Особливості військово-патріотичного виховання в богунівських класах

Особливості військово-патріотичного виховання в богунівських класах

З досвіду виховної роботи Конотопської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 7 імені Григорія Гуляницького

«Особливості військово-патріотичного виховання в богунівських класах»

Патріотичне виховання –

це сфера духовного життя,

яка проникає в усе, що пізнає,

робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується

В.Сухомлинський

 

Сьогодні Україна проживає один із найсуворіших періодів становлення та розвитку. Відбувається випробовування народу на стійкість, мужність, порядність. Саме в такі періоди загартовується сила і дух нації, викристалізовуються її цінності, торується нелегкий шлях до суверенності.

Важливо, щоб заклад освіти став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову державу, робити все для її безпеки, сприяти єдності українського народу та громадянському миру й злагоді в суспільстві. На нашу думку, такими є заклади з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Вивчивши досвід закладів освіти України з даного напряму, інтегрували важливі аспекти, залишили пріоритетні напрями виховання та традиції своєї школи, адаптували до умов навчально-виховного процесу. Так 1 вересня 2012 року у Конотопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 імені Григорія Гуляницького розпочав навчання перший богунівський клас. Сьогодні у закладі навчається п’ять богунівських класів.

Актуальність досвіду виховної роботи в богунівських класах визначається тим, що  питання патріотичного виховання підростаючого покоління покликане надати учням необхідного обсягу знань для забезпечення успішної кар’єри в області служби, вихованню умінь і здібностей до активної соціальної та суспільно-корисної діяльності на благо Вітчизни. Від цих параметрів багато в чому залежить патріотизм, інтелектуальний і духовний потенціал дітей, а значить – майбутнє України.

Мета досвіду полягає в організації військово-патріотичного виховання в богунівських класах Конотопської загальноосвітньої школи №7                          імені Григорія Гуляницького, що викликано необхідністю формування в підлітків почуття відповідальності за долю країни, свого рідного краю і готовності до самовідданого захисту Батьківщини в дусі  традицій наших предків.

Відповідно до мети досвіду визначено основні завдання військово-патріотичного виховання у богунівських класах:

 1. Виховання духовно, морально і фізично здорового юнацтва на основі історичних та воєнних традицій України, рідного краю.
 2. Відновлення традиції служіння Батьківщині, здатність і готовність захистити і відстояти її інтереси.
 3. Формування поваги до законів, відповідність моральним нормам суспільства і необхідності втілення їх у життя.
 4. Вироблення стійкості у подоланні труднощів, здатності діяти в умовах, близьких до екстремальних.
 5. Виховання доброти, милосердя, взаємоповаги, дбайливого ставлення до навколишнього світу.
 6. Розвиток ініціативи, самостійності, колективізму, сміливості в прийнятті рішень та наполегливості в їх виконанні.
 7. Формування прагнення до здорового способу життя.
 8. Підготовка до служби в Українській Армії.

Основні напрями роботи в богунівських класах:

 • духовно-моральне і патріотичне виховання;
 • вивчення історії України, рідного краю та Збройних Сил України;
 • мистецтво і культура;
 • етика і естетика;
 • фізичний розвиток та спортивно-оздоровча робота;
 • туристично-екскурсійна робота;
 • освоєння хореографії, бальних танців.

Об’єктом досвіду є військово-патріотичне виховання підростаючого покоління.

Предмет досвіду – особливості організації та проведення військово-патріотичного виховання в богунівських класах.

Сутність гіпотези досвіду полягає в тому, що організація та проведення військово-патріотичного виховання сприятиме формуванню в учнівбогунівців високих громадянських, моральних, психологічних і військових якостей, активної життєвої позиції, свідомого й міцного засвоєння основ наук через проведення різних форм класних та позакласних занять, організацію режиму повного дня.

Богунівські класи функціонують відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, рішення міської ради від 29.07.2015 «Про внесення змін до комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 2014-2017 р.р.», за спеціальним Статутом, розробленим творчою групою школи, що відображає мету й завдання, структуру, головні напрямки діяльності, права й обов’язки учнів-богунівців та керівного й наставницького складу, відповідає державним законодавчим актам.

Протягом року учні залучаються до виховних заходів військово-патріотичного напряму: уроки Мужності, виховна година «Козацькому роду нема переводу», фестиваль патріотичної пісні до Дня захисника України та до Дня Перемоги, Свято вишиванок, Посвята в богунівці, зустрічі з ветеранами війни, учасниками бойових дій, представниками конотопського козацтва, спортивні змагання. Учні богунівських класів також є особливо яскравими учасниками міських свят.

Патріотичне виховання в богунівських класах здійснюється в процесі поглибленого ознайомлення учнів з прикладами героїчної боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності. Хлопчики ознайомлюються з бойовим навчанням  військових Збройних Сил України.

З метою всебічного розвитку богунівців впроваджені загальна фізична підготовка з елементами рукопашного бою, стройова підготовка, секція з баскетболу, футболу. Художньо-естетичний напрям включає хореографію та вокал. Психічний розвиток забезпечується проведенням занять гуртка «Пізнай себе». Вихованню патріотичних почуттів до рідного краю сприяє робота гуртка «Юні краєзнавці», військово-патріотичний гурток «Школа мужності» (у 2 та 3 класах). У 1 та 2 класі працює гурток «Початкове технічне моделювання», курси за вибором морально-етичного спрямування «Абетка богунівця» та «Основи християнської етики».

Серед методів і форм патріотичного виховання у класах, де навчаються самі хлопчики, пріоритетна роль належить активним методам, це зокрема, ситуаційно-рольові ігри, соціодрама, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, “мозкові атаки”, метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, ігри-драматизації, створення проблемних ситуацій, ситуацій успіху, аналіз конфліктів, моделей, стилів поведінки, прийняття рішень, демократичний діалог, педагогічне керівництво лідером і культивування його авторитету, використання засобів масової комунікації, методики колективних творчих справ, метод проектів.

Глибоким змістом та високим виховним потенціалом у богунівських класах відзначаються уроки мужності, уроки пам’яті, години спілкування. Формуванню патріотичних почуттів сприяють: проведення тематичного уроку «Це наше і це твоє», єдиної вихованої години до Дня міста «Конотоп від витоків до сьогодення», уроків мужності до Дня партизанської слави «Шлях до перемоги», уроку миру «За мир у всьому світі – це значить за життя», уроку соборності «Єднання заради незалежності», уроку мужності до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, уроку пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні та інші.

Особливе місце серед заходів військово-патріотичного виховання займає святкування Дня захисника України. З метою ознайомлення з історією, культурою, традиціями, звичаями українського народу відбуваються парад вишиванок, свято «Козацькі розваги», вікторина «Козацькому роду нема переводу», усний журнал «Покрова Пресвятої богородиці – Покровителька українського козацтва». У цей день активно залучаються батьки до створення родинної виставки робіт «Українські обереги». Учні-богунівці активні учасники Всеукраїнських благодійних акціях «Лист пораненому», «Допоможи солдату», «Сувеніри для воїнів АТО», «Скринька побажань».

Найважливіше свято для богунівців – День богунівця, яке проходить 6 грудня. У цей день відбувається посвята учнів першого класу у богунівці та нагородження спеціальними званнями (відповідно до Статуту богунівського класу) за значні досягнення у навчанні та відмінну поведінку учнів-богунівців старших класів.

Протягом навчального року учні школи зустрічаються з ветеранами війни, учасниками бойових дій, козаками Конотопської сотні, співпрацюють з 58 окремою мотопіхотною бригадою.

Вивчення історичного минулого рідного краю, його традицій та звичаїв відбувається піл час відвідування учнями Конотопського краєзнавчого музею імені О.Лазаревського, музею М.Драгомирова, музею авіації, підрозділу прикордонної служби у м. Конотоп, відділу МНС України в м.Конотоп.

З метою реалізації завдань та заходів Концепції національно-патріотичного виховання богунівські класи залучені до проектної діяльності. Кожен клас обирає тему та працює протягом року над проектом. У кінці року відбувається святковий захист проекту. Цікавою була робота над проектами: «Сім чудес Конотопа», «Свята й традиції рідного краю», «Військові традиції моєї сім’ї», «Видатні військові Конотопщини минулого та сьогодення», «З Україної в серці». Теми проектів спрямовані на підвищення престижу військової служби, готовності до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, вивчення історії родини, міста, України.

Завдяки особистісному впливу на вихованців офіцерів-вихователів у богунівському класі хлопчики мають можливість краще виявити і розвинути свої чоловічі якості. Головна мета педагогів богунівських класів – формування не тільки успішного, мужнього, шляхетного захисника Вітчизни, а й юнака, який має справжні чоловічі риси характеру.

Богунівським клас називається невипадково, адже встановлюється зв’язок між минулим і сьогоденням. Громадянські та патріотичні якості дітей будуть виховуватися на кращих історичних зразках і прикладах нашого народу, на культурних, національних і духовних традиціях українців у поєднанні з європейськими та світовими культурними надбаннями.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *