визначення  «Пізнавальна активність», визначено психолого-педагогічні проблеми розвитку пізнавальної активності, з’ясовано особливості використання інноваційних методів навчання як форми організації пізнавальної діяльності учнів.

Згадано про використання прийомів інтерактивного навчання : «Акваріум», «Коло ідей», « Мозковий штурм», «Мікрофон» та інш. Педагоги прийшли до висновку, що , передусім, важливими є  умови для створення творчої атмосфери, самокерування, взаємодопомоги і взаємоконтролю.

Були надані рекомендації щодо активізації пізнавальної діяльності учнів.

На II засіданні семінару  працювали над темою «Самооцінка як компонент самоствердження особистості».

На семінарі розглянуто поняття «самооцінка», визначена структура та функції у особистісному розвитку.

Наголошено, що самооцінка є критерієм успішної соціалізації учнів. Розглянуто особливості розвитку та формуванню адекватної самооцінки учнів та педагогів. Особливу увагу звернули на те, що питанню самооцінки приділяється недостатня увага.

Наприкінці семінару були  надані рекомендації щодо формування адекватної самооцінки. На психологічному практикумі кожен педагог мав можливість визначити рівень своєї самооцінки.

На III засіданні семінару обговорювалося питання розвитку креативності  вчителя та учнів.

Наголошено  на можливості розвитку креативності через ігрові технології, спілкування, залучення батьків до співпраці. Також розкрито ознаки обдарованості учнів молодшого шкільного віку.

Практичним психологом були розроблені і надані рекомендації для педагогів щодо розвитку креативності. Педагоги із великим задоволенням долучилися до творчого завдання «Намалюй своє ім’я».  Роботи були оригінальними, за бажанням педагоги презентували свої роботи.

На четвертому засіданні була розглянута тема пошуку внутрішніх ресурсів педагога для продуктивної діяльності.

Метою заняття було  психопрофілактика психічного здоров’я педагогів, розвиток самоусвідомлення, саморефлексії, самоаналізу, як необхідних складових здоров’я педагога.

У ході заняття використано метафоричні асоціативні картки  в результаті яких були визначені асоціації щодо власного психологічного портрету через вправу «Мій внутрішній психоаналітик»

Була надано можливість  проаналізувати свої переживання, побачити образ свого «Я» на символічному рівні та умови для рефлексії своїх почуттів відносно своїх особливостей характеру і поведінки.

Під час заняття деякими педагогами були усвідомлені шляхи, внутрішні ресурси  які можуть дати можливість підвищувати інтерес і бажання займатися улюбленою справою в сучасних умовах, як підвищити професійну мобільність, необхідних для самореалізації і зростанні в професії

Тож можна вважати роботу психолого – педагогічного семінару достатньо ефективною,  поставлені  завдання виконані.

Формування та розвиток творчих та інтелектуальних  компетентностей учнів 5  класів   відбувалося через впровадження факультативного курсу з психології «Учуся бути успішним» (укладач Н.С. Хомік).

Запровадження програми «Учуся бути успішним» розпочалося з курсу для 5 класів «Вчися думати».

Метою курсу є  підвищення  рівеня навчальної мотивації, розвиток  розумових здібностей школярів та навчання  їх застосовувати різноманітні способи  для  пізнання навколишнього світу, саморозвитку та успішного спілкування.

Проведені  заняття були  спрямовані на розвиток інтелектуальної, комуникатівної, полікультурної, інформаційної та інших  компетентностей, що потребує дати уявлення про мислення, навчити дітей ефективно виконувати розумові операції на матеріалі навчальних предметів та у ситуаціях неучбового характеру; розвинути здатність до творчості ; допомогти виявити профіль интересів та нахилів; стимулювати прагнення до  самореалізації та саморозвитку.

Програма має практичне направлення, але містить і теретичні знання з психології. Курс включає розвивальні інтелектуальні та комуникативні завдання у формі гри, змагання, бесіди, дискусії, вікторини, тестові завдання, експерименти, графичні та вербальні форми пошука рішень, творчі роботи і їх захист та ін. Теоретичні поняття викладені стисло, враховуючи вік учнів. Серед них : інформаційні повідомлення «Що таке визначення», «Що таке класифікація»,» Сфера використання мозковогу штурму» тощо.     Бесіди «Що таке мислення», «Головна думка повідомлення», «Суттєві ознаки предмета», «Що таке асоціація»

Учні із задоволенням виконували практичні завдання.      Це вправи «Домалюй фігуру», «Що це», вправи на завершення і самостійне складання визначень, вправи на тренування уяви, узагальнення, порівняння, класифікацію предметів тощо, вправа  «Мій внутрішні світ». Неабияку цікавість викликали  розвязування різнорівневих задач на кмітливість, старовинних задач. Так, коли запропоновувалися такі завдання на перших заняттях, учні відчували труднощі, не завжди було бажання докладати зусилля для їх виконання. Але зацікавленність у розвязанні складних для них завдань зростала. Так, учні демонстрували переважно достатній рівень розвитку операцій мислення.

Запровадження цього курсу допомагає учням вчитися  мислити ефективно, самостійно розвивати природний потенціал, сприяє  засвоєнню навчального  матеріалу, а у майбутньому стати успішними, адаптованими до сучасних умов особистостям.

Для того, щоб зясувати відношення учнів до курсу було проведено анкетування. Аналіз результатів анкетування дав можливість зробити висновки про те, що 82% опитаних учнів використовують отриману інформацію у навчанні і повсягденному житті, 67% опитаних учнів вважають, що потрібно і надалі продовжувати заняття психологічного спрямування.

Формуванню здорового способу життя і свідомого ставлення до власного здоров’я здійснювалося і через групові та індивідуальні консультації, виступи на батьківських зборах за такою тематикою «Як допомогти дитині бути успішною », «Психологічний портрет учня школи. Розвиток якостей конкурентноспроможного випускника», «Значення розвитку емоційного інтелекту дитини» (загальношкільні батьківські збори); «Психологічний розвиток хлопчиків 8-9 років» (батьки учнів 3А класу)  та інші.

Одним з важливих принципів сучасної освіти є оптимізація навчання шляхом застосування новітніх освітніх педагогічних технологій й збереження здоров’я людини. Враховуючи те, що спілкування і взаємодія на початковому етапі у Богунівських класів ускладнене через індивідуальні особливості учнів, особливості організації НВП вважаємо доцільним систематичну роботу за розвивальною програмою «Цікаве спілкування» Л.В. Бурої.

Новизна програми полягає в тому, що для вирішення поставлених завдань використовуються методи та прийоми мнемотехніки як здоров’язберегаючої технології, яка є актуальною для впровадження в сучасну систему освіти.

Заняття були спрямовані на попередження та усунення викривлень емоційного реагування та стереотипів поведінки, реконструкція повноцінних контактів дитини з оточуючими. Серед проведених занять: «Кожна людина-індивідуальність», «Ефективне спілкування», «Поведінка в екстремальних ситуаціях», « Як навчитися пов’язувати інформацію», «Як повірити у свої сили» та інші.

Мета  розвивальної роботи у 2 Богунівському класі (програма Л.В.Доманської «Пізнай себе») –   соціалізація учнів через організацію спілкування як особливого виду діяльності; розвиток різних сторін психіки дитини – її пізнавальної та емоційно-вольової сфер, набуття комунікативних навичок та вмінь, необхідних для успішного навчання в школі. Серед проведених занять: « Її величність пам’ять», «Будемо уважні», «Ерудити», « Майбутні винахідники», «Довіряй почуттям і інтуіції» та інші.

Учні-богунівці 3 класу працювали за програмою О.М. Курбанової «Таємниці спілкування», яка спрямована на подолання  емоційних і комунікативних проблем, формування необхідних навичок упевненого, безконфліктного спілкування. У результаті роботи за даною програмою учні одержали знання й навички, необхідні для формування комунікативної культури з урахуванням вікових особливостей  учнів молодшого шкільного віку. Серед проведених занять: «Мій герб. Розвиток навичок самопрезентації», «Я та інші», «Чому люди сваряться», «З чого починається ввічливість» та інші.

Програма для учнів-богунівців 4 року  навчання “Культура спілкування і взаємин у повсякденному житті” (І.Є Хронюк) передбачала засвоєння та осмислення учнями правил культури спілкування, формування їхніх умінь працювати в групі.

З метою забезпечення комплексного підходу до навчання та виховання дітей та підлітків проведено психолого-педагогічні  консиліуми у 1,4, 5,8А класах. Розроблено конкретні форми та перспективи діяльності усіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

Значну увагу приділяю профілактиці негативних явищ в учнівському середовищі, а також профілактиці станів, що турбують сучасне суспільство: проявів насильства, агресивності, девіантної  і делінквентної поведінки, профілактиці торгівлі людьми. Проведено дослідження за методикою виявлення групи ризику з метою виявлення кризових явищ розвитку учнів «групи ризику». Розроблені програми з профілактики насилля і суіцидальної поведінки учнів. Серед проведених занять: «Зняття агресії, емоційної напруги у класі»,   «Умій протистояти негативному впливу», «Безпечне працевлаштування», «Вміння адекватно оцінювати себе», «Сильні та слабкі сторони моєї натури», «Поняття про конфлікт»; проведені психологічні дебрифінги з учасниками міжособистісних конфліктів у учнівському середовищі, індивідуальні бесіди, консультації з метою стабілізації емоційного стану, розроблені і надані рекомендації вчителям щодо усунення наслідків насилля , жорстокого поводження та профілактиці повторних випадків насилля.

З учнями з адиктивною та девіантною поведінкою проведено круглий стіл «Запрошуємо до діалогу: Твоє життя – твій вибір». З метою попередження кризових явищ розвитку дітей «групи ризику» було визначено тип акцентуацій характеру, за результатами діагностики надані рекомендації батькам, учителям щодо особливостей навчання і виховання учнів.

З метою формування навичок ЗСЖ, конструктивної поведінки з учнями 7-11 класів у рамках семінару для директорів шкіл міста  проведено форум-театр « Як гукнеться так і відгукнеться»

З учнями «групи ризику» 9 класів було встановлено професійний тип особистості , проведені індивідуальні консультації щодо визначення професійної спрямованості. В цьому напрямку ми співпрацювали з Конотопським центром зайнятості і провели спільне дослідження щодо подальшого вибору життєвого шляху старшокласників.

Слід звернути увагу на науково-методичну роботу.

Впродовж року систематизовано матеріали щодо використання технік арт-терапії у роботі.  Намагалася впроваджувати і вдосконалювати свої вміння у роботі з батьками, учителями і дітьми через індивідуальні консультації і групові форми роботи.

Таким чином, поставлені завдання за минулий навчальний рік переважно виконані.

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Висвітлення проблем наступності між рівнями освіти утворює простір для реалізації в педагогічному процесі єдиної, динамічної та перспективної системи виховання й навчання, що сприяє  зближенню умов виховання та навчання старших дошкільників і молодших школярів. При цьому забезпечується природне і комфортне їх входження в нові умови, що сприяє підвищенню ефективності виховання й навчання учнів з перших днів перебування в школі. З цією метою було сплановано та реалізовано ряд заходів щодо наступності в роботі між ДНЗ «Сніжок» і початковою школою, початковою та середньою ланками школи: день відкритих дверей, єдиний батьківський день, зустрічі з батьками майбутніх першокласників. Протягом усього року працював консультативний пункт: групові та індивідуальні консультації для батьків майбутніх першокласників з метою їх інформування про організацію життя дитини перед початком шкільних занять, а також з питань адаптації до навчання у школі дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади.

30.01.2018 року поділилися своїми напрацюваннями на обласному дидактико-педагогічному колоквіуму «Проблеми наступності дошкільної та початкової освіти», що відбувся на базі закладів освіти м.Конотоп.

Протягом навчального року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за навчально-виховним процесом: адміністрацією закладу відвідано 48 уроків, проведено індивідуальні консультації з учителями, перевірено календарно-тематичне планування, поурочні плани, робочі зошити учнів з  української мови, математики,  систематично перевірялись класні журнали, журнали гурткової роботи та групи продовженого дня, щоденники.

За наслідками внутрішньошкільного контролю надано рекомендації учителям щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу. Результати контрольно-аналітичної діяльності систематично обговорювались на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях методичного об’єднання, наслідки узагальнені в наказах по закладу.

Кожен педагог протягом навчального року працює над власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема обирається, виходячи з професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки, рекомендацій управління освіти. Підвищення рівня методичної роботи позитивно впливає на якість навчально-виховного процесу з окремих предметів.

Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів – включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними кадрами були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково-методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Важливою ознакою сучасного вчителя є вміння презентувати свої напрацювання на семінарах та конференціях різних рівнів.

28–29.09.2017 року вчителі школи взяли участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування громадянськості як якості особистості засобами освітньої діяльності: реалії, проблеми та перспективи» з таких питань на базі Глухівського НПУ ім.О.Довженка: «Формування громадянської свідомості молодших школярів шляхом національно-патріотичного виховання»(Капаєва Ю.О.), «Громадянське виховання в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини молодшого шкільного віку» (Кириченко В.А.), «Формування національно-патріотичної свідомості учнів початкових класів як складової громадянського виховання» (Наталич Л.В.), «Богунівські класи як засіб формування громадянської свідомості (на прикладі Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 імені Григорія Гуляницького)» (Півовар Н.В.).

26.03.2018 року на базі факультету педагогіки  і психології НПУ ім. М.П.Драгоманова відбувася науково-методичний семінар «Формування національно-культурної ідентичності здобувачів освіти в контексті становлення НУШ», де вчителі мали виступи з таких тем:

«Національно-культурна ідентичність як важливий чинник формування світогляду молодших школярів в умовах сучасної школи» (Карпенко Н.А.), «Формування національної свідомості молодших школярів засобами усної народної творчості в період становлення Нової української школи» (Скоблікова О. З.), «Родинне виховання як напрям формування національно-культурної свідомості в контексті становлення Нової української школи» (Ганієва С. О.), «Патріотичне виховання учнів початкової школи в системі виховної роботи вчителя-класовода» (Наталич Л. В. «Національно-патріотичне виховання в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини молодшого шкільного віку» (Півовар Н. В.), «Національно-патріотичне виховання учнів як фактор формування громадянської активності та правових цінностей майбутнього випускника» (Пустовойт С. В.).

05.06.2018 року Півовар Н.В. узяла участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики» на базі Сумського ОІППО з теми «Формування громадянської культури засобами української мови та літератури здобувачів початкової освіти в контексті розбудови Нової української школи.

Вже п’ятий рік продовжується робота школи щодо реалізації міського проекту «Богунівські класи». Це класи з посиленою фізичною підготовкою, до яких із 2016-2017 н.р. зараховуються вже й дівчатка. Щороку, аналізуючи успіхи та недоліки в роботі цих класів, педагогічний колектив удосконалює методи й форми роботи з учнями-богунівцями, вносяться корективи у навчально-виховні плани роботи.

Для змістовної організації навчально-виховного процесу для учнів цих класів організовано роботу груп продовженого дня, вихователями в яких є чоловіки, які мають досвід роботи в Збройних Силах України  та педагогічну освіту. Фінансування оплати праці офіцерів-вихователів здійснюється за рахунок міського бюджету.

Для учнів-богунівців 1-го класу організовано денний відпочинок. Офіцери-вихователі проводять з учнями виховну роботу, заняття зі стройової та загальнофізичної підготовки. В усіх богунівських ГПД організовано роботу гуртків позашкільних навчальних закладів міста: «Хореографія», «Вокал», «Юні краєзнавці», «Джура», «Пішохідний туризм», «Баскетбол».

Передбачаючи заходи щодо побудови Нової Української школи, у вересні 2017 року 29 учнів 1-Б класу (класовод Наталич Л.В.) розпочали навчання за технологією розвивального навчання  Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова, де учнівська робота будується як пошук і проба засобів вирішення завдання. Ця технологія є методологічною основою реформування системи освіти в початковій ланці школи.

Для забезпечення повноцінного перебування учнів у школі та реалізації поставлених навчально-виховних завдань було введено до штатного розпису посаду вихователя групи продовженого дня, з метою поновлення навчально-методичної бази для цього класу за кошти міського бюджету у розмірі 8,5 тис.грн. придбано комплекти підручників із навчання грамоти та математики, а також здійснювалася оплата відряджень та навчальних курсів для вчителів, що працюють у цьому класі.

У цьому класі організована робота гуртків позашкільних навчальних закладів міста у другій половині дня: «Хореографія», «Юні краєзнавці», «Народні ремесла», а також гурток «Англійська мова» за рахунок батьківської плати додаткових освітніх послуг.

Колектив школи активно працює над вивченням особливостей побудови та проведення навчальних занять за даною технологією, саме тому систематично в закладі проводяться тренінги, наради, взаємовідвідування уроків, посилена співпраця з батьківським колективом (батьківські збори, екскурсійні походи, шкільні пікніки й под..)

З метою забезпечення якісного надання освітніх послуг та підвищення фахового рівня  учителі Наталич Л.В. та Півовар Н.В. протягом року проходили курси підготовки вчителів Центру методики та психології розвивального навчання.

З метою ознайомлення з особливостями навчання учнів у класі розвивального навчання учителі Наталич Л.В.  та Півовар Н.В. провели майстер-клас для вчителів міста, які проходили курси підвищення кваліфікації, 23.01.2018 року. Наталич Л.В. провела показовий урок для вчителів міста у рамках практичного засідання міського методичного об’єднання вчителів початкових класів.

Протягом навчального року учителі Капаєва Ю.О. та Судак Н.О. проходили навчальні сесії під керівництвом тренера НУШ Юрченко О.М. за темами «Основні ідеї та принципи Концепції НУШ та проекту Державного стандарту початкової освіти», «Особливості організації освітнього середовища», де опановували сучасні практики інтегрованого та діяльнісного навчання, навчалися організовувати освітнє середовище на засадах компетентнісного діяльнісного підходів та принципів «педагогіки партнерства», також проходили міські психологічні тренінги за темою «Формування особистісної готовності учителів до інноваційної діяльності».

Заступник директора Півовар Н.В. взяла участь у тренінгу «Компетентний адміністратор НУШ» 20.02.2018 року.

У період 1-3.06.2018 року вчитель Нерода А.Ю пройшла тренінги для вчителів англійської мови, які будуть викладати в 1-х класах НУШ.

Обов’язковим етапом підвищення кваліфікації педагогів, які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року був курс на сайті студії онлайн-освіти EdEra, який успішно пройдений учителями Капаєвою Ю.О., Судак Н.О, Півовар Н.В, Скобліковою О.З.

З метою підвищення професійної майстерності, надбання досвіду щодо реалізації Концепції Нової української школи протягом навчального року вчителі початкової ланки вивчали досвід колег інших, які працювали в пілотних класах нового Державного стандарту.

09.11.2017 року на базі початкової ланки школи відбувся науково-практичний семінар «Підвищення ефективності навчання природознавству учнів 1 та 2-го класів засобом електронних посібників в умовах інтеграційних процесів у початковій освіті» за участі викладачів Київського НПУ ім.М.П.Драгоманова.

21.02.2018 року вчитель Капаєва Ю.О., заступник директора  Півовар Н.В. та директор школи Пустовойт С.В. узяли участь у виїзному семінарі «Впровадження базових стандартів Нової української школи початкових класів в школі І-ІІІ ступенів №309 Дарницького району м. Києва»».

27.02.2018 року заступники директора Мовчан Л.І., Півовар Н.В. та директор школи Пустовойт С.В. узяли участь у виїзному семінарі-практикумі на базі закладів освіти міста Суми за темою «Інноваційні підходи до управління навчальним закладом в умовах реалізації Концепції Нової української школи»

29.03.2018 року вчителі Капаєва Ю.О. та Судак Н.О. взяли участь у виїзному навчальному семінарі на базі Сумського ОІППО за темою «Використання інтерактивних комплексів у освітньому процесі».

19.04.2018 року презентували свої напрацювання щодо підготовки до НУШ для заступників директорів та директорів шкіл м.Суми

Велику увагу адміністрація школи приділяє якісному добору й розподілу кадрів, ураховуючи фахові, психологічні, вікові критерії. Постійно підвищується освітній рівень педагогічних працівників.

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими способами зберігання інформації у школі використовується  комп’ютерна техніка, Інтернет-ресурси під час проведення уроків з різних навчальних предметів та виховних заходів.

Ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, факультативів впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.

Початкова школа – фундамент, від якості якого залежить подальше навчання дитини, і це накладає особливу відповідальність на вчителя початкової школи.    Довгий час початкова школа в системі освіти була «школою досвіду», тобто розглядалася як ступінь освіти, де учень повинен освоїти такі основні навички, як читання, письмо, рахунок для подальшої освіти. Сьогодні початкова школа представляється інакше. Сьогодні вона повинна стати першим досвідом дитини в освітній системі – місцем проби своїх освітніх сил. На цьому етапі важливо розвинути активність, самостійність, зберегти пізнавальну активність і створити умови для гармонійного входження дитини в освітній світ, підтримати його здоров’я та емоційне благополуччя.

Якість початкової освіти визначається не лише засвоєнням учнями предметних компетентностей, а й ключових, які мають бути найважливішим особистісним надбанням кожного випускника початкової школи.

Основний критерій визначення ефективності методичної роботи — результативність навчально-виховного процесу.

З метою визначення відповідності освітнього рівня випускників початкової школи вимогам Державного стандарту початкової освіти та визначення рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці в 4-х класах проводилася державна підсумкова атестація у вигляді підсумкових контрольних робіт з української мови (мови і читання) та математики. Про здобутки учнів та вчителів свідчать результати атестації, проведеної у закладі.

Узагальнені результати державної підсумкової атестації з української мови (інтегрована робота) учнів 4 класу від 15.05.2018 року

№ з/п Зміст осіб %
1. Загальна кількість учнів початкових класів 217
2. У них учнів 4 класів станом на 15.05.2018 49 23
3. З них не виконували ДПА 1 2
4. – поважна причина 1 2
5. – невідвідування занять
6. Виконували ДПА 48 98
7. Рівень начальних досягнень:
8. – високий 15 31
9. – достатній 22 46
10. – середній 11 23
11. – початковий
12. Середній бал 8
13. Успішність 100
14. Якісний показник 77
15. Правильно виконали:
16. – усі завдання
17. – читання тексту 37 77
18. – списування 6 12
19. – завдання закритого типу (2-5) 24 50
20. – завдання відкритого типу (6-7) 30 63
21. – творче завдання (8) 7 15
22. Не приступили до виконання:
23. – усі завдання
24. – читання тексту
25. – списування
26. – завдання закритого типу (2-5)
27. – завдання відкритого типу (6-7)
28. – творче завдання (8)
29. Пишуть охайно 11 23
Розділи і теми навчальних програм, на які було допущено найбільше помилок:

Орфоргами:

подвоєння букв

префікси з-,с-

не з дієсловами

голосні і-и.

Узгодження слів у словосполученнях.

Тлумачення фразеологізмів.

Визначення граматичної основи.

Визначення частин мови.

У творчому завданні речення не відповідають заданій темі.

 

Узагальнені результати державної підсумкової атестації математики учнів 4 класу від 17.05.2018 року

№ з/п Зміст осіб %
1 Загальна кількість учнів початкових класів 217
2 У них учнів 4 класів станом на 17.05.2018 49 23
3. З них не виконували ДПА 1 2
у  тому числі з причин:
– хвороба
– поважна причина 1 2
– невідвідування занять
4. Виконували ДПА 48 98
5. Рівень начальних досягнень:
– високий 19 40
– достатній 13 27
– середній 16 33
– початковий
Середній бал 8,45
Успішність 48 100
Якісний показник 32 67
6. Правильно виконали:
– усі завдання 11 23
– завдання закритого типу (1-3) 29 60
– завдання з короткою відповіддю (4-6) 14 29
– завдання з розгорнутою письмовою відповіддю (7) 19 40
7. Не приступили до виконання:
– усі завдання
– завдання закритого типу (1-3)
– завдання з короткою відповіддю (4-6)
– завдання з розгорнутою письмовою відповіддю (7)
8. Розділи і теми навчальних програм, на які було допущено найбільше помилок:

 Обчислення виразів

Дії з іменованими числами

Обчислення площі

Розв’язування задачі на рух у протилежному напрямі

Відповідно до плану внутрішньошкільного контролю у 3-іх класах проведено контрольну роботу з математики та 17.05.2017 року – контрольну роботу української мови (диктант) за текстами адміністрації закладу.

Результати адміністративних контрольних робіт  з математики 3-А, 3-Б, 3-В класів від 15.05.2018

Клас К-сть учнів за списком К-сть учнів, які виконують роботу Результати контрольної роботи
Початковий  рівень усього % Середній рівень усього % Достатній рівень усього % Високий рівень усього % Середній бал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3-А 17 17 1 1 6 3 1 2 6 35 4 4 8 47 1 1 2 12 6,9
3-Б 24 24 1 1 4 3 1 4 17 2 3 8 13 54 1 5 6 25 8,2
3-В 21 21 3 2 5 10 48 1 2 2 5 24 5 1 6 28 7,4
Всього 62 62 2 2 3 6 6 8 20 32 7 5 14 26 42 7 6 1 14 23 7,5
 

 

Клас

Дані про учнів , у яких є досягнення
Підвищилися Знизилися Залишилися на тому самому рівні
Кількість % Кількість % Кількість %
3-А 2 12 3 18 12 70
3-Б 4 17 5 21 15 63
3-В 9 43 1 5 11 52
Всього 15 24 9 15 38 61

Типові помилки:

 1. Розв’язування складеної задачі, яка є комбінацією вивчених видів простих задач.
 2. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного та різних ступенів.
 3. Ділення на одноцифрове та двоцифрове число шляхом добору.
 4. Розв’язування рівнянь.
Клас К-сть учнів за списком К-сть учнів, які виконують роботу Результати контрольної роботи
Початковий  рівень усього % Середній рівень усього % Достатній рівень усього % Високий рівень усього % Середній бал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3-А 17 17 1 1 2 12 5 1 2 8 47 2 3 2 7 41 8,7
3-Б 24 24 1 1 2 8 2 3 4 9 38 10 3 13 54 9
3-В 21 20 5 1 6 15 4 4 1 9 45 2 6 8 40 8,5
Всього 62 61 7 3 10 16 11 8 7 26 43 14 12 2 28 46 8,7

Побудова відрізків.

Результати адміністративних контрольних робіт  з української мови (комбінована робота) 3-А, 3-Б, 3-В класів від 16.05.2018 р.

 

 

Клас

Дані про учнів , у яких є досягнення
Підвищилися Знизилися Залишилися на тому самому рівні
Кількість % Кількість % Кількість %
3-А 10 59 7 41
3-Б 7 29 2 8 15 63
3-В 11 55 1 5 7 35
Всього 28 46 3 5 29 48

Розділи і теми навчальних програм, на які було допущено найбільше помилок:

 1. Орфоргами: подвоєння букв, префікси з-,с-, не з дієсловами, голосні і-и.
 2. Узгодження слів у словосполученнях.
 3. Тлумачення фразеологізмів.
 4. Визначення граматичної основи.
 5. Визначення частин мови.

У творчому завданні речення не відповідають заданій темі.

Результати контрольних робіт свідчать про те, що рівень навчальних досягнень учнів підвищується, вчителі проводять значну роботу щодо закріплення та повторення вивченого матеріалу з вищезазначених предметів.

На виконання плану роботи Конотопського міського методичного кабінету на 2017/2018 н.р., наказу відділу освіти від 15.03.2018 р. №179-од “Про організацію   та   проведення    предметних    олімпіад   молодших   школярів”,  в контексті вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, у період із 16.03 по 18.04.2018 року проведено І-ІІ епапи міських предметних олімпіад молодших школярів.

Завдання, що розроблені відповідно до навчальних програм початкової школи, надали можливість учням продемонструвати рівень сформованості предметних компетентностей з математики, української мови, англійської мови, природознавства.

І  (шкільний)  етап  олімпіад  пройшов  16.03.2018 р. до 18.04.2018 р. У ньому взяли  участь 29 учнів 4-х класів, що становить 58% відносно загальної кількості учнів 4-х класів, переможцями стали 12  із них.

До участі в ІІ (міському) етапі олімпіад 17-18 квітня 2018 р. направлено 4 учнів, проте призових місць вони не посіли, що свідчить про недостатній рівень підготовки учнів до подібних випробувань.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 № 1/9-564 «Про проведення ХVІII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», наказів Департаменту освіти і науки  Сумської обласної державної адміністрації від 30.10.2017 року № 621-од, відділу освіти Конотопської міської ради від 03.11.2017 №596-од, з метою піднесення престижу української мови та літератури в молодого покоління, заохочення учнів до вивчення рідної мови, підвищення рівня загальної мовної культури у  листопаді-грудні 2017 року організовано та проведено І-ІІ етапи ХVІII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

До участі в І етапі конкурсу залучено 30 учнів 3-4 класів, 2 переможців направлено до участі в ІІ етапі (Водоп’янова Аліна – 4 клас, Матюха Єлизавета – 3 клас). Матюха Єлизавета (учитель Скоблікова О.З.) стала переможцем ІІ, ІІІ та учасником 4-го етапів.

На виконання плану роботи Конотопського міського методичного кабінету, відділу освіти, у контексті вимог Нової української школи,  Державного стандарту початкової загальної освіти, відповідно до наказу відділу освіти №47-од від 19.01.2018 «Про організацію та проведення декади “Початкова школа-2018” з метою всебічного розвитку та виховання особистості молодших школярів, створення сприятливих умов для здобуття учнями та педагогічними працівниками достатнього особистого досвіду культури спілкування і співпраці в різних видах діяльності та самовираження у творчих видах завдань з 12 по 23 лютого 2018 р. було заплановано проведення традиційної щорічної декади «Початкова школа-2018» під гаслом «Крок за кроком до вершин педагогічної майстерності»,  у  ході якої мав відбутися ряд цікавих, змістовних та результативних заходів.

У зв’язку з призупиненням занять в освітніх закладах містана період карантину, заходи з учнями початкових класів, заплановані на другий тиждень декади, було проведено після виходу школярів на заняття.

Упродовж  декади відбувалися заходи, які носили різноплановий характер: методичний,  психолого-педагогічний, загальнокультурний тощо, проходили творчі та інтелектуальні змагання серед учнів та батьків. Кожен день декади мав свою тему та колір, що сприяло максимальному залученню учнів до активної участі та стійкого інтересу до заходів, що відбувалися в школі.

З метою залучення батьків до організації навчально-виховного процесу 14-15.02.2018 р. реалізовано проект «Урок дають батьки».

З метою залучення дітей до джерел народної спадщини, підтримки інтересу до вивчення рідної мови, розширення знань про красу й багатство української мови у класах відбулися такі заходи: усний журнал «Мова моя материнська» (1-А, Білозерська Н.В.), літературна година «Дзвенить струмочком рідна мова» (3-Б, Ганієва С.О.).

У кожному класі проведено показові  заходи:

 • урок доброти «Свято ввічливих та вихованих дітей» (2-Б, Карпенко Н.А.);
 • свято «Валентинів день» (4-Б, Судак Н.О.);
 • конкурсна програма «Проводи зими» (1-Б, Наталич Л.В.);
 • спортивні змагання «Ми веселі й спритні. Ім’я наше – богунівці» (1-А, Шеремет Є.О.);
 • виховний захід «Стрітення» (3-В, Скоблікова О.З.).

Презентувати набуті знання з англійської мови, уміння працювати в команді учні 4-Б класу мали можливість під час показового виховного заходу з англійської мови «Англійські традиції» під керівництвом учителя Нероди А.Ю.

З метою розкриття важливості збереження та піднесення патріотичного духу в кожного громадянина, вивчення сторінок історії свого народу, богунівські класи, які працюють над проектами військово-патріотичної тематики, успішно презентували результати своєї діяльності:

«Люблю тебе, моя свята Вкраїно» (3-А, керівник Славутинська О.В.); «Образи рослин у творчості Т.Г.Шевченка» (2-А, керівник Кириченко В.А.); «Журавлик миру – Небесна Сотня» (4-А, керівник Капаєва Ю.О.).

Вихователі груп продовженого дня також висвітлили результати своєї діяльності із учнівськими колективами: для учнів 1-А, 3-А вихователь Лісатович Г.Г. провів виховний захід «Афганістан болить в моїй душі»,  у 2-А, Пацак І.Д. організував конкурс гуморесок «Веселі та дотепні», у 1-Б вихователем Ніколаєнко Ю.А. проведено майстер-клас «Валентинка», для учнів 1-4 класів вихователь Шеремет Є.О. організував шкільний турнір з футболу.

Сприяли об’єднанню шкільного колективу загальношкільні акції: «Подаруй смайлик другові», «Допоможи птахам взимку», виставка плакатів «Брати наші менші», дитячих робіт «Світ моїх захоплень».

Організовано відвідування учнями  1-2 класів міської виставки родинних колекцій «Природа навколо нас».

Учениця 4-Б класу Коломієць Софія (вчитель Судак Н.О.) взяла участь у ІІ етапі на міського конкурсу-гри «Інтелектуальний олімп».

Методичним кабінетом організовано  загальноміські заходи для педагогів, де вони мали змогу підвищити свою професійну компетентність. Зокрема, Кириченко В.А. взяла участь у майстер-класі з виготовлення сувенірів на базі Конотопської ДХШ, Капаєва Ю.О. відвідала психологічний тренінг «Арттерапевтичні форми роботи вчителя початкових класів», усі педагоги початкової ланки взяли участь у ед-воркшопі «Сучасні педагогічні технології навчання та виховання як інструмент реалізації концепції НУШ у початковій освіті», Наталич Л.В., Півовар Н.В. стали учасниками коучинг-сесії «Диференційна діагностика та педагогічна кореція порушень розвитку дитини у 6-8 років».

З метою якісної підготовки до впровадження Нової української школи, для заступників директорів організовано й проведено тренінг «Компетентний адміністратор НУШ», науково-практичний семінар «Впровадження базових стандартів НУШ початкових класів», засідання дискусійного клубу «Проблеми, пошуки, здобутки», в яких узяла участь заступник директора з навчально-виховної роботи Півовар Н.В.

Аналізуючи ефективність внутрішньошкільної методичної роботи, яка спрямована на вирішення запланованих завдань і зорієнтована на конкретні результати, можна відмітити, що рівень навченості і розвитку школярів зростає; підвищується професійна майстерність педагогів. Через методичну роботу адміністрації закладу вдалося утримати й підняти високий рівень мотивації учнів щодо участі в конкурсах, олімпіадах, змаганнях, а у вчителів – прагнення до самовдосконалення, до впровадження в практику інноваційних педагогічних технологій.

ВИХОВНА РОБОТА

Керуючись основними нормативно-правовими документами у сфері освітньої політики щодо виховання підростаючого покоління: програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалену Указом Президента України від 25.06.2013 року № 344; наказом МОН України від 16.06.2015 року №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», плану заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»; Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 рр., затвердженою на колегії МОН України від 26.03.2015, наказом Сумської ОДА від 04.04.2016 року № 215-ОД «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в закладах освіти на період 2016-2018», школа працювала над реалізацією плану заходів та ряду виховних завдань на 2017-2018 навчальний рік.

На початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, школи. За цими даними на обліку знаходяться:

 • 1 учень, дитина-сирота (Прокопенко А., 11);
 • 5 учні, позбавлені батьківського піклування;(Комлик Ю., 9-Б, Лузан Єлизавета, 7-Б, Могила Богдан, 7-Б, Стрижак Максим, 3-А)
 • 8 учнів – напівсиріт;
 • 5 учнів – постраждалі в наслідок ЧАЕС;
 • 29 (42) багатодітні сім’ї;
 • 6 дітей – інвалідів дитинства;
 • 21 дитина одиноких матерів;
 • 31 малозабезпечена сім’я;
 • 46 дітей, які проживають у неповних сім’ях;
 • 5 учень, який знаходяться на внутрішньошкільному обліку (Москаленко О., 9-А, Секерін Я., 9-Б, Бабич А., Прочковський Я., 8 клас, Фатєєв О., 4-А клас);
 • 118 учнів перебуває на «Д-обліку»
 • 6 учнів, які прибули з зони АТО, автономної республіки Крим;
 • 4 учні, батьки яких перебувають в зоні АТО.

Протягом року своєчасно надавалися послуги дітям пільгових категорій: оформлення документів на пільгове харчування, видача довідок, відвідування вдома, залучення дітей до безкоштовного перегляду вистав, експозицій на базі школи, оформлення пільгових путівок у приміські табори. Окремим учням була надана благодійна грошова допомога.

Пріоритетним напрямом виховання у школі залишається національно-патріотичне виховання. Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, виховання патріотичних почуттів, правосвідомості реалізується у процесі організації навчально-виховної, позаурочної та позакласної діяльності. З цією метою проводяться виховні заходи для учнів різних вікових категорій.

Глибоким змістом та високим виховним потенціалом відзначалися протягом року уроки мужності, уроки пам’яті, години спілкування. Формуванню патріотичного настрою сприяло проведення першого тематичного уроку «Україна на карті Європи», 5-11 класах «Поважаю Європейські цінності будую сучасну Україну», Єдина виховна година «З любов’ю до рідного міста», присвячена святкуванню 380 річниці від дня заснування м. Конотоп уроки мужності до Дня партизанської слави «Шлях до перемоги» (1-11 класи), урок миру «За мир у всьому світі – це значить за життя» (1-11 класи), урок соборності «Єднання заради незалежності» (7-10 класи), уроки мужності до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (2-11 класи), уроки пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні (2-11 класи), уроки мужності до Дня пам’яті та примирення та до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (1-11 класи) та інші.

Особливе місце серед заходів національно-патріотичного виховання займає святкування Дня захисника України, Дня українського козацтва. З метою вивчення історії, культури, традицій, звичаїв українського народу відбулися години спілкування «Свята Покрова Пресвятої Богородиці», парад вишиванок,1-11 класи, свято «Козацькі розваги», стройовий хід учнів 1-5 богунівських класів, святкова лінійка «Свято Покрови-свято українських козаків», шкільний флешмоб «Заспівай, козаче», традиційний загально шкільний Осінній ярмарок.

Під час Осіннього ярмарку учні-волонтери зібрали кошти на благодійну акцію «Гостинець в АТО». У листопаді, до Дня гідності та Свободи, придбані на благодійні кошти продукти харчування, теплі речі, миючі засоби, солодощі були передані на передову бійцям 58 бригади.

У 2017-2018 навчальному році, відповідно до виховних завдань, продовжена співпраця з 58 окремою мотопіхотною бригадою. Бійці АТО брали участь у посвяті першокласників у богунівці, лінійці-пам’яті до Дня Гідності та Свободи, провели святковий виступ духового оркестру для школярів.

Традиційно, у грудні, відбулася посвята учнів першого класу у богунівці та нагородження спеціальними званнями за значні досягнення у навчанні та відмінну поведінку учнів-богунівців старших класів.

Протягом навчального року учні школи зустрічалися з ветеранами війни, учасником бойових дій, козаками Конотопської сотні.

З метою реалізації завдань та заходів Концепції національно-патріотичного виховання, класні керівники богунівських класів третій рік залучають учнів та батьків до проектної діяльності. Протягом року кожен клас активно працював над темою свого проекту: 1-А клас – «Я теж Вітчизна», класовод Білозерська Н.В., 2-А – «Це наше, і це моє», класовод Кириченко В.А., 3-А – Захисники України», класовод Славутинська О.В., 4-А – «Герої навколо нас», класовод Капаєва Ю.О., 5-А – «Історія військово-патріотичного руху в Україні», класний керівник Хівренко Н.В. Класні керівники 1-4 класів у кінці навчального року провели свята за участю батьків, на яких відбувся захист проекту.

Усі заходи патріотичного виховання у богунівських класах направлені на підвищення престижу військової служби, готовності до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України.

У напряму військово-патріотичного виховання продовжують працювати гуртки «Джура», керівник Курченко С.П. та «Стрілецький», керівник Гончаренко Р.О.

Учні гуртка «Джура» були учасникам зустрічей з військовослужбовцями 58 окремої мотопіхотної бригади, шкільної волонтерської благодійної акції «Гостинець бійцям АТО», взяли участь у молодіжному військово-патріотичному, козацькому таборуванні «Таранська Січ – 2017» з 6 по 8 жовтня 2017 року. Гуртківці стали учасниками І (міського) етапу військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), зайнявши І місце у змаганні «Впоряд» та І місце у змаганні «Стрільба».

Основним напрямом роботи гуртка «Стрілецький» є формування почуття патріотизму у підростаючого покоління, виховання поважного ставлення до ветеранів бойових дій, розвиток інтересу до історії українського війська, зброї тощо. Гурток відвідують учні 10-11 класів, проте проводяться окремі заняття та майсте-класи для учнів богунівських класів. Силами гуртківців розпочато створення шкільного тиру. Гурток має свої результати – у міських змаганнях зі стрільби, присвячених Дню добровольця учні школи посіли ІІІ командне місце. Керівником гуртка Гончаренком Р.О. проводилися практичні заняття та змагання для учнів школи на День здоров’я (станція «Стрілецька»), день відкритих дверей для майбутніх п’ятикласників (стрільба з лазерного тренажеру), заняття «Ознайомлення з правилами стрільби».

Виховання сучасних дітей, турбота про них, забезпечення їхніх прав є пріоритетним завданням нової української школи. Керуючись цим навчальний заклад велику увагу приділяє правовому та превентивному вихованню – комплексному цілеспрямованому впливу на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціумом.

З метою запобігання випадків жорстокого поводження з дітьми, складних ситуацій у міжособистісному спілкуванні, проявах психологічного та емоційного насильства протягом року під час тижнів права учні вчаться поважати права інших та захищати свої.

Так, у грудні під час Всеукраїнського тижня права відбулося практичне заняття «Право на працю. Як правильно обирати професію» (відвідування Державної служби зайнятості), для учнів 9-х класів, конкурс малюнків «Мої права», 5-9 класи, інформаційних бюлетенів, 10-11 класи, відвідування судового засідання в Конотопському міському суді, 9-11 класи, виховний захід «Подорож країною Права дитини», 6- 7 класи, бесіда «Військовий обов’язок держави», 5-А клас. Організатором заходів є учитель правознавства Люта О.І.

З метою профілактики правопорушень у школі працює шкільна рада профілактики. У навчальному році на внутрішньому обліку правопорушень знаходилося 6 учнів: Москаленко О., 9-А, Секерін Я., 9-Б, Бабич А., Прочковський Я., 8 клас, Фомін О., 7-А клас, Фатєєв О., 4-А клас. Більшість учнів поставлені на облік за пропуски уроків без поважних причин. Засідання ради профілактики відбувається щомісячно та за потреби. На зібранні проводяться профілактичні бесіди з учнями та батьками. Двічі на засіданнях були присутні спеціалісти ССД та ювенальної служби. Адміністрацією навчального закладу поставлене на контроль питання відвідування учнями школи та дотримання Єдиних вимог школи.

Протягом року з учнями, схильними до бродяжництва, прогулювання уроків  та, які мають девіантну поведінку проводилася психолого-педагогічна корекційна робота.

З метою організації корисного та цікавого дозвілля, розвитку творчих здібностей у школі працювали шкільні гуртки вокально-хоровий, (керівник Охонько С.І.) «Джура» (керівник Курченко С.П.), «Пішохідний туризм» (керівник Салій С.М.), «Чарівниця» (керівник Хвалевська С.А.), «Стрілецький» (керівник Гончаренко Р.О.), «Школа лідера» (керівник Худенко Н.А.), «Дебатний клуб «Паритет» (керівник Люта О.І.), “Бережок” (керівник Ковган Н.О.). Для богунівських класів діяли гуртки «Цікава психологія» (керівник Хомік Н.С.), «Футбол» (керівник Шеремет Є.О.), «Загальна фізична підготовка» (керівник Панченко О.М.). Усього у шкільні гуртки було залучено 315 (67%) учнів.

Позашкільні заклади відвідувало 306 (350 минулий рік) учнів, що становить 65% (74%), що на 9% менше ніж у минулому році. Такі високі показники зумовлені перед усім організованим залученням богунівських класів у ІІ половину дня. Учні школи та їх батьки перевагу надають ДЮСШ, СЮТур, ЦДЮТ.

З метою активізації роботи по залученню батьківської громадськості до виховного процесу, тісної співпраці шкільного трикутника учні-учителі-батьки, пропаганди серед батьків ідеї єдності України, протягом навчального року було проведено безліч заходів для батьків та за їх активною участю. На засіданнях Ради школи обговорювалися питання шкільної форми богунівських класів, стимулювання обдарованих учнів грошовими преміями, оновлення єдиного щоденника для учнів, відвідування школи, участь у загальношкільних заходах та інше.

Активними учасниками навчально-виховного процесу були батьки у Декаду початкової школи, місячника родинно-сімейного виховання, Дня відкритих дверей для майбутніх п’ятикласників, Єдиного батьківського дня.

з 01.03. по 30.03. 2018 року в школі проходив традиційний місячник сім’ї.

Місячник був насичений різноманітними заходами: святами, виховними годинами, акціями, батьківськими днями, виставками.

З метою естетичного оформлення класних приміщень та створення весняного настрою учні школи взяли участь в акції «Весну зустрічаймо» та виставці творчих робіт гуртка «Бережок» «Весняні фантазії». Активно залучилися до акції та своєчасно оформили класні кімнати учні 7-Б, 8 та 11 класів. Найбільше робіт до виставки «Весняні фантазії» надали учні 5-7 класів.

До Міжнародного дня жінок серед учениць 5-11 класів відбулася фотовиставка «Весняні красуні» та святковий концерт «Весняне свято», в якому взяли участь усі учня школи.

З метою формування сімейних цінностей та традицій у початкових класах була створена яскрава виставки творчих робіт “Сімейне хобі” та “Світ захоплень нашої сім’ї”. Класоводи зуміли зацікавити учнів та батьків даною темою.

Другий рік у школі проходив загальношкільний конкурс мистецьких родоводів «Стежками роду». Найактивнішими були учні початкової школи, 6 класу, класний керівник Михтуненко О.І., 7-А, класний керівник Бут Н.А., 10, класний керівник Ілляшенко О.І., 11 класу Поволоцька Н.П. Але роботи не було достатньо змістовними, тому їх не подали на міський етап конкурсу.

Учні 2-А класу Слєсар Артем, 7-А класу Чеклецова Вікторія, 7-Б класу Бабич Анна разом з батьками взяли участь у загальноміському заході «Таланти моїх батьків» на базі Центру дитячо-юнацької творчості.

15 березня стартував День відкритих дверей у початковій школі. Відбулися показові уроки класоводів 4-х класів Капаєвої Ю.О. та Судак Н.О., святковий концерт «Талант-шоу #School_№7», родинні свята по класах, виступ-презентація для батьків «Наші надбання та перспективи», дитяча гра-квест «Шкільна країна» для учнів, майбутніх першокласників.

16 березня проходив Єдиний батьківський день у 5-11 класах, який об’єднав найбільшу кількість батьків. Основна мета дня: залучити батьків до активної участі у заходах спільно з дітьми, познайомити з шкільним життям. Батьки мали можливість відвідати та стати учасниками показових уроків.

Окремі батьки проводили виховні години у рамках проекту «Урок ведуть батьки». Активно долучилися до проекту батьки 5-А класу під час майстер-класу з паперопластики «Весняних барв чарівні квіти», 6-го класу під час спортивного свята «Веселі старти», 9-А – години спілкування з елементами тренінгу «Конфлікт – непроханий гість».

Цікавими та змістовними були виховні години по класах. Інтелектуально-розважальна гра «Дотепні та кмітливі» у 8 класі, класний керівник Мельник І.В. та «Пан або пропав» у 9-Б класі, класний керівник Хричікова І.М. Про цінність сім’ї та родини йшла мова під час родинного свята «З родини йде життя людини» у 10 класі, класний керівник Ілляшенко О.І. Годиною спілкування у 5-Б класі «Дерево починається з коріння, а людина – з сім’ї» класний керівник Фалько О.С., привернув увагу до впливу родинних цінностей на формування особистості дитини. З метою формування профорієнтаційних навичок в 11 класі відбулася година спілкування з елементами тренінгу «Професійний спадок моєї родини», класний керівник Поволоцька Н.П.

На жаль класні керівники Фалько О.С., Шевченко Н.В., Мельник І.В., Хричікова І.М., Ілляшенко О.І., Поволоцька Н.П. не змогли правильно умотивувати батьків та залучити до проекту «Урок ведуть батьки».

Яскравим, естетично привабливим, патріотично спрямованим був показовий захід у 5-А богунівському класі «Стройова хода», який провів офіцер-вихователь Курченко С.П.

Традиційно цього дня батьки отримували консультації педагогів з усіх предметів.

Психологом школи Хомік Н.С. під час створення рефлексійного колажу «Синоптик School №7» вдалося з’ясувати емоційне ставлення батьків до школи. Воно виявилося переважно позитивним.

Завершився Єдиний батьківський день у старшій школі святковим вітанням «У родинному колі», під час якого батьки отримали корисну інформацію та поради від адміністрації школи і психолога.

Відповідно до плану місячника класні керівники зустрілися з батьками для відвертої розмови на батьківських зборах. Батькам були запропоновані такі теми для обговорення як: «Молодіжна злочинність та шляхи її подолання», 9-А клас, «Майбутня професія моєї дитини», 9-Б, «Особливості дитини формуються в її оточенні», 5-А клас, «Єдність вимог сім’ї і школи в процесі формування особистості підлітка», 8 клас.

З метою підвищення читацького інтересу та ознайомлення з новинками дитячих видань для батьків у бібліотеці діяла виставка книг «Читаємо разом».

Близько 70 батьків відвідали Єдиний батьківський день. Найменш зацікавленими виявилися батьки 5-Б, 7-А, 7-Б, 8 класів.

22 березня традиційно відбувся День відкритих дверей для майбутніх п’ятикласників та їх батьків. Учні та батьки були познайомлені з майбутніми класними керівниками та Єдиними вимогами школи. Відвідали майстер-класи гуртків «Цікава психологія», Хомік Н.С., «Бережок»  – «Школа № 7 – місце для творчості та талантів», керівник Ковган Н.О. Гурток «Чарівниця» – «Плетіння виробів з текстильного матеріалу», керівник Хвалевська С.А. Під час презентації кабінету ЗВ учителем Гончаренко Р.О., учні мали змогу постріляти з лазарної зброї. У спортивній залі на дітей чекали спортивно–туристичні змагання, підготовлені Панченко О.М. та Салієм С.М. Завершився день дружнім танцювальним флеш-мобом «Ми-майбутні п’ятикласники» під керівництвом хореографа Логвінової О.М.

З метою виховання в підростаючого покоління сімейних ціннісних орієнтацій, пропагування кращих сімейних традицій учні школи з грудня 2017 по лютий 2018 року брали участь у загальноміському конкурсі відео робіт «Щаслива родина». Журі визнали кращими роботи учня 2-Б класу Лєбєдєва Ігора та учениці 11 класу Власенко Катерини, які були відзначені грамотами на міському етапі конкурсу.

З нагоди міжнародних свят Дня навколишнього середовища та Дня Землі, з метою подальшого розвитку природоохоронної роботи, підвищення рівня екологічної культури учнівської молоді, виховання особистої відповідальності за стан навколишнього середовища, а також з метою привернення уваги громадськості до проблеми екології міста у квітні відбулася декада екології та тиждень природничих наук.

Протягом декади були проведені різноманітні заходи екологічного та практичного природоохоронного спрямування. Педагогами та учнями здійснювалася систематична пропагандистська та інформаційно-просвітницька робота в напрямку екологічної освіти та виховання учнівської молоді а саме: виховні години, бесіди, лекції, екскурсії в природу «Врятуй первоцвіти», «Перната веселка», усні журнали «Природа і довкілля», «Знай, люби, бережи», «Сторінками Червоної книги».

З метою залучення якомога більшої кількості учнів до проблем збереження довкілля, протягом квітня провели екологічні акції по збору макулатури та пластикових пляшок. Найактивніше залучилися до акції учні початкової школи. Вони зібрали 10 кг пластикових пляшок та 112 кг макулатури. Усього було зібрано 15 кг пластику.

Учні школи залучилися  до акцій «За чисте довкілля», «Зелена хвиля». Під час загальношкільної толоки прибрали шкільні й пришкільні території, три дитячі ігрові майданчики в мікрорайоні Загребелля.

Поглибленню знань про природу сприяв тиждень природничих наук. Серед учнів 5-6 класів відбулася інтелектуальна гра «У світі цікавого» (учитель хімії Михтуненко О.І.). Учні 7-х класів змагалися у біологічному турнірі «Я люблю біологію». Також учні 7-8 класів стали активними учасниками міського Інтернет – турніру «Еколенд». Усього взяло участь в турнірі 16 учнів. Учениця 8 класу Селюк Каріна вийшла в очний тур (учитель біології Папенко Н.М.)

З метою зосередження уваги на аналізі власної поведінки, виховання почуття обов’язку перед довкіллям, розвитку потреби спілкування з природою учні 5-х класів створили колажі та малюнки на тему «Збережемо природу!» (учитель географії Хричікова І.М.).

Учні 10 класу підготували інформаційні наліпки на двері класних кімнат  «Рекорди живої природи», з метою розширення знань про найцікавіших представників природи (учитель біології Бут Н.А.)

Незабутньою для учнів стала виставка «Мило ручної роботи». Учні 9-А, 9-Б та 11 класі представили власноруч виготовлене мило. Керівник проекту учитель хімії Михтуненко О.І.

Привернуло увагу учнів та сприяло активному обговоренню створення колажів «Домашні улюбленці». Під час роботи піднімалося питання відповідальності людини за домашніх тварин та зменшення чисельності бездомних.

У рамках декади екології 20 квітня проходили заходи до Дня Землі. Розпочався день Єдиним тематичним уроком, на якому учні 1-11 класів розглядали проблеми забруднення навколишнього середовища. Черговим випуском шкільної радіогазети проінформували шкільну родину про значення збереження Землі. Учні 5-11 класів створювали екологічні колажі «Земля не мовчить» у рамках шкільного проекту «Старший учень – наставник».

З метою розвитку екологічної компетентності 18 квітня учні школи стали учасниками інтерактивного конкурсу «Левеня», координатор Салій С.М. 26 квітня 115 учнів 1-10 класів долучилися до Всеукраїнського природничого конкурсу «Колосок», координатор Папенко Н.М.

У рамках Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» проведено конкурси на кращий малюнок для учнів початкових класів і на кращий твір для учнів 6-8 класів з теми «Людина та ліс».

До 32 річниці Чорнобильської трагедії була проведена година пам’яті «32 роки «мирного» атому» для учнів 5-7 класів, яку провела педагог-організатор Примак С.М. Лінійка мужності біля міського пам’ятника «Пам’ятай герої Чорнобиля» об’єднала учнів 3-А богунівського класу вшанувати пам’ять загиблих в наслідок аварії на ЧАЕС (класовод Славутинська О.В., вихователь Лісатович Г.Г.)

Виховна робота школи направлена на розвиток обдарованої дитини. Протягом багатьох років у школі діє конкурс «Учень року». За підсумками перемог та участі у конкурсах, олімпіадах, змаганнях, виховних заходах переможцем конкурсу «Учень року 2018» стала учениця 10 класу Сороколіт Ольга та отримала грошову премію в подарунок.

В учнівському самоврядуванні продовжує активно діяти проект «Тьютор-наставник молодших школярів». Учні старших класів опікувалися молодшими. Спільні заходи: малюнок на асфальті «Українці – здорова нація», акція «Старшокласник – класний керівник», до Дня учнівського самоврядування, малюнок Миру, підготовка інтерактивних стіннівок до Декади формування здорового способу життя, робота вожатих у пришкільному таборі «Дружба» забезпечують активне формування соціальних компетентностей учнів.

У школі продовжує діяти рейтингова система оцінки активності класів у шкільному життя. За результатами рейтингу, на першому місці знаходяться учні 10 класу – 605 балів (класний керівник Ілляшенко О.І.), друге місце з результатом 470 – 11 клас (класний керівник Поволоцька Н.П.), третій результат у 6 класі – 421 (класний керівник Михтуненко О.І.).

Відповідно до концепції національно-патріотичного виховання, програми «Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України», плану роботи школи

виховні завдання на 2018-2019 н.р. наступні:

1.Впроваджувати демократичну культуру через вироблення відповідних процедур для захисту прав дитини.

2.Формувати демократичні цінності, створювати атмосферу довіри і взаємоповаги.

3.Забезпечити оптимальні умови для реалізації міського проекту «Богуніський клас» у середній ланці.

4.Продовжити розширення співробітництва школи із соціальними інститутами та громадськими організаціями з питань правового та патріотичного виховання дітей та молоді, зміцнити шефські зв`язки із військовими частинами.

5.Продовжити підготувку учнів школи до участі у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Джура», з метою формування почуття патріотизму, набуттю знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Батьківщини та вихованню громадянських якостей.

6.Активізувати залучення батьківської громадськості до виховного процесу.

Згідно з річним планом роботи школи в 2017-2018 навчальному році була проведена значна робота з розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи.

Якість навчально-виховного процесу школи та його результативність залежить від взаємодії всіх його учасників – педагогів, учнів, батьків, громадськості, органів місцевого самоврядування.

У школі склалася система взаємодії і співпраці з громадськістю міста, позашкільними закладами, органами місцевого самоврядування. Центром цієї системи є Рада школи, яка визначає головні напрямки розвитку школи, координує і спрямовує роботу всіх ланок в навчально-виховній та фінансово-господарській роботі.

Усебічну допомогу школі надають підприємства «Лісгосп», «Агроліс». З їх допомогою в школі проводяться ремонтні роботи, допомога у створенні ландшафтного дизайну території.

Депутатом міської ради  Назаренком І.М. виділені кошти на заміну вхідної пари в приміщенні початкової ланки (15037,03 грн.)

За ініціативи та сприяння депутата Верховної Ради Молотка І.Ф. у початкову ланку було подаровано нову інтерактивну дошку та мультимедійний   проектор.

Одним з головних напрямків діяльності школи – робота з батьками. Це – і надання допомоги у виховній, навчальній роботі, залучення їх до повноцінного життя класу, школи. Це і допомога у проведенні поточих ремонтів по класним кабінетам, які допомагають  колективу на належному рівні підготувати школу до нового навчального року.

Спільна робота школи та громадських організацій спрямована на якісне  забезпечення освітніх потреб школярів.

У 2017-2018 н.р. міським відділом освіти були виділені кошти для розвитку матеріально-технічної бази школи на суму 81584,66 грн. Придбано: господарчі товари (15910,09 грн.), миючі та дизинфікуючі засоби (7107,22 грн.), світлодіодні електролампи (6455,40 грн.), лампи освітлення для спортивної зали (1211,2 грн.), медикаменти (800 грн.), канцтовари (13977,6 грн.), мастильні матеріали (510 грн.), бензин (150 літрів – 3900 грн.), прапор України, тризуби на прапори, встановлення люверсів на прапори (1275 грн.), спортінвентар (2000 грн.), стенди в кабінет англійської мови (4035 грн.), обслуговування офісної техніки (3660 грн.), посібники для класу розвивального навчання (8523,1 грн.), пісочно-соляна суміш (220 грн.), вигововлені ролети у спортивну залу (4523,02 грн.).

За кошти спецрахунку (32992,66 грн.) було придбано господарчі товари та миючі засоби (13193,71 грн.), канцтовари (3518,34 грн.), мастильні матеріали, ліска, головки косильні (1776 грн.), обслуговування офісної техніки, кабель для інтернету, оперативна пам’ять-4 шт., процесор-2 шт., тонер, комлектуючі для МФУ, маршрутизатор, комутатор (5662 грн.), пулі пневматичні (300 грн.), виготовлення стенду для кабінету хімії (340 грн.), візитівки навчального закладу (770 грн.), здійснена передплата періодичних видань (3465,3 грн.).

У всіх приміщеннях та навчальних кабінетах силами технічного персоналу, вчителів, робітників та батьків проведено генеральне прибирання.

Матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення класних кімнат початкової ланки на достатньому рівні. Усі вони мають охайний зовнішній вигляд, озеленені, забезпечені необхідними меблями, які відповідають віку та зросту дітей, санітарно-гігієнічним вимогам. Оформлені класні куточки, де відображено діяльність класного колективу, календарі природи, куточки читача, “Дзеркало здоров’я”, символіка та ін..

Протягом року вчителі разом з батьками працювали над зміцненням матеріально-технічної бази: виготовлені комплекти нових стендів  (Славутинська О.В. 3-А кл., Карпенко Н.А. 2-Б кл.), придбано ноутбук та виготовлені шафа з боксами для особистих речей учнів і коркові дошки (Наталич Л.В. 1-Б кл.), килим для проведення хвилин спілкування (Скоблікова О.З. 3-В кл.), поповнили кабінети методичною літературою, придбали тематичні папки, виготовили роздатковий матеріал для індивідуальної роботи, диференційовані картки для самостійної роботи з учнями, творчі завдання для роботи з обдарованими дітьми.

Виконані роботи пов’язані з підсипанням та вирівнюванням пішохідних доріжок у місцях просідання ґрунту, частковий ремонт плитки на сходах закладу.

Пофарбовано перила сходів внутрішнього подвір’я школи, підніжжя колон та приміщення міні котельні.

У школі систематично проводиться озеленення території новими видами дерев і кущів, регулярно здійснюється косіння газонної трави та своєчасне декоративне обрізання зелених насаджень.

Конотопська місцева благодійна організація «Світанок» у рамках реалізації програм «Моя маленька батьківщина» та «Плекаємо таланти» протягом 2017-2018 навчального року надавала меценатську допомогу школі, а саме: на День школи учні початкових класів отримали солодощі (2000 грн.), було організовано проживання волонтера з Канади, на громадських засадах працювала директор шкільного народного історико-краєзнавчого музею Бородюк Олена Володимирівна та під її керівництвом проводилась робота гуртка «Юні екскурсоводи».

З метою раціонального використання приміщень школи та залучення позабюджетних коштів на розвиток закладу в оренду надано приміщення  харчоблоку та спортивної зали. Договір оренди укладено між відділом освіти та орендарем.

Протягом літа працювали бригади по благоустрою території та ремонтні бригади.

Налагоджена співпраця з такими громадськими організаціями: Товариство Червоного Хреста, центром Соціальних служб для молоді,  відділом сім’ї, молоді та спорту міської ради, службою у справах дітей міської ради та кримінальною міліцією у справах неповнолітніх.

Основні завдання роботи школи з розвитку матеріально-технічної бази на 2018-2019 н. р.

 • заміна освітлення спортивної зали;
 • утеплення спортивної зали та даху приміщення основної будівлі школи;
 • провести поточний ремонт у всіх приміщеннях  школи та спортивної зали;
 • встановлення відеоспостереження;
 • продовжити укомплектування матеріальної бази школи необхідним для роботи електроінструментом та інвентарем;
 • висадити на території школи нові види декоративних дерев та кущів;
 • провести фарбування огорожі навчального закладу;
 • виконати ремонт сходів центрального входу та внутрішнього двору;
 • виконати ремонт входів до підвальних приміщень;
 • ремонт асфальтового покриття на території початкової ланки школи (просідання грунту) ;
 • завершення ремонтних робіт по відмостці за спортивною залою;
 • встановлення захисних сіток за воротами на спортивному майданчику;
 • закінчити оформлення кабінету біології та оформити кабінет світової літератури новими стендами;

Завдання, що стоять перед сучасною національною школою, зміна характеру, пріоритетів і підходів до освіти та виховання, процеси глобалізації та інформатизації суспільства зумовлюють зміну функцій та статусу бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, реформування їх в інформаційні центри, які мають здійснювати, в першу чергу, інформаційне забезпечення освітньо-виховного процесу.

У Законі України „Про загальну середню освіту” важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі в закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги.

Робота шкільної бібліотеки – надзвичайно багатогранна. Це й методично-інформаційний центр, де учні розвивають читацький смак, формують любов до книги, це й світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець.

Бібліотека ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 протягом  2017-2018 навчального року забезпечувала потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями зі шкільних предметів, вивчення яких передбачає шкільна програма. Саме тому бібліотека  інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів, одним із важливих напрямків роботи якої є формування інформаційної культури читачів. Щоб бути ефективною, ця робота носила систематичний, оперативний  характер.

Діяльність шкільної бібліотеки у першому півріччі 2015-2016 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

Протягом навчального року діє акція  «Макулатура». Учні школи  здали       близько 1 т  макулатури та за вилучені кошти були придбані книги: для молодшої школи 13 примірників та 11 для учнів 5 – 11 класів. Також були подаровані книги для шкільної бібліотеки – 15 примірників на суму 490 грн.

Протягом року здійснювався прийом і технічна обробка нової літератури та підручників. Впродовж 2017-2018 н.р.,  до бібліотечного фонду надійшло 52 примірники художньої літератури та  930 примірників підручників для 9 класу . На наступний навчальний рік є проблема із забезпеченням підручниками тільки учнів4 –х  класів, для яких забезпеченість навчальними книгами складає:

Математика – 80%

Природознавство  – 80 %

Українська мова – 68 %

Літературне читання – 68%

Англійська мова  111%

Основи здоров’я – 11%

Основне завдання бібліотеки – пропаганда книги, залучення дітей до читання та формування бібліотечної грамотності. Усі форми та методи роботи бібліотекаря були спрямовані на вирішення цих завдань. Особливо важливим є формування бібліотечної грамотності, щоб навчити дитину читати книгу, дружити з нею, сформувати необхідність , потребу в книжці. У популяризації основ бібліотечно – бібліографічних знань використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів.   З учнями перших класів пройшов бібліотечний урок «Екскурсія до бібліотеки». Учні ознайомилися  з правилами роботи з книгою, з правилами поведінки у бібліотеці.  3 учнями 2-3 – х класів пройшов бібліотечний урок «Періодичні видання для молодших школярів». Мета уроку ознайомити дітей з періодичними виданнями відповідно до їхнього віку, розвивати дитячий кругозір, формувати читацьку самостійність учнів, збагачувати словниковий запас, виховувати у дітей бережливе ставлення до газет та журналів.

Слід відмітити, що у відповідності з календарем пам’ятних та знаменних дат, у бібліотеці були організовані тематичні виставки та перегляди літератури. Виховні години, літературні години пройшли у 5 – х -7 – х класах. Тематичні вікторини, конкурси пройшли у 5 –х класах, 6 – ому класі, відбувся захист проекту «Рослини у творчості Тараса Шевченка» для учнів 2 – А класу, презентація книги «Наша країна»була підготовлена та проведена  учнями 3 – х класів для учнів 3 – 4 класів та презентація книги «Холодний Яр» для учнів старшої школи, яку підготували десятикласники. Під час проведення Тижня Дитячого читання була випущена газета «Книги – ювіляри 2018року», листівка «Цікаве про книги» та проведено заходи, які направлені на пропаганду книги. Аня Шаповалова, учениця 7 – А класу,  була активним учасником міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання», де отримала грамоту за оригінальність виступу.

Вся робота привела до того, що протягом навчального  року показники роботи бібліотеки становили:

Кількість відвідувань – 3375

Кількість книговидач – 5797

Кількість читачів –  503

Середня читаність становить 11.2

Середня відвідуваність – 6.7

Зміст роботи бібліотеки був спрямований на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і  продовжувачем прогресивних національних традицій та впроваджуватися в європейське суспільство.

 

ІІІ. Цілі й завдання на 2018-2019 навчальний рік.

 1. Забезпечити вивчення нормативних документів про школу, оволодіння методичними й теоретичними основами відповідної області науки (за фахом), сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки; методикою викладання предметів; підвищення рівня управлінської діяльності, загальної культури.
 2. Продовжити роботу колективу над  науково-методичною проблемою «Підвищення науково-методичного рівня педагогів, їх інноваційної культури, формування учителя-дослідника з метою розвитку творчих та навчально-дослідницьких компетентностей учнів в умовах школи успіху та сприяння здоров’я».
 3. Забезпечити науково-методичний супровід викладання предметів у 1-4, 5-9 класах за оновленими  програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України у 2017 році.
 4. Створити належні умови для адаптації до навчання першокласників та учнів 5 класів.
 5. Удосконалювати науково-методичне забезпечення компетентнісно-зорієнтованого навчання.
 6. Активізувати творчу активність педагогічних кадрів; забезпечити підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів, участь у впровадженні адаптованих програм у рамках експериментально-дослідницької діяльності.
 7. Продовжити діяльність щодо запровадження інноваційних навчально-виховних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учнів та педагогів для сталого розвитку.
 8. Удосконалювати допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі, забезпечувати психолого – педагогічне діагностування школярів, діагностування рівня навчальних досягнень учнів основної школи
 9. Апробація нових форм навчально-виховної діяльності (Богунівський клас, клас розвивального навчання).
 10. Упроваджувати адаптовані навчальні програми у рамках дослідно-експериментальної роботи «Формування здатності конкурентоспроможного випускника школи до успішної соціальної адаптації в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»
 11. Забезпечувати якісну підготовку та проведення ДПА, ЗНО та підсумкових контрольних робіт
 12. Продовжити вивчення й застосування на практиці сучасних досягнень педагогічної науки, передового педагогічного досвіду; розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів.
 13. Залучати до участі й стимулювати творчих вчителів у конкурсі “Учитель року”
 14. Продовжити роботу над реалізацію проектів щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов’язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.
 15. Розширити напрями співробітництва школи із соціальними інститутами та громадськими організаціями з питань патріотичного виховання дітей та молоді, зміцнити шефські зв`язки із військовими частинами.
 16. Підготувати учнів школи до участі у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Джура», з метою формування почуття патріотизму, набуттю знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Батьківщини та вихованню громадянських якостей.
 17. Активізувати залучення батьківської громадськості до виховного процесу й пропагувати ідеї єдності України серед батьків.
 18. Формувати творчі та дослідницькі компетентності учнів через участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.
 19. Сприяти формуванню здорового способу життя й свідомого ставлення до власного здоров’я на основі теоретичного та практичного дослідження «Діти. Компютер та Інтернет», тренінгових занять.
 20. Заміна освітлення спортивної зали.
 21. Утеплення спортивної зали та даху приміщення основної будівлі школи.
 22. Провести поточний ремонт у всіх приміщеннях школи та спортивної зали.
 23. Встановлення відеоспостереження.
 24. Продовжити укомплектування матеріальної бази школи необхідним для роботи електроінструментом та інвентарем.
 25. Висадити на території школи нові види декоративних дерев та кущів.
 26. Провести фарбування огорожі навчального закладу.
 27. Виконати ремонт сходів центрального входу та внутрішнього двору.
 28. Виконати ремонт входів до підвальних приміщень.
 29. Завершення ремонтних робіт по відмостці за спортивною залою.
 30. Встановлення захисних сіток за воротами на спортивному майданчику.
 31. Закінчити оформлення кабінету біології та оформити кабінет світової літератури новими стендами;

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *