Підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік

  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Рішення педагогічної ради

від 07.12.2020 р.

(протокол № 2)

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік

Конотопської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 7 імені Григорія Гуляницького

Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищуватимуть кваліфікацію – __43____осіб

№ з/п Напрям Суб’єкт підвищення кваліфікації Кількість педагогічних працівників Примітка
1. Методичні родзинки уроків української мови, літератури, зарубіжної літератури СОІППО 4
2. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку СОІППО 8
3. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти СОІППО 12
4. Розвиток фахової компетентності учителів іноземної мови СОІППО 2
5. Інноваційні технології подолання мовленнєвих порушень у дітей з особливими освітніми потребами СОІППО 2
6. Компетентнісний підхід змісту освітньої галузі «Мистецтво» в основній та старшій школ СОІППО 1
7. Педагогіка партнерства: від взаємодії до конструктивної співпраці СОІППО 2
8. Громадянська освіта в контексті реформування системи освіти СОІППО 1
9. Сучасні підходи навчання історії та суспільствознавчих дисциплін в умовах реформування системи освіти СОІППО 1
10. Сучасні підходи роботи вчителя при викладанні хімії СОІППО 1
11. Моніторинг і самомоніторинг діяльності середньої освіти в умовах реформування галузі освіти в Україні СОІППО 1
12. Гіперактивні учні: освітній процес у розрізі інклюзивного навчання та особистісного потенціалу в сучасному просторі СОІППО 2
13. Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури СОІППО 1
14. Використання сучасного навчального обладнання на уроках математики, фізики й астроном СОІППО 1
15. Використання SТЕМ-технологій навчання при викладанні предметів природничо-математичного циклу СОІППО 1
16. Нові додатки Google для освітнього процесу СОІППО 1
17. Технологічна компетентність учителя трудового навчання, предмету «Технології» С СОІППО 1
18. Особистісно-професійна компетентність педагога . СОІППО 1
19. фахові СОІППО 8

 

 

Голова педагогічної ради                          ___________________________                        С.В.Пустовойт

 

Секретар педагогічної ради                      ___________________________                        Н.П.Поволоцька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення педагогічної ради

від 04.01.2021 р.

(протокол № 3)

РІЧНИЙ ПЛАН

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік

Конотопської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 7 імені Григорія Гуляницького

 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові (у разі наявності  педагогічного працівника Тема (напрям, найменування) Суб’єкт підвищення кваліфікації Обсяг (тривалість) Вид Форма  (форми) Строки Вартість та джерела фінансування
1. Антіпова Г.В. Методичні родзинки уроків української мови, літератури, зарубіжної літератури СОІППО 30 год. дистанційна 06.09.21

08.09.21

2. Білозерська Н.В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку СОІППО 30 год. дистанційна 04.10.21

06.10.21

3 Бузюмент О.П. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти СОІППО 30 год. дистанційна 08.11.21.

10.11.21

4 Вайткявічус О.В. Розвиток фахової компетентності учителів іноземної мови СОІППО 30 год. дистанційна 05.04.21

07.04.21

5 Ганієва С.О. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку СОІППО 30 год. дистанційна 04.10.21

06.10.21

6 Гончаренко І.В. Розвиток фахової компетентності учителів іноземної мови СОІППО 30 год. дистанційна 05.04.21

07.04.21

7 Гончаренко О.О. Інноваційні технології подолання мовленнєвих порушень у дітей з особливими освітніми потребами СОІППО 30 год. дистанційна 18.10.21

20.10.21

8 Гончаренко Р.О. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти СОІППО 30 год. дистанційна 08.11.21

10.11.21

9 Ілляшенко О.І. Методичні родзинки уроків української мови, літератури, зарубіжної літератури СОІППО 30 год. дистанційна 06.09.21

08.09.21

10 Капаєва Ю.О. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку СОІППО 30 год. дистанційна 04.10.21

06.10.21

11 Карпенко Н.А. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку СОІППО 30 год. дистанційна 04.10.21

06.10.21

12 Коваленко О.М. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти СОІППО 30 год. дистанційна 08.11.21

10.11.21

13 Ковган Н.О. Компетентнісний підхід змісту освітньої галузі «Мистецтво» в основній та старшій школі СОІППО 30 год. дистанційна 29.11.21

01.12.21

14 Курченко С.П. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти СОІППО 30 год. дистанційна 08.11.21

10.11.21

15 Лісатович Г.Г. Педагогіка партнерства: від взаємодії до конструктивної співпрац СОІППО 30 год. дистанційна 25.10.21

27.10.21

16 Люта О.І. Громадянська освіта в контексті реформування системи освіти СОІППО 30 год. дистанційна 13.09.21

15.09.21

17 Макарчук А.В. Сучасні підходи навчання історії та суспільствознавчих дисциплін в умовах реформування системи освіти С СОІППО 30 год. дистанційна 09.03.21

11.09.21

18 Мельник І.В. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти СОІППО 30 год. дистанційна 08.11.21

10.11.21

19 Михтуненко О.І. Сучасні підходи роботи вчителя при викладанні хімії СОІППО 30 год. дистанційна 29.09.21

01.10.21

20 Мовчан Л.І. Моніторинг і самомоніторинг діяльності середньої освіти в умовах реформування галузі освіти в Україн СОІППО 30 год. дистанційна 22.02.21

24.02.21

21 Наталич Л.В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку СОІППО 30 год. дистанційна 04.10.21

06.10.21

22 Нерода А.Ю. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти СОІППО 30 год. дистанційна 08.11.21

10.11.21

23 Панченко О.М. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти СОІППО 30 год. дистанційна 08.11.21

10.11.21

24 Папенко Н.М. Гіперактивні учні: освітній процес у розрізі інклюзивного навчання та особистісного потенціалу в сучасному простор СОІППО 30 год. дистанційна 05.04.21

07.04.21

25 Пацак І.Д. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти СОІППО 30 год. дистанційна 08.11.21

10.11.21

26 Півовар Н.В. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти СОІППО 30 год. дистанційна 08.11.21

10.11.21

27 Поволоцька Н.П. Методичні родзинки уроків української мови, літератури, зарубіжної літератури СОІППО 30 год. дистанційна 06.09.21

08.09.21

28 Примак С.М. Педагогіка партнерства: від взаємодії до конструктивної співпраці СОІППО 30 год. дистанційна 25.10.21

27.10.21

29 Пустовойт С.В. Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури СОІППО 30 год. дистанційна 04.05.21

05.05.21

30 Романенко Н.А. Інноваційні технології подолання мовленнєвих порушень у дітей з особливими освітніми потребами СОІППО 30 год. дистанційна 18.10.21

20.10.21

31 Салій С.М. Використання сучасного навчального обладнання на уроках математики, фізики й астрономії СОІППО 30 год. дистанційна 01.11.21

03.11.21

32 Ситник Н.С. Використання SТЕМ-технологій навчання при викладанні предметів природничо-математичного циклу СОІППО 30 год. дистанційна 29.11.21

01.12.21

33 Скоблікова О.З. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку СОІППО 30 год. дистанційна 04.10.21

05.10.21

34 Славутинська О.В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку СОІППО 30 год. дистанційна 04.10.21

05.10.21

35 Судак Н.О. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку СОІППО 30 год. дистанційна 04.10.21

05.10.21

36 Тимощук А.О. Гіперактивні учні: освітній процес у розрізі інклюзивного навчання та особистісного потенціалу в сучасному простор СОІППО 30 год. дистанційна 05.04.21

07.04.21

37 Фалько О.С. Нові додатки Google для освітнього процесу СОІППО 30 год. дистанційна 13.01.21

15.01.21

38 Хвалевська С.А. Технологічна компетентність учителя трудового навчання, предмету «Технології» СОІППО 30 год. дистанційна 07.06.21

09.06.21

39 Хівренко Н.В. Методичні родзинки уроків української мови, літератури, зарубіжної літератури СОІППО 30 год. дистанційна 06.09.21

08.09.21

40 Хомік Н.С. Особистісно-професійна компетентність педагога СОІППО 30 год. дистанційна 24.11.21

26.11.21

41 Хричікова І.М. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти СОІППО 30 год. дистанційна 08.11.21

10.11.21

42 Худенко Н.А. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти СОІППО 30 год. дистанційна 08.11.21

10.11.21

43 Шеремет Є.О. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти СОІППО 30 год. дистанційна 08.11.21

10.11.21

44. Антіпова Г.В. Фахові. Учителі української мови та літератури СОІППО 150 год. Очно-дистанційна 27.09.21

01.10.21

01.11.21

03.11.21

45. Ганієва С.О. Фахові. Учителі початкових класів СОІППО 150 год. дистанційна 04.01.21

04.05.21

46. Ілляшенко О.І. Фахові. Учителі української мови та літератури СОІППО 150 год. Очно-дистанційна 27.09.21

01.10.21

01.11.21

03.11.21

47. Макарчук А.В. Фахові. Учителі історії та суспільних дисциплін СОІППО 150 год. дистанційна 02.09.21

24.12.21

48 Мельник І.В. Фахові. Учителі англійської мови СОІППО 150 год. Очно-дистанційна 15.03.21

19.03.21

19.04.21

21.04.21

49 Михтуненко О.І. Фахові. Учителі хімії СОІППО 150 год. Очно-дистанційна 22.03.21

26.03.21

28.04.21

30.04.21

50 Хричікова І.М. Фахові. Учителі географії, економіки, предмета «Рідний край» СОІППО 150 год. Очно-дистанційна 20.09.21

24.09.21

25.10.21

27.10.21

51. Худенко Н.А. Фахові. Учителі української мови та літератури СОІППО 150 год. Очно-дистанційна 22.02.21

26.02.21

29.03.21

31.03.21

Голова педагогічної ради                          ___________________________                        С.В.Пустовойт

 

Секретар педагогічної ради                      ___________________________                        Н.П.Поволоцька

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *