Звіт директора школи за 2018-2019 н.р.

І. Інформаційна довідка про школу

 

 1. Конотопська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 7 імені Григорія Гуляницького вул. Конотопських партизан, 27, м. Конотоп, Сумська область 41605, початкова ланка вул. Івана Скоропадського, 62

заклад загальної середньої освіти

комунальна власність

 1. Загальна кількість учнів – 517

Початкова школа – 222 учнів

Середня школа – 253 учнів

Старша школа – 42 учнів

Дівчат – 217

Хлопців – 269

 1. Середня наповнюваність класів:

Початкова школа – 28,5

Середня школа – 24,8

Старша школа – 20,5

По школі – 25,8

 1. Загальна кількість педпрацівників – 45 (із них 3 офіцери-вихователі, три вихователі ГПД), мають вищу освіту – 44.

«Учитель – методист» – 0

«Старший учитель» – 12

«Спеціаліст вищої категорії» – 18

«Спеціаліст І категорії» – 6

«Спеціаліст ІІ категорії» – 13

«Спеціаліст» – 8

Жінок – 35

Чоловіків – 10

У школі працює 1 cумісник

 1. Навчально-матеріальна база:

Загальна площа всіх приміщень – 4800,9 (кв.м)

Навчальні кабінети – 1014,3  (кв.м)

Лабораторії – 22 (кв.м)

Навчальні кабінети: математики, фізики, хімії, біології, української мови та літератури, світової літератури, англійської мови (2), інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій, географії, історії, обслуговуючої праці, Захисту Вітчизни, музики, українознавства, комбінована майстерня. У школі є 65 комп’ютерів. Дві спортивні зали оснащені обладнанням для проведення уроків фізкультури. Їдальні, у яких харчується 350 учнів.

 1. Школа працює в одну зміну.
 2. Учні школи проводять велику краєзнавчу роботу.
 3. Школа користується авторитетом у мікрорайоні міста.

 

 

ІІ. Аналіз роботи школи за минулий рік

 

Навчальний заклад у своїй діяльності керується законами України «Про освіту»,«Про загальну середню освіту»(зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 (для 1- 2их класів), Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (3-4 класи), Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Концепцією профільного навчання у старшій школі з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.52.008-01),затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63): наказами Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018р.«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», №406 від 20.04.2018р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», №407 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», №408 від 20.04.2018р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня №8», листом Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 р, наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517, Статутом Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 імені Григорія Гуляницького.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на охоплення всіх дітей шкільного віку у своєму мікрорайоні навчанням у школі. Учням необхідно надати можливість розвивати свої таланти і здібності, а також уміння мислити й діяти. Наше завдання – допомогти розвитку людей, які стануть ініціаторами розвитку суспільства, його культури.

Педагогічний колектив працював над реалізацією науково-методичної проблеми «Підвищення науково-методичного рівня педагогів, їх інноваційної культури, формування вчителя-дослідника з метою розвитку творчих та навчально-дослідницьких компетентностей учнів в умовах школи успіху та сприяння здоров’ю» на завершальному етапі відповідно до плану роботи за всіма напрямами діяльності колективу. Проведено засідання педагогічних рад, відбулися психолого-педагогічні консиліуми; засідання МО, творчих груп.

Уся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної роботи, які сприяють розвитку особистості учня, підвищенню рівня навчальних досягнень. Розв’язання  науково-методичної проблеми та вирішення завдань школи  дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та  позакласній діяльності.

Учителі школи, використовуючи набутий досвід, застосовуючи новітні технології навчання, підвищили рівень та якість навчально-виховного процесу.          Динамізм, високий рівень інформаційної культури є обов’язковою передумовою діяльності педагога. Творчість має стати стилем життя кожного вчителя. Формування системи й змісту методичної роботи вчителя-дослідника, який результати своєї діяльності вбачатиме не лише в рівні навчальних досягнень учнів, а і в рівні розвитку, вихованості, ставленні до навчання, є надзвичайно важливою справою.

 

Результати успішності за рік представлені в таблиці.

Клас Кількість учнів Високий Достататній Середній Початковий
Кільк.

учнів

% Кільк.

учнів

% Кільк.

учнів

% Кільк.

учнів

%
1аб 57
23 3 13 11 48 9 39
28 2 7 17 61 9 32
24 5 20 12 50 7 30
29 7 24 10 34 12 42
17 2 12 6 35 9 53
24 30 13 15 63 6 25
20 4 20 6 30 10 50
24 1 4 11 46 12 50
30 5 17 15 50 10 33
16 1 6 4 25 10 63 1 6
28 8 29 20 71
7 30 3 10 4 13 23 77
28 1 4 5 18 20 71 2 7
24 5 21 14 59 5 21
9 29 3 10 6 21 17 59 3 10
10 23 1 5 13 57 9 38
11 23 2 9 7 30 12 52 2 9
Усього 477 42 11 155 36 209 49 13 3

 

 

 

Якщо порівняти дані таблиці з даними минулого року, то можна побачити, що учнів, які навчаються на високому рівні – із 46 до 42, на достатньому – із 161 до 155, на середньому – із 190 до 209 , на початковому – із 22 до 13. Середній бал успішності учнів залишився на тому ж рівні – 8,0.

 

 

Протягом навчального року здійснювався контроль за навчальною діяльністю учнів 5-го класу з метою вивчення адаптації до нових умов навчання. Вивчався стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів з української мови, математики. Контролювався стан ведення шкільної документації та виконання навчальних програм. Вивчалася система роботи учителів, які атестувалися, контролю за дотриманням медико-педагогічних вимог на уроках фізичної культури.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 №8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2018 року №931 «Деякі питання проведення у 2019 році ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.09.2018 року за № 1030/32482, забезпечена своєчасна і якісна підготовка до проведення державної підсумкової атестації.

У 9-х класах проведено ДПА з української мови, математики, української літератури (за вибором навчального закладу та відповідним рішення педагогічної ради); в 11 класі – з української мови, історії України та математики, фізики, географії, біології та англійської мови (за вибором учнів) у формі ЗНО.

За результатами ДПА випускників 9 класу якісна складова з української мови становить 76 % ( 22 учнів), з математики – 24% (7 учнів), з української літератури – 69% (20 учнів).

Підсумки ДПА з предметів інваріантної складової представлені у таблиці:

 

Предмет К-ть учнів Виконували ДПА Високий Достатній Якість знань Середній Успішність знань Початковий
чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків чол. відсотків
9 клас
Українська література 29 29 100 5 17 15 52 20 69 9 31 29 100
Українська мова 29 29 100 5 17 17 59 22 76 7 24 29 100
Математика 29 29 100 5 17 2 7 7 24 22 76 29 100

 

Результати ЗНО з української мови, історії України, математики, біології, фізики та англійської мови представлені в таблицях:

 

Результати оцінювання учнів 11-го класу з англійської мови

у 2018-2019 навчальному році

Клас 11
ПІП учителя Гончаренко І.В.
Кількість учнів у класі 23
З’явились на ЗНО 4
Не з’явились на ЗНО 4
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Волкова Анастасія 11 11 0 10,8
Коваленко Дар’я 11 8 -3 10,8
Сороколіт Ольга 11 9 -2 10,6
Супрунова Анастасія 7 4 -3 9,6

 

Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу

із географії _КЗОШ №7

у 2018-2019 навчальному році

Клас 11
ПІП учителя Хричікова І.М.
Кількість учнів у класі 22
З’явились на ЗНО 11
Не з’явились на ЗНО
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Герасимець

Тетяна

9 8 -1 8,8
Григорець

Данило

8 10 +2 7,6
Дерев’янко Ігор 8 10 +2 8,6
Кагітіна

Дар’я 6

9 7 -2 7,7
Косаревська Анна 9 6 -3 9,7
Костюков

Тарас

8 8 0 7,5
Кузько

Яна

9 9 0 8,9
Куплений

Богдан

8 8 0 8,4
Лапузін Ярослав 10 10 0 9,0
Павлюченко

Василь

7 4 -3 6,5
Шевченко

Альона

10 8 -2 10,4

 

 

Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу

із історії   України Конотопської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №7 імені Григорія Гуляницького

у 2018-2019 навчальному році

Клас 11
ПІП учителя Люта О.І.
Кількість учнів у класі 22
З’явились на ЗНО 18
Не з’явились на ЗНО
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Абрамцева

Наталія

5 7 +2 7,8
Волкова

Анастасія

11 10 -1 10,8
Герасимець

Тетяна

7 10 +3 8,8
Григорець

Данило

6 10 +4 7,6
Кагітіна

Дар’я 6

6 7 +1 7,7
Коваленко

Дар’я

11 12 +1 10,9
Костюков

Тарас

6 8 +2 7,5
Кузько

Яна

8 9 +1 8,9
Куплений

Богдан

7 9 +2 8,4
Опалько

Дарина

9 10 +1 10,0
Откидач

Євгеній

9 9 0 8,7
Павлюченко

Василь

5 6 +1 6,5
Приміна

Ірина

6 7 +1 6,8
Пшенична

Єлизавета

3 4 +1 4,4
Сметюхова

Анна

10 10 0 10,8
Сороколіт

Ольга

10 9 -1 10,8
Супрунова

Анастасія

9 9 0 9,4
Шевченко

Альона

10 10 0 10,4

 

 

Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу

із математики Конотопська загальноосвітня школа I-III ступенів №7 імені Григорія Гуляницького

у 2018-2019 навчальному році

 

Клас 11
ПІП учителя Фалько Олександр Степанович
Кількість учнів у класі 23
З’явились на ЗНО 7
Не з’явились на ЗНО
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Абрамцева Наталія 6 5 -1 7,8
Дерев’янко Ігор 9 9 0 8,5
Дюхин Вадим 4 5 +1 4,6
Косаревська Анна 10 6 -4 9,2
Лапузін Ярослав 8 8 0 9,0
Мищенко Данило 7 6 -1 7,7
Опалько Дарина 9 8 -1 9,9

 

Результати оцінювання учнів 11-го класу

з української мови Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Григорія

у 2018-2019 навчальному році

 

Клас 11
ПІП учителя Ілляшенко Ольга Іванівна
Кількість учнів у класі 23
З’явились на ЗНО 23
Не з’явились на ЗНО
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Абрамцева Наталія 7 6 -1 7,8
Волкова Анастасія 11 11 0 10,8
Герасимець Тетяна 8 9 +1 8,8
Григорець Данило 6 9 +3 7,6
Дерев’янко Ігор 7 7 0 8,6
Дюхин Вадим 4 4 0 4,8
Кагітіна Дар’я 7 8 +1 7,7
Коваленко Дар’я 11 10 -1 10,9
Косаревська Анна 9 6 -3 9,7
Костюков Тарас 7 6 -1 7,5
Кузько Яна 8 8 0 8,9
Куплений Богдан 7 8 +1 8,4
Лапузін Ярослав 9 9 0 9,0
Мищенко Данило 7 5 -2 8,0
Опалько Дарина 9 8 -1 10,0
Откидач Євгеній 7 7 0 8,7
Павлюченко Василь 5 3 -2 6,5
Приміна Ірина 5 5 0 6,8
Пшенична Єлизавета 4 3 -1 4,4
Сметюхова Анна 11 12 +1 10,8
Сороколіт Ольга 10 11 +1 10,8
Супрунова Анастасія 10 9 -1 9,4
Шевченко Альона 9 8 -1 10,4

 

 

 

Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу

з фізики

у 2018-2019 навчальному році

Клас 11
ПІП учителя Салій С.М.
Кількість учнів у класі  

23

З’явились на ЗНО  

2

Не з’явились на ЗНО  

Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Дюхин Вадим 3 4 +1
Мищенко Данило 8 6 -2

 

 

Інформація щодо оцінювання учнів 11-го класу

з біології КЗОШ №7

у 2018-2019 навчальному році

 

Клас 11
ПІП учителя Папенко Н.М.
Кількість учнів у класі  

23

З’явились на ЗНО  

4

Не з’явились на ЗНО  

Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Откидач Євгеній 8 7 -1 8,6
Приміна Ірина 6 6 = 6,6
Пшенична Єлизавета 5 4 -1 4,6
Сметюхова Анна 11 8 -3 10,7

 

У 2018-2019 навчальному році колектив школи продовжував роботу Всеукраїнському експерименті «Формування здатності конкурентоспроможного випускника школи до успішної адаптації в контексті інтеграції до європейського середовища»

Протягом навчального року продовжувалася робота щодо впровадження нових факультативів, курсів за вибором, гуртків за програмами, розробленими учителями нашої школи. Роботу гуртка «Школа лідера» та дебатного клубу «Паритет» презентовано на міському семінарі директорів та заступників директорів. Учні 10 класу, які вивчали курс за вибором «Крок у професію», відвідували установи та навчальні заклади різних рівнів акредитації з метою ґрунтовної профорієнтаційної роботи.

07.11.2018 року педагоги школи узяли заочно участь у регіональному семінарі «Підготовка майбутніх учителів до реалізації концепції «Нова українська школа» на базі Глухівського НПУ «Особливості організації навчання учнів за системою розвивального навчання» (Наталич Л.В.), «Використання технології розвитку критичного мислення в освітньому процесі Нової української школи» (Капаєва Ю.О.), «Інтеграція навчальних предметів як сучасна освітня технологія в НУШ» (Славутинська О.В.), «Фахові якості педагога у світлі вимог Нової української школи» (Білозерська Н.В.), «Мотиваційні чинники навчальної діяльності молодших школярів в умовах НУШ» (Судак Н.О.), заступник директора Півовар Н.В. мала виступ з теми «Дослідно-експериментальна діяльність освітнього закладу як основа побудови Нової української школи».

 

13.03.2019 року заступник директора Папенко Н.М. взяла участь у обласному фокус-семінарі «Організація безпечного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти», що організований науковцями СОІППО.

19.03.2019 року директор школи Пустовойт С.В., заступники Мовчан Л.І., Півовар Н.В. взяли участь у  тренінгу за участю кандидатів психологічних наук  СОІППО Вознюк А.В., Чижиченко Н.М за темою «Інноваційні технології налагодження конструктивної співпраці між усіма учасниками освітнього процесу».

 

Профорієнтаційна робота в закладі проводиться із застосуванням особистісно зорієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до формування свідомого професійного самовизначення кожного учня відповідно до Законів України «Про освіту, Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указів Президента України «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки», Концепції державної системи професійної орієнтації населення (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 842 від 17 вересня 2008 року), Концепції профільного навчання в старшій школі (затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України № 1456 від 21.10.2013 року), Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат (затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 430 від 30.11.1993), Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту україни № 714 від 30 червня 2011 року), Положення про психологічну службу системи освіти України (затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 127 від 03.05.99).

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було  визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною проблемою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи творчих та динамічних груп, шкільних методичних об’єднань на 2018-2019 навчальний рік.

На виконання завдань, поставлених перед педагогічним колективом, розроблено й проведено педагогічні ради, на яких слухалися питання про Концепцію Нової української школи як перехід від школи знань до школи компетентностей, про рівень володіння вчителем педагогічними компетентностями,  про сучасний погляд на міжособистісну взаємодію в системі «учитель-учень» як запорука формування стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності, про підсумки роботи над науково- методичною проблемою школи, про хід виконання ІІІ етапу Всеукраїнського експерименту «Формування здатності конкурентоспроможного випускника до успішної адаптації в контексті інтеграції до європейського середовища».

Пріоритетними напрямками методичної роботи в школі було визначено:

 • теоретична підготовка вчителів до роботи над проблемою школи, вивчення рекомендованої літератури;
 • розробка діагностичних анкет та показників, що характеризують творчий потенціал особистості вчителя;
 • розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових категорій;
 • використання технологій продуктивного навчання (розвивальне навчання, технологія проектування, технологія продуктивного мислення) як складових креативної освіти.

Протягом 2018-2019 навчального року було організовано роботу психолого-педагогічного семінару, творчих груп учителів початкових класів, художньо-естетичного циклу та фізичного виховання, МО учителі  суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичних дисциплін, класних керівників. Робота методичних об’єднань була спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку.

На запланованих засіданнях обговорювалися організаційні питання (рекомендації МОНУ, рекомендації міських методичних об’єднань) щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2018–2019 навчальному році, зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, розробка завдань для проведення державної підсумкової атестації.

Особлива увага приділялася самоосвіті вчителів. Курсова перепідготовка здійснювалася у 2018-2019 н.р. згідно з перспективним планом. За очно – дистанційною формою навчання пройшли курси  учителі початкових класів Кириченко В.А. та Білозерська Н.В., учитель української мови та літератури Поволоцька Н.П. ; за дистанційною формою – учитель початкових класів Півовар Н.В., учитель фізики Салій С.М., учитель інформатики Романенко Н.А. План курсів за 2018 рік виконано на 75%. Від проходження курсової підготовки відмовилась учитель української мови та літератури Хівренко Н.В. за сімейними обставинами. У зв’язку із вагітністю та пологами не пройшла курсову перепідготовку педагог–організатор Голіченко І.О.

Атестація педагогів здійснювалася також згідно з перспективним планом. Було атестовано 9 педагогічних працівників:

 1. Романенко Н.А., учитель інформатики, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному званню «старший учитель».
 2. Папенко Н.М., учитель біології, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному званню «старший учитель».
 3. Кириченко В.А., учитель початкових класів, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному званню «старший учитель».
 4. Білозерська Н.В., учитель початкових класів, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
 5. Поволоцька Н.П., учитель української мови, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
 6. Півовар Н.В., учитель початкових класів, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
 7. Гончаренко О.О., учитель інформатики, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 8. Славутинська О.В., учитель початкових класів, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».
 9. Салій С.М., учитель фізики, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».

У ході атестації було проведено вивчення системи роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели відкриті уроки, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, члени міських методичних об’єднань.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2018–2019 н.р. вивчено стан викладання української мови, математики, курсів за вибором та факультативів, здійснено контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт.

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, формуванню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності  до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень учнів , розвитку їх обдарованості.

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласників. Результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.

Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Результатом роботи вчителів стали 28 переможців  ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  та 4 переможці ІІІ етапу з правознавства та інформаційних технологій.

У мовно-літературному конкурсі імені Т.Г.Шевченка на ІІ етапі маємо 3 призових місця, у ІІ етапі конкурсу з української мови імені Петра Яцика – 8.

Учні школи беруть активну участь у Міжнародних конкурсах з фізики «Левеня», з математики «Кенгуру», з історії «Лелека», з інформатики «Бобер», з біології «Колосок», з української мови «Соняшник», із зарубіжної літератури

Упродовж року вчителі відвідували міські семінари та заходи, брали участь в обговореннях нагальних педагогічних проблем.

Якісний склад педагогічних працівників: кількість педагогів, які мають  вищу кваліфікаційну категорію – 18, учителів із званням «старший учитель» – 12.

 

 

У школі працює три методичних об’єднання: учителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного, класних керівників, учителів початкових класів, творчі групи вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури; учителів богунівських класів, які, виходячи з науково-методичної проблеми школи, працюють над вирішенням свої  завдань. Очолюють їх досвідчені компетентні педагоги.

Діяльність методичних об’єднань та творчих груп у школі багатопланова і різноманітна за змістом, напрямами й формами. Це проведення відкритих уроків, їх самоаналіз і аналіз, конструювання і захист конспектів уроків, ділові ігри, звіти вчителів, огляд літератури, презентації ідей, методичні консультації, обговорення результатів контрольних робіт й інше.

Методичні об’єднання вирішують свої головні завдання:

– кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

– створення організаційних умов для безперервного вдосконалення професійного рівня педагогічних працівників;

– проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та його вивчення, узагальнення, впровадження;

– вивчення та використання на практиці нових освітніх технологій і систем.

Учителі активно працюють над формуванням життєвих компетенцій школярів, оволодівають сучасними інтерактивними методами й технологіями, поширюють набутий досвід серед колег міста.

Згідно з результатами методичного моніторингу, а також для підвищення якості рівня роботи школи  проводиться вивчення, узагальнення ППД, наради при директорові, оперативно-методичні наради, засідання психолого-педагогічного семінару, педагогічні консиліуми, семінари-практикуми, тематичні огляди-виставки, організовується наставництво, створюються умови для самоосвіти, діє система відкритих уроків, надається індивідуальна методична допомога, консультування тощо.

Значні показники має індивідуальна методична робота з молодими та малодосвідченими вчителями щодо підвищення їх педагогічної майстерності. Усе починається зі створення позитивної атмосфери в школі, ознайомлення з її традиціями, особливостями навчально-виховного процесу, рекомендаціями, як скласти план уроку, заповнити журнал, вести необхідну документацію. Молоді вчителі ознайомилися з методами і формами роботи свого наставника, з системою планування.

У 2018 – 2019 навчальному році з учителями була впроваджена нова форми роботи – психологічна майстерня . Дано форма роботи була обрана на підставі вивчення учительської думки та пропозицій щодо організації роботи у напрямку підвищення психологічної грамотності.

Проаналізувавши відповіді зроблено висновки, що вчителі оцінюють теоретичну  та практичну значущість зустрічей. Але вважають, що потрібно змінити форму роботу психолого-педагогічного семінару. Тому було вирішено спробувати таку  форму навчання дорослих, котра створює умови для сходження кожного учасника до нового знання та нового досвіду шляхом самостійного або колективного відкриття.

Одна з чудових якостей майстерні – те відчуття свободи творчості та повноцінного життя, що переживають і запам’ятовують її учасники. Воно виключає сухий академізм і входить у духовний досвід людини, тобто стає частиною її культури. Із діючих педагогічних методів роботи майстерня наближається до дослідницьких і проблемних методів навчання.

В роботу були взяті найактуальніші теми сьогодення.

Перша зустріч    –  «Як навчитися керувати стресом». Актуальність теми обумовлена тим, що суспільство хоче бачити вчителя-новатора, активну, творчу особистість, професіонала, який володіє сучасними методами навчання, інформаційно-комунікативними технологіями тощо.  Такі високі вимоги до іміджу педагога потребують значного емоційного та фізичного напруження, а також багато сил і здоров’я.

Педагоги є представниками стресогенної професії та відрізняються дуже низькими показниками стану здоров’я.  Від того, як учитель ставиться до власного здоров’я, який спосіб життя він веде, який у нього рівень компетентності з означених питань, залежить реалізація відповідного виховного впливу на учнів. Тому вчителю, який формує культуру здоров’я учнів, необхідно підтверджувати свої дії особистим прикладом.

З метою формування стресостійкості вчителя, допомоги йому подолати негативні наслідки стресових ситуацій, збереження від   різноманітних розладів, створення основ для внутрішньої гармонії, високої працездатності, визначення успішності своєї професійної діяльності і, головне, збереження власного здоров’я проведена перша зустріч.

Були виділені  ряд методів підвищення стресостійкості: соціально-психологічний ресурс (позитивне соціальне оточення); психологічна освіченість і психологічна культура особистості; особистісні ресурси (активна мотивація подолання стресу, сила Я-концепції, самоповага, емоційно-вольові якості, позитивність і раціональність мислення, стан здоров’я та ставлення до нього як до самоцінності тощо); інформаційні та інструментальні ресурси (здатність контролювати ситуацію, здатність до адаптації, інтерактивні техніки змінювання себе та навколишню ситуацію тощо); матеріальні ресурси (стабільність оплати праці, рівень матеріального доходу, безпека життя); характер і способи подолання стрес-ситуацій.

Учителі познайомилися з динамікою протікання стресового стану, проаналізували , які способи допомоги ефективні на кожній стадії, усвідомили важливості розуміння ознак стресового стану (посилення тривоги, відчуття кризи або великої перешкоди, неможливість зосередитися на чомусь, занадто часті помилки в роботі та інші)погіршується пам’ять, занадто часто виникає почуття втоми, дуже швидка мова, відчуття втрати контролю над собою, думки часто змінюються, досить часто з’являються болі (голова, спина, шлунок), підвищена збудливість, дратівливість, робота не дає колишньої радості, утрата почуття гумору, різко зростає кількість цигарок, що випалюються, пристрасть до алкоголю, постійне відчуття недоїдання, пропадає апетит, неможливість вчасно закінчити роботу .

Розглянувши ознаки стресової напруги ознайомитися з причинами стресу. Поряд із стресогенними чинниками, загальними для всіх людей виділено ряд професійних стрес-факторів. Серед них: відповідальність, необхідність постійно бути об’єктом спостереження й оцінювання, підтверджувати свою компетентність, а також тимчасова мінливість діяльності. А головне, що було виділено способи керування стресовим станом через зовнішні (міжособистісна і соціальна підтримка ), підтримка близьких, друзів, співробітників, їхня конкретна допомога в справах і внутрішні ресурси (погодженість реального й бажаного Я особистості, самоповага, відповідність досягнень домаганням, відчуття сенсу життя, свідомість діяльності й поводження; віра в досяжність поставлених цілей, упевненість, тощо)

На останок учителі спробували на собі метод релаксації та візуалізації що сприяло гармонізації емоційного стану кожного.

Отже, участь у занятті також дала можливість усвідомити, що таке ресурси власного Я та ознайомитися з техніками вивільнення емоційної напруги.

Тема другої і третьої зустрічей – «Послання з минулого. Дозволити чи заборонити?» . Одна зустріч відбулася з учителями школи, а друга – у рамках першого міського психологічного марафону з жителями міста та практичними психологами інших навчальних закладів.

Обмежуючі переконання заважають зробити необхідні зміни в житті, досягати поставлених цілей, займатися улюбленою справою, мати гарні стосунки в сім’ї та з іншими людьми, бути щасливою людиною і радіти життю. Вони найчастіше проявляються у вигляді думок «у мене не вистачає часу», «мені не вистачає ресурсів», «у мене замало досвіду», «що про мене подумають інші», відкладанням на потім і т.п… Але справа зовсім не в часі, ресурсах, знанні чи досвіді.

Обмежуючи переконання – що це? Як вони впливають на моє життя? Звідки вони беруться? На чому ґрунтуються? Як від них відмовитись? Відповіді на ці питання ми знаходили  на зустрічах.

Участь у практикумі дала можливість:

 • розібратися, чому буває так, що деякі люди йдуть по життю впевнено й досягають мети, а інші зазнають поразки в кожному життєвому випробуванні;
 • проаналізувати , які переконання,  оцінки  впливають на ваше життя, та  які установки ви даєте своїм дітям;
 • навчитися трансформувати негативні установки у позитивні.

З молодими учителями для розгляду була обрана тема: «Джерела конфліктів у системі «педагог-адміністратор», «педагог-педагог», «педагог-учень»

Спілкування з іншими людьми – невід’ємна частина, необхідна умова повноцінного життя кожної людини. Найкраще в нашому житті пов’язане із спілкуванням. А саме неприємне? Також із спілкуванням, з взаємостосунками удома і на роботі. Роздумували про те, що заважає нормальному спілкуванню, взаимодії, ми частіше всього згадуємо про конфлікти і про те, що з ними пов’язано: відсутність взаєморозуміння, загрози, ворожнеча, образи, спроби (деколи безнадійні) довести свою правоту… Ми звикли відноситися до конфліктів як до явища тільки негативного. Нам хочеться їх уникнути. Але чи можна прожити без конфліктів? Спробували відповісти і на це запитання. Зрозуміли, що сучасна точка зору полягає в тім, що навіть в організаціях з ефективним керуванням деякі конфлікти не тільки можливі, але навіть можуть бути і бажані. Таким чином, конфлікт може бути функціональним і вести до підвищення ефективності організації.

Розглянули особливості та причини конфліктів у кожній системі. Визначивши основнi причини конфлiктiв  визначили дiї щодо керування перерахованими вище конфлiктами. Цi дiї безпосередньо залежнi вiд стадiї проходження конфлiкту чи його назрiвання. Ознайомилися із шляхами виходу з конфлікту. А також розвязали психолго-педагогічні задачі.

Упродовж 2018-2019 навчального року ми обмінювалися  думками, знаннями, творчими знахідками між, чому сприяє чергування індивідуальної, групової роботи. Результатом роботи в майстерні, на нашу думку,  стали не тільки реальні знання чи вміння. Найважливішою якістю процесу стали співробітництво та співтворчість. Одна з чудових якостей майстерні – те відчуття свободи творчості та повноцінного життя, що переживають і запам’ятовують її учасники.

У 2018-2019 н. р. було проведено 4 засідання МО вчителів природничо – математичного циклу, на яких було заслухано вчителів з доповідями по самоосвіті; з досвіду роботи вчителів ,що атестуються; обговорено питання про участь та результативність в олімпіадах, конкурсах; про підготовку та проведення ДПА, ЗНО.

 

 

Можна визначити, що робота методичного об’єднання займає важливе місце в підвищенні професійної компетентності педагога, бо саме під час засідань методичних об’єднань, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя, відбувається педагогічне зростання вчителя.

Зросли активність учителів, їх прагнення творчості, вчителі проявляють гарні організаторські здібності; використовують різноманітні форми, прийоми педагогічної техніки, інтерактивні технології, впровадження яких викликають підвищений інтерес в учнів. Учителі працювали над пошуком нових ефективних форм проведення групової та індивідуальної роботи.

Спостерігається позитивна динаміка результатів, що вказує на зростання професіоналізму вчителів і вдосконалення педагогічної майстерності Молодий вчитель Шинкаренко Н.С. брала участь у засіданнях міської ШПА.

Обговорено доповіді:

 1. Наскрізні змістовні лінії як засади до створення цілісної картини світу: методика реалізації. (Салій С.М.)
 2. Застосування педагогічної технології «Перевернутий клас»: плюси та мінуси (Фалько О.С.)
 3. Особливості методики уроків із застосуванням компетентнісного підходу (Гончаренко О.О.)
 4. Тренінг «Банк Інновацій» (Хричікова І.М.)

Педагогами здійснювалось взаємовідвідування уроків (4 уроки).

Мета відвідування уроків: методика проведення уроку; реалізація теми самоосвіти на уроці; використання міжпредметних зв’язків; методика проведення уроку з елементами інноваційних технологій. Уроки проведені вчителями на достатньому та високому методичному рівні.

У системі роботи школи – проведення олімпіад, що сприяють виявленню обдарованих дітей. Переможці шкільних етапів олімпіад стають переможцями  у міських олімпіадах. Навчальну діяльність учнів вчителі МО природничо- математичного циклу організовують таким чином, щоб вона була засобом їх професійної орієнтації та соціалізації.

Вчителі методичного об’єднання природничо-математичного циклу систематично використовують інноваційні технології, нові форми, методи і прийоми навчання, практично застосовують досягнення психолого-педагогічної науки і ефективний педагогічний досвід.

Особлива увага приділялася опрацюванню нормативних документів: Державного стандарту, інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання шкільних дисциплін природничо-математичного циклу, у своїй роботі вчителі керувалися нормативними документами:

– методичними рекомендаціями щодо викладання дисциплін у поточному навчальному році;

– наказом МОН України від 05.05.2009 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»;

– інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом МОН України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів». (1 засідання).

Відповідно до проблеми школи «Підвищення науково-методичного рівня педагогів, їх інноваційної культури, формування вчителя-дослідника з метою розвитку творчих та навчально – дослідницьких компетентностей учнів в умовах школи – успіху та сприяння здоров’я» вчителі суспільно – гуманітарного циклу спланували свою роботу й досягли значних результатів.

На засідання методичного об’єднання вчителі готували цікаві й змістовні виступи:

«Про наступність у викладанні української мови та літератури» (Поволоцька Н.П.). Учитель звернула увагу на твори, які будуть вилучені зі шкільної програми.  Також ознайомила зі списком нововведеної літератури;

Антіпова Г.В. «Дотримання єдиного орфографічного режиму початкової та старшої школи». Галина Василівна ще раз наголосила про важливість дотримання єдиних вимог до оформлення письмових робіт, звернула увагу на каліграфію учнів, правильне наголошування слів, уміння граматично правильно будувати речення, складати власне висловлення.

Протягом навчального року вчителем української мови,          Поволоцькою Н.П., був проведений відкритий урок у 5-Б класі з теми «Правопис префіксів пре-, при-, прі».

Учителі суспільно-гуманітарного циклу разом з іншими педагогами організували поїздку до м. Києва з метою відвідування драматичного театру імені Івана Франка (перегляд вистави «Чайка»).

Протягом навчального року педагоги школи проводили плідну підготовку учнів 11 класу до ЗНО: з української мови – Ілляшенко О.І., з англійської мови – Гончаренко І. В., з історії – Люта О.І.

Щорічно в навчальному закладі проводиться Всеукраїнська народознавча гра «Соняшник». До участі в конкурсі цього року було залучено 70 учнів.

Велику роботу проводили вчителі української мови, зарубіжної літератури, англійської мови, історії щодо підготовки й участі в різних конкурсах: конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика; мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка; конкурсі «Євробачення»; у міській історико-краєзнавчій експедиції «Ми діти твої, Конотопщино!»

Учитель української мови, Поволоцька Н.П., підготувала ученицю 7 класу, Молявко Марію, до участі в канадійсько-українському конкурсі з теми «Місто моєї мрії».

Успішним виявився рік для вчителів англійської мови: учні 6-8, 10 класів посіли призові місця на предметній олімпіаді.

На засіданнях методичного об’єднання бібліотекар школи
Распутько Н. П. постійно інформувала педагогів про нові публікації в пресі, ознайомлювала з новою методичною літературою.

Наш час – час змін і перетворень у різних сферах життя, у тому числі і в навчально-виховному процесі. Ми покликані виховати людину перспективну, ділову, яка може поєднувати багатий духовний світ, знання, практику та ініціативність. Учасниками методичного об’єднання вчителів початкових класів проводилася систематична цілеспрямована робота щодо досягнення державного стандарту і підвищення успішності, продовжувалась робота з розвитку творчого потенціалу учнів.

Наш час – час змін і перетворень у різних сферах життя, у тому числі і в навчально-виховному процесі. Ми покликані виховати людину перспективну, ділову, яка може поєднувати багатий духовний світ, знання, практику та ініціативність. Учасниками методичного об’єднання  вчителів початкових класів проводилася систематична цілеспрямована робота щодо досягнення державного стандарту і підвищення успішності, продовжувалась робота з розвитку творчого потенціалу учнів.

У 2018 – 2019 н. р. фахівці, що входять до методичного об’єднання вчителів початкових класів, продовжили роботу над науково-методичною проблемою школи «Підвищення науково-методичного рівня педагогів, їх інноваційної культури, формування вчителя-дослідника з метою розвитку творчих та навчально-дослідницьких компетентностей учнів в умовах школи успіху та сприяння здоров’ю». МО вчителів початкової школи працювали над проблемою “Умови формування готовності педагога до пошукової діяльності з метою розвитку творчих компетентностей учнів». З метою стимуляції пізнавального ставлення до навчання, розвитку творчого мислення, самостійності, уміння спілкуватися один з одним учителі використовували активні форми і методи навчання. Найбільш поширеними формами роботи над проблемою стали такі активні форми, як творча лабораторія, майстер-класи, вернісаж педагогічних сюжетів. Вчителі злагоджено працювали над формуванням креативної особистості, її здатності до творчого потенціалу, нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності. На уроках вчителі здійснювали розумовий розвиток учнів, розвиток логічного мислення, пізнавальної самостійності, здатної адаптуватися до умов, що змінюються, формували широкий світогляд, загальнолюдські духовні цінності, виховували національну свідомість, повагу до національної культури і традицій України, формували позитивні риси характеру (чесність і правдивість, наполегливість і відповідальність за доручену справу), формували здоровий спосіб життя.

Методичним об’єднанням  учителів початкових класів   було проведено 4 засідання (вересень, січень, березень, травень). Основними питаннями, що розглядалися на засіданнях, були:

 • Обговорення програми, вивчення нормативних документів, які регламентують роботу початкової школи. Стратегічні напрями роботи школи у форматі нової української школи
 • Формування ключових компетентностей учнів.
 • Розвиток творчого потенціалу учня.

На першому засіданні  обговорили і затвердили план роботи.  Кириченко В.А. проаналізувала навчальні програми і підручники на 2018-2019 н. р.. За крулим столом вчителі говорили про «Особливості навчально-виховного процесу в початкових класах 2018-2019 н. р.». Півовар Н.В. ознайомила зі стратегічними напрямками роботи школи у форматі  нової української школи.

В січні місяці – методичний вісник: Державний стандарт початкової освіти (Півовар Н.В.). Скоблікова О.З. підготувала виступ «Компетентнісний підхід як запорука успішної підготовки дитини до життя», Капаєва Ю.О. -«Особливості традиційних та нестандартних підходів до навчально-виховного процесу». Творча лабораторія – «Обмін педагогічним досвідом щодо реалізації наступності між дошкільною та початковою ланками освіти» (Судак Н.О.). А також  майстер-клас, який підготувала Наталич Л.В. «Дидактична гра   в  класах розвивального навчання».

МО вчителів початкової школи та вихователів груп подовже­ного дня працює над розв’язанням завдання та виховання учнів у сучасних умовах. На засіданні обговорювали питання «Культурологічна підготовленість вихователів груп продовженого дня початкової школи» – Бузюмент О.П. З оглядом новинок педагогічної та методичної літератури, публікацій в періодичній пресі ознайомила Високоморна О.І.

На третьому засіданні вчителі початкових класів провели вернісаж педагогічних сюжетів за темою «Методи роботи з обдарованими учнями під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час». Славутинська О.В. підготувала виступ за темою «Мотивація навчальної діяльності як засіб підвищення якості знань учнів». Ганієва С.О. та Скоблікова О.З.  розповіли про хід підготовки учнів 4 класів до державної підсумкової атестації та до олімпіад з української мови, математики, природознавства. Коваленко О.М. ознайомила з «Екологічним вихованням з досвіду Д. Корнелла». Підсумки  декади «Початкова школа – 2019» проаналізувала Півовар Н.В., а також обговорили сучасні проблеми початкової школи.

На підсумковому засіданні були підведені підсумки роботи методичного об’єднання  вчителів початкових класів в поточному навчальному році, визначені завдання діяльності на 2019-2020 навчальний рік. Вчителі звітували про  компетентне використання авторських ідей, знахідок та надбань педагогів навчального закладу та їх практичне втілення в життя шкільного колективу. «Педагогічна скарбниця»:

– Дидактична гра як засіб розвитку логічної пам’яті молодшого школяра (Білозерська Н.В.);

– Вибір форм і методів навчання відповідно до типу уроку (Карпенко Н.А.);

– Використання ІКТ на уроках англійської мови (Нерода А.Ю.)

Члени МО школи були учасниками заняття, які проводилися міським  МО вчителів початкової школи, брали активну участь, виступали із  доповідями, відвідували  уроки  своїх  колег; співпрацювали   малодосвідчений вчитель та  наставник: Карпенко Н.А. – Кириченко В.А..

Створення умов для розвитку адаптованої, гармонійно розвиненої особистості вимагало від учителів застосовування сучасних педагогічних технологій, в першу чергу активних методів та нестандартного мислення. Члени методичного об’єднання глибоко вивчали науково-педагогічну літературу з даних питань, розробляли рекомендації і здійснювали їх апробацію, намагалися відшукати найбільш ефективні шляхи застосування наукових досліджень. У процесі  роботи  над  проблемними  питаннями поглибились знання  педагогів   (предметні, дидактичні, психологічні) через участь у засіданнях методичного об’єднання  вчителів початкових класів, у психолого-педагогічних семінарах, проходженні курсової перепідготовки; розширився світогляд, прищепилися ціннісні орієнтації, установки, переконання, що відповідають завданням відновлення школи, розвивався сучасний стиль педагогічного мислення, вдосконалювалась педагогічна техніка.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуків його ефективних форм і методів.

Процеси, які відбуваються в Україні протягом останніх років, сприяють утвердженню суверенної,правової, демократичної, соціально орієнтованої  держави і водночас пов’язані зі становленням нового громадянського суспільства, що вимагає суттєвих змін у підходах до формування нового покоління громадян нашої держави. За цих умов особливого значення набуває громадянська компетентністьформування якої у школярів вимагає посилення уваги до цього завдання загальної середньої освіти. Цілеспрямоване формування громадянської компетентності учнів передбачає реалізацію в освіті компетентнісного підходу . А тому головною метою вчителів і вихователів богунівських класів є формування інтелектуальної особистості з активною громадянською позицією, яка готова реалізувати свої права та обов’язки, толерантно ставиться до поглядів інших, відповідальна перед суспільством і державою за свої вчинки.

Саме тому  творчою групою вчителів і вихователів богунівських  класів була обрана  тема роботи на 2018-2019н.р.: «Шляхи формування соціальних і громадянських компетентностей в учнів богунівських класів». За навчальний рік було сплановано і проведено 4 засідання творчої групи. Завданням роботи  творчої групи було: поглиблене вивчення досягнень сучасної науки з питань вивчення громадських і соціальних компетентностей та впровадження їх у практику;аналіз наукової літератури з проблеми,визначення освітніх стратегій соціалізації особистості у навчально-виховному процесі;впровадження моделей розвивального освітнього середовища,що сприяє процесу соціалізації та  формуванню громадської активності учнів;ознайомлення з нормативно-правовими документами з національно-патріотичного виховання,розгляд патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості молодшого школяра  через створення  і втілення в життя проектів з національно-патріотичного виховання. Всі класні богунівські колективи  добре впоралися із завданням по створенню проектів. Провели багато різноманітної роботи, використовуючи вище викладені методи роботи з національно-патріотичного  виховання.

У час активних демократичних перетворень, ми маємо змогу реалізовувати у виховній практиці ті громадянські надбання, які будуть сприяти вибору активної життєвої позиції та свідомого формування громадянського світогляду нашої молоді .

 

Клас

 

Кл.кер.,виховат. Назва проекту Кінцевий  результат Що зроблено по роботі над проектом

 

6-А Хівренко Н.В.

Курченко С.П.

«Історія богунівського руху в навчальних закладах України»

 

  Презентація за підсумками роботи 1)Відвідування Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка;

2)Відвідування Глухівської загальноосвітньої школи №6 та участь у спільному польовому виході;

3)Зустріч з ліцеїстами Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою;

4)Підготовка та презентація матеріалу про Київський військовий ліцей імені Івана Богуна;

5)Підготовка та презентація вивченого матеріалу

5-А Люта О.І.

Курченко С.П.

 

«Звичаї та традиції запорізького козацтва» Презентація за підсумками роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Участь у заходах присвячених святкуванню Дня козацтва;

2)Проведення виховної години «Козацькому роду нема переводу»;

3)Відвідування музею Українського козацтва м.Переяслав-Хмельницькому;

4)Вивчення звичаїв українського козацтва в позаурочний час на заняттях в гуртку «Юні краєзнавці»;

5)Підготовка та презентація вивченого матеріалу.

 

4-А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СлавутинськаО.В.

Лісатович Г.Г.

«Мій рідний край-Сумщина» Виховний захід. Інтелектуальна гра «Мій рідний край –Сумщина» 1)Години спілкування «Відомі постаті Конотопщини» , « Одна Батьківщина і двох не буває», «Ми-нащадки славного роду», «Мій рідний край ні з чим не порівняти»;

2)Конкурс малюнків «Мій рідний край»;

3)Бібліотечний урок «Подорож Сумщиною»;

4)Усний журнал «Краса рідного краю»;

5)Написання творів-есе «Мій рідний край Сумщина»;

6)Урок-подорож «Сім чудес Сумщини»;

7)Оформлення виставки «Сім природніх чудес Сумщини»;

8)Участь  у загальношкільному проекті «Конотоп- Сумщина-Батьківщина»;

9)Інтелектуально-розвивальна гра по захисту проекта « Мій рідний край -Сумщина»

3-А

 

 

 

 

Кириченко В.А.

Пацак І.Д.

«Це – наше і це-твоє» ІІІетап-«Ми подорожуємо» Фотоколаж 1)Екскурсії до м.Мена та м.Бреч ;

2)Урок мужності «Видатні постаті Конотопщини»;

3)Заочна подорож «Київ-столиця України»;

4) Проведено «Козацькі розваги»;

5)Створено фотоколаж «Вулицями нашого міста»;

6)Бібліотечний урок «Подорожуємо Сумщиною»;

7)Екскурсія до дитячої бібліотеки «Все про Конотопщину»;

8)Відкритий мікрофон «Все про Україну»;

9)Пішохідна мандрівка площею Червоної калини;

10)Хвилина спілкування «Конотоп-Сумщина-Батьківщина» (в рамках шкільного проекту);

11)Святкова зустріч «Український ярмарок»

2-А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білозерська Н.В.

Лісатович Г.Г.

«Я-людина,громадянин,патріот» Презентація за підсумками роботи 1)Екскурсії до м.Мена та м.Бреч , м.Батурин ;

2)Урок мужності «Видатні постаті Конотопщини» до Дня міста ;

3) Участь у святковії ході до Дня міста та до Дня Перемоги;

4)  Родинне свято «Українські вечорниці»;

5) Заочна подорож «Визначні місця Конотопщини»(в рамках захисту проекта);

6) Екскурсія до краєзнавчого музею ім..Лазаревського «Історичне минуле Конотопщини»;

7)Екскурсія до дитячої бібліотеки. Вікторина  «Що я знаю про Сумщину»;

8)Участь у військовій флешмоб-ході;

9)Урочиста зустріч воінів 58 бригади;

10)Хвилини спілкування «Планета толерантності», «Рідне слово-українська мова», «Конотоп-Сумщина-Батьківщина»;

11)Екскурсії до пам”ятних міст проспекту Червоної калини.

 

Протягом  2018-2019 навчального року діяльність шкільної творчої групи вчителів предметів художньо-естетичного циклу та трудового навчання була спрямована на реалізацію основних Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» із змінами та доповненнями, «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, навчальних програм з предметів та інших нормативно-правових документів, спрямованих на інноваційний розвиток і поліпшення якості загальної середньої освіти.

З метою підвищення ефективності та результативності роботи вчителів щодо забезпечення формування та розвитку ключових, міжпредметних та предметних компетентностей учнів та розвитку їх індивідуальних здібностей і нахилів  упродовж  2018-2019 навчального року  творча група вчителів трудового навчання та художньо-естетичного циклу  через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працювала над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації проблемної теми «Формування творчої особистості на уроках художньо-естетичного циклу з використанням інноваційних технологій»

Шкільна кафедра вчителів художньо-естетичного циклу та трудового навання складається з 3 вчителів: Хвалевська С.А. –  вчитель трудового навчання, Гончаренко Р.О. – вчитель трудового навчання, Ковган Н.О. – вчитель образотворчого мистецтва  та художньої культури.                                                                                                           Головною метою в практичній діяльності вчителі вважають:

– виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та навколишньої дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти й інтерпретувати художні твори та сприймати й оцінювати естетичні явища;

– формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цілісність та специфіку мистецтва різних видів;

– розвиток емоційно-чуттєвої сфери учнів, їхніх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження і спілкування;

– формування в учнів елементів технологічної діяльності;

-розвиток здатності до генерації ідей, їх аналізу, самостійного ухвалення рішення, формування власної думки, позиції;

– взаємодії в процесі розв’язання спільних та індивідуальних завдань;

– розвиток технічно-творчих здібностей учнів.

Творча група вчителів трудового навчання та образотворчого мистецтва працювала над вирішенням таких пріоритетних завдань:

– підвищувати фаховий  рівень педагогів, розвиток їхньої творчості, ініціативи шляхом оптимального поєднання традиційних та сучасних форм методичної роботи;

– поглиблювати знання з педагогіки і психології, теорії і практики виховання, використовувати інноваційні технології у навчально-виховному процесі,  підвищення володіння та застосування вчителями ІКТ;

– вивчати і удосконалювати стан організації навчального процесу та компетентності учнів при вивченні  предметів художньо-естетичного циклу та трудового навчання;

– використовувати традиції народу та особливості національної історії  у вихованні  школярів при вивченні предметів естетичного циклу та трудового навчання;

– виробляти в учнів навички елементів самоосвіти та творчо-пошукової діяльності;

– систематично працювати з обдарованими і здібними учнями, залучати їх до участі в різноманітних конкурсах учнівської творчості, олімпіадах, конкурсах.

Головне завдання роботи ТГ полягає у сприянні підвищення фахової майстерності вчителів, збагачення членів ТГ педагогічними знахідками, підтримання духу творчості, прагнення до пошуку.

План роботи ТГ вчителів предметів художньо-естетичного циклу та трудового навчання на 2018-2019 навчальний рік було складено з посиланням на нормативно-правові документи, які регламентують організацію навчально-виховного процесу та методичну діяльність. Він відображає такі  напрямки роботи:

– аналіз діяльності ТГ вчителів предметів художньо-естетичного циклу та трудового навчання за минулий навчальний  рік;

– теми та плани методичних засідань ТГ;

– кадровий склад вчителів ТГ та проблемні теми, над якими вони працюють;

– організація тижня художньо-естетичного та трудового виховання;

– участь вчителів у  діяльності шкільних, міських  творчих груп, об’єднань тощо;

– вивчення науково-педагогічного досвіду;

– робота з обдарованими учнями.

Під час реалізації поставлених завдань проводились засідання творчої групи, велась робота між засіданнями та здійснювалась самоосвітня робота. Протягом року було проведено 4 засідання, на яких висвітлювались такі теми:

– організаційно-методичні аспекти роботи в новому навчальному році;

-шляхи удосконалення навчально-виховного процесу;

– шляхи розвитку творчої особистості.

Вчителі підготували виступи: «Розвиток творчих здібностей дітей на уроках трудового навчання та позаурочний час засобами інноваційних технологій» (Хвалевська С.А.), «Вдосконалення інноваційних технологій на уроках трудового навчання(технічна праця) » (Гончаренко Р.О.), «Технології розвитку креативності в процесі навчання” (Ковган Н.О.).

Було проведенно  засідання ТГ, на якому вчителі трудового навчання та образотворчого мистецтва ділились досвідом (круглий стіл:  «Практикум розробка методичних рекомендацій щодо використання проектно-технологічної діяльності») та підвели підсумки роботи.                                                                                                            Гончаренко Р.О. поділився з колегами досвідом щодо методів, які він використовує для розвитку творчості в учнів. Вчитель наголосив, що творчість – це досить складний і своєрідний процес, якому можна навчитися. Для цього необхідно виявити його закономірності, на основі яких можна створити певні методи або прийоми, володіння якими дозволило б більш ефективно займатися винахідництвом чи проектуванням технологічних об’єктів.Найбільш ефективними методами вчитель вважає метод фантазування, метод зразків, метод фокальних об’єктів та метод створення образу ідеального об’єкту.

Ковган Н.О. ознайомила колег з власним поглядом на організацію та створення творчої атмосфери в класі під час роботи над проектом. Вона наголосила, що значну роль у розвитку творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва відіграє наявність пізнавальних мотивів у школярів та їхня активність.

Гончаренко Р.О.та Хвалевська С.А. поділилися практичними порадами щодо методики втілення  проектної технології у навчально-виховний процес.

Хвалевська С.А. у своєму виступі наголосила, що інтеграція дає змогу комплексно надавати учням інформацію з різних галузей знань у їхній тісній взаємодії, навіть якщо ці галузі знань, на перший погляд, є досить далекими одна від одної. Окрім того, інтеграція сприяє розвитку творчої активності учнів, їхнього асоціативного мислення, уяви та фантазії, спонукає їх проявляти власну допитливість та ініціативність.

Протягом навчального року члени творчої групи активно приймали участь у шкільних, міських семінарах, засіданнях творчих  груп .Результатом методичної роботи стали виступи, майстер-класи шкільного та міського рівня.

Вчитель Хвалевська С.А. підготувала виступ  на міське методичне об’єднання вчителів трудового навчання “Формування творчої особистості в умовах школи”.

Вчителі трудового навчання Хвалевська С.А. та Гончаренко Р.О. продовжили роботу в творчій групі міста та працювали над темою:  «Методичні рекомендації щодо ведення шкільної документації з безпеки життєдіяльності на уроках трудового навчання».

Діяльність вчителя завжди пов’язана з виховною роботою. Вчителі ТГ активно приймають участь у загальношкільних виховних заходах.

Результатом системи роботи з обдарованими учнями стали досягнення вихованців вчителів трудового навчання та образотворчого мистецтва. Переможцями олімпіади з образотворчого мистецтва стали: Петренко Анастасія (5-Б) –І місце, Поволоцька Ольга(5-А) –ІІ місце. На міському конкурсі малюнку «Моя Україна соборна вільна неділима»  Поволоцька  (5-А) отримала ІІ місце.

Учениці Крицька Дар’я (8-Б клас) –І місце,  Кагітіна Дар’я (11 клас) –ІІ місце  та Гончаренко Максим (9 клас) –ІІІ місце. Учні  здобули перемогу на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Вчитель трудового навчання Хвалевська С.А. продовжила роботу з обдарованими учнями до олімпіади, яка відбулась 14 січня 2019 року. За результатами  ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання  учениця 8-Б класу – Крицька Д. виборола 5 місце.

Аналізуючи результативність роботи шкільної ТГ вчителів художньо-естетичного циклу та трудового навчання за рік, можна відмітити, що був забезпечений високий методичний рівень проведення всіх видів уроків, заходів, тобто підвищився науково-методичний рівень знань вчителів та їх фахова майстерність.

Підбиваючи підсумки  2018-2019 н.р. можна сказати, що з’явилось чимало цікавого у творчому доробку педагогів, адже вони шукали нові форми, методи роботи, підвищували якість навчально-виховного процесу.                                             На ІV засіданні ТГ вчителі презентували індивідуальний звіт педагогічних досягнень та створили банк ідей щодо планування роботи на 2019-2020 навчальний рік.

У 2019-2020 навчальному році члени творчої групи трудового навчання та художньо-естетичного циклу продовжать працювати над темою «Формування творчої особистості на уроках художньо-естетичного циклу з використанням інноваційних технологій» .

Основні завдання, які ставляться перед членами ТГ:

– вивчення та впровадження в практику досягнень педагогічного досвіду;

– вивчення та аналіз програм, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроків,      позакласної та позашкільної роботи;

– оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями;

– поглиблення роботи з обдарованими дітьми.

Виходячи з того, що головним завданням практичної психології  є  формування здорового способу психічного життя особистості,  основною метою  діяльності є забезпечення соціально-психологічних умов для розвитку, навчання і виховання учнів, захист психічного здоров’я  усіх  учасників навчально -виховного процесу.

Враховуючи методичну проблему, над якою продовжує працювати педагогічний колектив навчального закладу, пріоритетні напрямки роботи психологічної служби міста  на 2018-2019 навчальний рік  ми   працювали над проблемою «Розвиток основних психологічних компетентностей учителів та творчих компетентностей учнів в умовах інноваційної діяльності».

У 2018-2019 навчальному році робота психолога була спрямована на вирішення наступних завдань:

 1. Розвиток творчого та інтелектуального потенціалу учнів 5, 6 класів через впровадження факультативного курсу з психології «Учуся бути успішним».
 2. Сприяння успішній соціалізації старшокласників у суспільстві через підвищення психологічної грамотності всіх учасників навчально-виховного процесу.
 3. Сприяння успішній адаптації учнів 1 класів в умовах НУШ.
 4. Розвиток стресостійкості та життєстійкості у учнів та вчителів.

Підвищення психологічної грамотності  учителів здійснювалося через роботу психолого-педагогічного семінару.

Формування та розвиток творчих та інтелектуальних  компетентностей учнів 5  класів   відбувалося через впровадження факультативного курсу з психології «Учуся бути успішним» (укладач

Н.С. Хомік).

Запровадження програми «Учуся бути успішним» розпочалося з курсу для 5 класів «Вчися думати».

Метою курсу є  підвищення  рівеня навчальної мотивації, розвиток  розумових здібностей школярів та навчання  їх застосовувати різноманітні способи  для  пізнання навколишнього світу, саморозвитку та успішного спілкування.

Проведені  заняття були  спрямовані на розвиток інтелектуальної, комуникатівної, полікультурної, інформаційної та інших  компетентностей, що потребує дати уявлення про мислення, навчити дітей ефективно виконувати розумові операції на матеріалі навчальних предметів та у ситуаціях неучбового характеру; розвинути здатність до творчості ; допомогти виявити профіль интересів та нахилів; стимулювати прагнення до  самореалізації та саморозвитку.

Програма має практичне направлення, але містить і теретичні знання з психології. Курс включає розвивальні інтелектуальні та комуникативні завдання у формі гри, змагання, бесіди, дискусії, вікторини, тестові завдання, експерименти, графичні та вербальні форми пошука рішень, творчі роботи і їх захист та ін. Теоретичні поняття викладені стисло, враховуючи вік учнів. Серед них : інформаційні повідомлення «Що таке визначення», «Що таке класифікація», «Сфера використання мозковогу штурму» тощо.  Бесіди «Що таке мислення», «Головна думка повідомлення», «Суттєві ознаки предмета», «Що таке асоціація»

Учні із задоволенням виконували практичні завдання.      Це вправи «Домалюй фігуру», «Що це», вправи на завершення і самостійне складання визначень, вправи на тренування уяви, узагальнення, порівняння, класифікацію предметів тощо, вправа  «Мій внутрішні світ». Неабияку цікавість викликали  розвязування різнорівневих задач на кмітливість, старовинних задач. Так, коли запропоновувалися такі завдання на перших заняттях, учні відчували труднощі, не завжди було бажання докладати зусилля для їх виконання. Але зацікавленність у розвязанні складних для них завдань зростала. Так, учні демонстрували переважно достатній рівень розвитку операцій мислення.

Запровадження цього курсу допомагає учням вчитися  мислити ефективно, самостійно розвивати природний потенціал, сприяє  засвоєнню навчального  матеріалу, а у майбутньому стати успішними, адаптованими до сучасних умов особистостям.

Для того, щоб зясувати відношення учнів до курсу було проведено анкетування. Аналіз результатів анкетування дав можливість зробити висновки про те, що 87% опитаних учнів використовують отриману інформацію у навчанні і повсягденному житті, 92% опитаних учнів вважають, що потрібно і надалі продовжувати заняття психологічного спрямування.

Формуванню здорового способу життя і свідомого ставлення до власного здоров’я здійснювалося і через групові та індивідуальні консультації, виступи на батьківських зборах за такою тематикою «Діалог батьки і діти. Чому це важливо?» (батьки учнів 7Б класу), «Як навчити дитину захищати психологічні межі»»,(батьки учнів 3-4, 8 класів), «Значення розвитку емоційного інтелекту дитини» (загальношкільні батьківські збори).

Одним з важливих принципів сучасної освіти є оптимізація навчання шляхом застосування новітніх освітніх педагогічних технологій й збереження здоров’я людини. Враховуючи те, що спілкування і взаємодія на початковому етапі у Богунівських класів ускладнене через індивідуальні особливості учнів, особливості організації НВП вважаємо доцільним систематичну роботу за розвивальною програмою Л.В. Доманської «Пізнай себе».

Мета  розвивальної роботи у 2 Богунівському класі –   соціалізація учнів через організацію спілкування як особливого виду діяльності; розвиток різних сторін психіки дитини – її пізнавальної та емоційно-вольової сфер, набуття комунікативних навичок та вмінь, необхідних для успішного навчання в школі. Серед проведених занять: « Її величність пам’ять», «Будемо уважні», «Ерудити», « Майбутні винахідники», «Довіряй почуттям і інтуіції» та інші.

Учні-богунівці 3 класу працювали за програмою О.М. Курбанової «Таємниці спілкування», яка спрямована на подолання  емоційних і комунікативних проблем, формування необхідних навичок упевненого, безконфліктного спілкування. У результаті роботи за даною програмою учні одержали знання й навички, необхідні для формування комунікативної культури з урахуванням вікових особливостей  учнів молодшого шкільного віку. Серед проведених занять: «Мій герб. Розвиток навичок самопрезентації», «Я та інші», «Чому люди сваряться», «З чого починається ввічливість» та інші.

Програма для учнів-богунівців 4 року  навчання “Культура спілкування і взаємин у повсякденному житті” (І.Є Хронюк) передбачала засвоєння та осмислення учнями правил культури спілкування, формування їхніх умінь працювати в групі.

З метою забезпечення комплексного підходу до навчання та виховання дітей та підлітків проведено психолого-педагогічні  консиліуми у 1,4, 5,8 класах. Розроблено конкретні форми та перспективи діяльності усіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

Значну увагу приділяю профілактиці негативних явищ в учнівському середовищі, а також профілактиці станів, що турбують сучасне суспільство: проявів насильства, агресивності, девіантної  і делінквентної поведінки, профілактиці торгівлі людьми. Проведено дослідження за методикою виявлення групи ризику з метою виявлення кризових явищ розвитку учнів «групи ризику». Розроблені програми з профілактики насилля і суіцидальної поведінки учнів.

З метою попередження кризових явищ розвитку дітей «групи ризику» було визначено тип акцентуацій характеру, за результатами діагностики надані рекомендації батькам, учителям щодо особливостей навчання і виховання учнів.

З учнями «групи ризику» 9 класу було встановлено професійний тип особистості , проведені індивідуальні консультації щодо визначення професійної спрямованості. В цьому напрямку ми співпрацювали з Конотопським центром зайнятості і провели спільне дослідження щодо подальшого вибору життєвого шляху старшокласників.

Проведено анкетування «Проблема шкільного насильства» серед учнів 9 класу. Виявлено, що учні розуміють що таке насильство, отримують достатньо інформації з даного питання.

У 2018 – 2019 навчальному році з учителями була впроваджена нова форми роботи – психологічна майстерня . Дано форма роботи була обрана на підставі вивчення учительської думки та пропозицій щодо організації роботи у напрямку підвищення психологічної грамотності.

Проаналізувавши відповіді зроблено висновки, що вчителі оцінюють теоретичну  та практичну значущість зустрічей. Але вважають, що потрібно змінити форму роботу психолого-педагогічного семінару. Тому було вирішено спробувати таку  форму навчання дорослих, котра створює умови для сходження кожного учасника до нового знання та нового досвіду шляхом самостійного або колективного відкриття.

Одна з чудових якостей майстерні – те відчуття свободи творчості та повноцінного життя, що переживають і запам’ятовують її учасники. Воно виключає сухий академізм і входить у духовний досвід людини, тобто стає частиною її культури. Із діючих педагогічних методів роботи майстерня наближається до дослідницьких і проблемних методів навчання.

В роботу були взяті найактуальніші теми сьогодення.

Перша зустріч    –  «Як навчитися керувати стресом». Актуальність теми обумовлена тим, що суспільство хоче бачити вчителя-новатора, активну, творчу особистість, професіонала, який володіє сучасними методами навчання, інформаційно-комунікативними технологіями тощо.  Такі високі вимоги до іміджу педагога потребують значного емоційного та фізичного напруження, а також багато сил і здоров’я.

Педагоги є представниками стресогенної професії та відрізняються дуже низькими показниками стану здоров’я.  Від того, як учитель ставиться до власного здоров’я, який спосіб життя він веде, який у нього рівень компетентності з означених питань, залежить реалізація відповідного виховного впливу на учнів. Тому вчителю, який формує культуру здоров’я учнів, необхідно підтверджувати свої дії особистим прикладом.

З метою формування стресостійкості вчителя, допомоги йому подолати негативні наслідки стресових ситуацій, збереження від   різноманітних розладів, створення основ для внутрішньої гармонії, високої працездатності, визначення успішності своєї професійної діяльності і, головне, збереження власного здоров’я проведена перша зустріч.

Були виділені  ряд методів підвищення стресостійкості: соціально-психологічний ресурс (позитивне соціальне оточення); психологічна освіченість і психологічна культура особистості; особистісні ресурси (активна мотивація подолання стресу, сила Я-концепції, самоповага, емоційно-вольові якості, позитивність і раціональність мислення, стан здоров’я та ставлення до нього як до самоцінності тощо); інформаційні та інструментальні ресурси (здатність контролювати ситуацію, здатність до адаптації, інтерактивні техніки змінювання себе та навколишню ситуацію тощо); матеріальні ресурси (стабільність оплати праці, рівень матеріального доходу, безпека життя); характер і способи подолання стрес-ситуацій.

Учителі познайомилися з динамікою протікання стресового стану, проаналізували , які способи допомоги ефективні на кожній стадії, усвідомили важливості розуміння ознак стресового стану (посилення тривоги, відчуття кризи або великої перешкоди, неможливість зосередитися на чомусь, занадто часті помилки в роботі та інші)погіршується пам’ять, занадто часто виникає почуття втоми, дуже швидка мова, відчуття втрати контролю над собою, думки часто змінюються, досить часто з’являються болі (голова, спина, шлунок), підвищена збудливість, дратівливість, робота не дає колишньої радості, утрата почуття гумору, різко зростає кількість цигарок, що випалюються, пристрасть до алкоголю, постійне відчуття недоїдання, пропадає апетит, неможливість вчасно закінчити роботу .

Розглянувши ознаки стресової напруги ознайомитися з причинами стресу. Поряд із стресогенними чинниками, загальними для всіх людей виділено ряд професійних стрес-факторів. Серед них: відповідальність, необхідність постійно бути об’єктом спостереження й оцінювання, підтверджувати свою компетентність, а також тимчасова мінливість діяльності. А головне, що було виділено способи керування стресовим станом через зовнішні (міжособистісна і соціальна підтримка), підтримка близьких, друзів, співробітників, їхня конкретна допомога в справах і внутрішні ресурси (погодженість реального й бажаного Я особистості, самоповага, відповідність досягнень домаганням, відчуття сенсу життя, свідомість діяльності й поводження; віра в досяжність поставлених цілей, упевненість, тощо)

На останок учителі спробували на собі метод релаксації та візуалізації що сприяло гармонізації емоційного стану кожного.

Отже, участь у занятті також дала можливість усвідомити, що таке ресурси власного Я та ознайомитися з техніками вивільнення емоційної напруги.

Тема другої і третьої зустрічей – «Послання з минулого. Дозволити чи заборонити?» . Одна зустріч відбулася з учителями школи, а друга – у рамках першого міського психологічного марафону з жителями міста та практичними психологами інших навчальних закладів.

Обмежуючі переконання заважають зробити необхідні зміни в житті, досягати поставлених цілей, займатися улюбленою справою, мати гарні стосунки в сім’ї та з іншими людьми, бути щасливою людиною і радіти життю. Вони найчастіше проявляються у вигляді думок «у мене не вистачає часу», «мені не вистачає ресурсів», «у мене замало досвіду», «що про мене подумають інші», відкладанням на потім і т.п… Але справа зовсім не в часі, ресурсах, знанні чи досвіді.

Обмежуючи переконання – що це? Як вони впливають на моє життя? Звідки вони беруться? На чому ґрунтуються? Як від них відмовитись? Відповіді на ці питання ми знаходили  на зустрічах.

Участь у практикумі дала можливість:

 • розібратися, чому буває так, що деякі люди йдуть по життю впевнено й досягають мети, а інші зазнають поразки в кожному життєвому випробуванні;
 • проаналізувати , які переконання,  оцінки  впливають на ваше життя, та  які установки ви даєте своїм дітям;
 • навчитися трансформувати негативні установки у позитивні.

З молодими учителями для розгляду була обрана тема: «Джерела конфліктів у системі «педагог-адміністратор», «педагог-педагог», «педагог-учень»

Спілкування з іншими людьми – невід’ємна частина, необхідна умова повноцінного життя кожної людини. Найкраще в нашому житті пов’язане із спілкуванням. А саме неприємне? Також із спілкуванням, з взаємостосунками удома і на роботі. Роздумували про те, що заважає нормальному спілкуванню, взаимодії, ми частіше всього згадуємо про конфлікти і про те, що з ними пов’язано: відсутність взаєморозуміння, загрози, ворожнеча, образи, спроби (деколи безнадійні) довести свою правоту… Ми звикли відноситися до конфліктів як до явища тільки негативного. Нам хочеться їх уникнути. Але чи можна прожити без конфліктів? Спробували відповісти і на це запитання. Зрозуміли, що сучасна точка зору полягає в тім, що навіть в організаціях з ефективним керуванням деякі конфлікти не тільки можливі, але навіть можуть бути і бажані. Таким чином, конфлікт може бути функціональним і вести до підвищення ефективності організації.

Розглянули особливості та причини конфліктів у кожній системі. Визначивши основнi причини конфлiктiв  визначили дiї щодо керування перерахованими вище конфлiктами. Цi дiї безпосередньо залежнi вiд стадiї проходження конфлiкту чи його назрiвання. Ознайомилися із шляхами виходу з конфлікту. А також розв’язали психолого-педагогічні задачі.

Упродовж 2018-2019 навчального року ми обмінювалися  думками, знаннями, творчими знахідками між, чому сприяє чергування індивідуальної, групової роботи. Результатом роботи в майстерні, на нашу думку, стали не тільки реальні знання чи вміння. Найважливішою якістю процесу стали співробітництво та співтворчість. Одна з чудових якостей майстерні – те відчуття свободи творчості та повноцінного життя, що переживають і запам’ятовують її учасники.

Слід звернути увагу на науково-методичну роботу.

Впродовж року продовжено систематизацію матеріалів щодо використання технік арт-терапії у роботі. Впроваджувати і вдосконалювати свої вміння у роботі з батьками, учителями і дітьми через індивідуальні консультації і групові форми роботи. Брала участь у ІХ обласному психологічному марафоні «Психолог і Я», а також була спікером І Міського психологічного марафону.

З метою підвищення професійної о особистісної компетенції з 2 по 8 липня була учасницею літньої Арт-терапевтичної школи у рамках міжнародного проекту « Літня школа: Транс-арт та Арт-терапія». Проходила навчання під керівництвом австрійських арт-терапевтів Meggy Brugger и Sabine Baumgartner. Таким чином, поставлені завдання за минулий навчальний рік виконані.

У наступному навчальному році робота психолога буде спрямована на вирішення наступних завдань:

 1. Розвиток творчого та інтелектуального потенціалу учнів, а також ії комунікативних навичок через впровадження факультативного курсу з психології «Від адаптації до успіху’».

2.Сприяння успішній соціалізації старшокласників у суспільстві через підвищення психологічної грамотності всіх учасників навчально-виховного процесу.

 1. Сприяння успішній адаптації учнів 1 класів в умовах НУШ.

4.Розвиток стресостійкості та життєстійкості у учнів та вчителів.

 

Методичне об’єднання класних керівників 1-11 класів у 2017-2018 навчальному році працювало над темою «Удосконалення системи роботи класного керівника в контексті підвищення його професійної компетентності та всебічного розвитку учня».

Планування методичної роботи здійснюється на основі моніторингу виховної роботи школи та роботи класних керівників.

У вересні 2017 року на першому засіданні м/о учасниками були розглянуті такі питання: “Основні напрямки методичної та виховної роботи у 2017-2018 н.р.” (Папенко Н.М.), «Залучення учнів школи до гурткової роботи» (Папенко Н.М..), «Система виховної роботи школи (Папенко Н.М..), «Аналіз планування виховної роботи класними керівниками на І семестр 2017-2018 н.р.».

Методичним об’єднанням були окреслені шляхи вирішення проблемних питань та поставлених завдань.

У листопаді на другому засідання м/о під час розгляду питання «Результати роботи та плани на майбутнє шкільного проекту «Старший учень – наставник» (Папенко Н.М.) класними керівниками була позитивно оцінена робота даного проекту та активно обговорені питання по удосконалення співпраці старших учнів з молодшими. Також до обговорення було внесене питання «Сприяння формуванню компетентної особистості через активізацію форм індивідуального впливу». Наталич Л.В., Шевченко Н.В., Курченко С.П. виявили бажання поділитися досвідом роботи з даного питання на засідання педагогічної ради школи.

Третє практичне засідання методичного об’єднання відбулося в січні 2018 року у формі круглого столу. Судак Н.О. розповіла та поділилася досвідом про те, які методи виховання можна використовувати класним керівникам під час проведення заходів національно-патріотичного напряму. З метою підвищення зацікавленості учнів й ефективності виховної роботи класні керівники Скоблікова О.З. і Фалько О.С. розповіли про традиційні та інтерактивні форми виховної роботи з учнями. Дане питання було обговорене. Усі педагоги поділилися власним досвідом.

Також було розглянуте питання «Прос стан відвідування учнями школи за І семестр 2017-2018 н.р.» (Папенко Н.М.)

У березні 2018 року засідання м/о було присвячене роботі з класним колективом. Розглянуті питання, направлення на удосконалення роботи класного керівника по вивченню та формуванню дружнього учнівського колективу. Заслухали виступ Лютої О.І. на тему «Структура загально- шкільного колективу. Ефективні умови і шляхи формування коллективу» та виступ Поволоцької Н.П. на тему «Система вивчення розвитку учнівського колективу.». Також проаналізували проведені виховні заходи під час місячника родинно-сімейного виховання протягом березня.

На початку навчального року класні керівники обрали теми самоосвіти з виховної роботи над якими працювали протягом року. Морально-етичне виховання обрали вчителів: Карпенко Н.А., Скоблікову О.З. Національно-патріотичне виховання – Білозерська Н.В., Наталич Л.В., Кириченко В.А., Славутинська О.В., Капаєва Ю.О., Судак Н.О., Хівренко Н.В., Михтуненко О.І., Бут Н.А., Люта О.І.

Над формуванням колективу працювали Мельник І.В.Люта О.І.

Питання розвитку особистості досліджувала Шевченко Н.В.

Фалько О.С. обрав для самоосвіти «Форми і методи виховання у роботі з класом».

Родинно-сімейне виховання другий рік  є пріоритетним для Ганієваої С.О.

Хричікова І.М., Ілляшенко О.І., Поволоцька Н.П. удосконалювали власний досвід з питань профорієнтаційної роботи з учнями.

У 2017-2018 н.р. не відбувся запланований Тиждень класного керівника через карантин по грипу проте, класні керівники, з метою підвищення методичного рівня та педагогічної майстерності, мали змогу відвідати заходи своїх колег. Класний керівник 7-Б класу Шевченко Н.В. провела відкриту виховну годину «Я – будівник свого життя, іду у світ добро творити» морально-етичного напряму. Показові виховні години проводили Фалько О.С. конкурсно-розважальна гра «Кмітливі дівчата». Скоблікова О.З., класовод 3-В класу, провела показовий захід національно-патріотичного напряму «Свято стрітення», класовод 4-Б класу Судак Н.О. інсценізовану казку «Коза-дереза», Наталия Л.В., класовод 1-Б класу відкритий захід «Свято Миколая».

У травні 2017-2018 навчального року учасники м/о проаналізували роботу з класами, визначили основні напрями роботи та виховні завдання на 2018-2019 н.р. На жаль, не відбулося заплановане 5 засідання та не були розглянуті такі питання «Стан реалізації виховних проблем та проблемних питань, над вирішенням яких працюють класні керівники та класоводи» та «Про результати участі учнів у проектах, конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях, благодійних акціях». Вважаю роботу м/о класних керівників у 2017-2018 н.р. задовільною.

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Висвітлення проблем наступності між рівнями освіти утворює простір для реалізації в педагогічному процесі єдиної, динамічної та перспективної системи виховання й навчання, що сприяє  зближенню умов виховання та навчання старших дошкільників і молодших школярів. При цьому забезпечується природне і комфортне їх входження в нові умови, що сприяє підвищенню ефективності виховання й навчання учнів з перших днів перебування в школі. З цією метою було сплановано та реалізовано ряд заходів щодо наступності в роботі між ДНЗ «Сніжок» і початковою школою, початковою та середньою ланками школи: день видкритих дверей, єдиний батьківський день, зустрічі з батьками майбутніх першокласників. Протягом усього року працював консультативний пункт: групові та індивідуальні консультації для батьків майбутніх першокласників з метою їх інформування про організацію життя дитини перед початком шкільних занять, а також з питань адаптації до навчання у школі дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади.

Протягом навчального року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за навчально-виховним процесом: адміністрацією закладу відвідано 48 уроків, проведено індивідуальні консультації з учителями, перевірено календарно-тематичне планування, поурочні плани, робочі зошити учнів з  української мови, математики,  систематично перевірялись класні журнали, журнали гурткової роботи та групи продовженого дня, щоденники.

За наслідками внутрішньошкільного контролю надано рекомендації учителям щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу. Результати контрольно-аналітичної діяльності систематично обговорювались на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях методичного об’єднання, наслідки узагальнені в наказах по закладу.

Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів – включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними кадрами були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково-методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Однією з пріоритетних є проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів – включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними кадрами були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково-методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Важливою ознакою сучасного вчителя є вміння презентувати свої напрацювання на семінарах та конференціях різних рівнів. 07.11.2018 року заступник директора Півовар Н.В. узяла участь у регіональному семінарі «Підготовка майбутніх учителів до реалізації концепції «Нова українська школа» на базі Глухівського НПУ, де мала виступ з теми «Дослідно-експериментальна діяльність освітнього закладу як основа побудови Нової української школи». Окрім цього, педагоги школи взяли участь у даній конференції заочно з таких тем: «Особливості організації навчання учнів за системою розвивального навчання» (Наталич Л.В.), «Використання технології розвитку критичного мислення в освітньому процесі Нової української школи» (Капаєва Ю.О.), «Інтеграція навчальних предметів як сучасна освітня технологія в НУШ» (Славутинська О.В.), «Фахові якості педагога у світлі вимог Нової української школи» (Білозерська Н.В.), «Мотиваційні чинники навчальної діяльності молодших школярів в умовах НУШ» (Судак Н.О.).

З метою підвищення професійної майстерності, надбання досвіду щодо реалізації Концепції Нової української школи протягом навчального року вчителі початкової ланки вивчали досвід інших колег.

19.03.2019 року директор школи Пустовойт С.В., заступники Мовчан Л.І., Півовар Н.В. взяли участь у  тренінгу за участю кандидатів психологічних наук  СОІППО Вознюк А.В., Чижиченко Н.М за темою «Інноваційні технології налагодження конструктивної співпраці між усіма учасниками освітнього процесу».

Окрім загальноприйнятих науково-методичних заходів, наші педагоги беруть участь у конференціях нового формату EdCamp. Зокрема, 23.02.2019 року Півовар Н.В. та Наталич Л.В. стали учасниками регіональної (не)конференції з теми «Освітня дипломатія» на базі Київської гімназії східних мов; 13.04.2019 року Ганієва С.О., Славутинська О.В., Судак Н.О, Скоблікова О.З., Півовар Н.В., Пустовойт С.В. стали учасниками регіанальної (не)конференції з теми «Школа – місце щасливих людей».

З метою ознайомлення з міжнародним досвідом у сфері культури, освіти, охорони здоров`я, обговорення перспективи реалізації спільних культурно-освітніх проектів у період з  04 по  08 квітня 2019 року педагоги школи Мовчан Л.І., Панченко О.М., Хівренко Н.В., Нерода А.Ю. взяли участь у міжнародному семінарі «Європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров`я: сучасний стан і перспективи розвитку» з відвідуванням Словаччини, Угорщини та Польщі.

Учитель фізичної культури Шеремет Є.О. здобув перемогу в проекті «Посилка успіху», що ініційований благодійною організацією «БФ»Фонд Кличко», у період 17-19.05.2019 року став учасником навчальних тренінгів в Олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа» та отримав базовий набір обладнання для спортивної зали.

22.05.2019 року Півовар Н.В. узяла участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти» на базі Сумського ОІППО з теми «Формування громадянської культури засобами української мови та літератури здобувачів початкової освіти в контексті розбудови Нової української школи.

25.06.2019 року Півовар Н.В. узяла участь у Інтернет-марафоні видавничої групи «Основа», де презентувала напрацювання з теми «Технологія розвивального навчання як основа для розбудови Нової української школи».

За вказаний період педагоги ділилися досвідом роботи у друкованих та електронних фахових виданнях:

Півовар Н.В Компетентнісноорієнтований підхід до формування конкурентоздатної особистості: теоретичний аспект.URL: https://sites.google.com/view/professional-education-kaf;

Півовар Н. Формування громадянської культури засобами української мови та літератури здобувачів початкової освіти в контексті розбудови Нової української школи.

URL:  https://drive.google.com/file/d/1y6CA74X831a7NRh2_QRfcIHQW8HNMZIs/view

Курсова підготовка вчителів здійснювалася у 2018-2019 навчальному році згідно з перспективним планом.

Протягом навчального року учителі Ганієва С.О., Скоблікова О.З., Славутинська О.В., Карпенко Н.А. проходили навчальні сесії під керівництвом тренера НУШ Юрченко О.М. за темами «Основні ідеї та принципи Концепції НУШ та проекту Державного стандарту початкової освіти», «Особливості організації освітнього середовища», де опановували сучасні практики інтегрованого та діяльнісного навчання, навчалися організовувати освітнє середовище на засадах компетентнісного діяльнісного підходів та принципів «педагогіки партнерства», також проходили міські психологічні тренінги за темою «Формування особистісної готовності учителів до інноваційної діяльності».

Обов’язковим етапом підвищення кваліфікації педагогів, які навчатимуть 1-й клас з вересня 2019 року був курс на сайті студії онлайн-освіти EdEra, який успішно пройдений учителями Ганієвою С.О., Скобліковою О.З., Славутинською О.В., Карпенко Н.А.

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими способами зберігання інформації у школі використовується  комп’ютерна техніка, Інтернет-ресурси під час проведення уроків з різних навчальних предметів та виховних заходів.

Ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, факультативів впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.

У закладі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих ланок.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів спрямовує та координує виховну діяльність педагогів, проводить моніторинг та аналіз рівня навчальних досягнень учнів, їх вихованості.

Творча група вчителів і вихователів богунівських  класів працює над вивченням та розв’язанням завдань, які ставляться перед педагогічним колективом на поточний навчальний рік відповідно до обраної науково-методичної теми «Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання в освітньому процесі».

За навчальний рік було сплановано і проведено 4 засідання творчої групи. Завданням роботи було: ознайомлення з нормативно-правовими документами з національно-патріотичного виховання, розгляд патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості молодшого школяра  через створення  і втілення в життя проектів з національно-патріотичного виховання. Всі  богунівські колективи  добре впоралися із завданням по створенню проектів. Проведено роботу з національно-патріотичного  виховання з використанням різноманітних форм і методів.

Білозерська Н.В.  з 2-А класом працювали над творчим проектом «Я-людина,громадянин,патріот», підсумковим етапом якого було презентація за підсумками роботи За час роботи над проектом проведено екскурсії до м.Мена та м.Бреч, м.Батурин; до краєзнавчого музею ім..Лазаревського «Історичне минуле Конотопщини», до дитячої бібліотеки, пам’ятними місцями рідного міста. проведено родинне свято «Українські вечорниці»; здійснено заочну подорож «Визначні місця Конотопщини», учні взяли часть у святковій ході до Дня міста та до Дня Перемоги, в урочистій зустрічі воїнів 58 ОМБР.

Кириченко В.А  разом із 3-А класом  працювали над творчим проектом «Це-наше, це-твоє», ІІІетап – «Ми подорожуємо» узагальненням роботи над проектом – створення фотоколажу«Вулицями нашого міста». В рамках роботи над проектом було здійснено екскурсії до м.Мена та м.Бреч,  до дитячої бібліотеки «Все про Конотопщину», пішохідну мандрівку «Вулицями рідного міста»,  віртуальну подорож «Київ-столиця України». Окрім цього, проведено бібліотечні уроки «Подорожуємо Сумщиною, «Конотоп-Сумщина-Батьківщина», уроки мужності «Видатні постаті Конотопщини»;інтелектуальну гру «Все про Україну», святкову зустріч «Український ярмарок»

Славутинська О.В. із 4-А класом  працювали над творчим проектом «Мій рідний край – Сумщина». Презентували підсумки роботи над проектом під час  проведення інтелектуально-розважальної гри «Мій рідний край – Сумщина», матеріали роботи систематизовано в тематичні папки, оформлено виставки малюнків «Мій рідний край», фотоколажів «Сім природніх чудес Сумщини»; створено збірку творів-есе «Мій рідний край Сумщина»;

Проміжні результати роботи над проектом презентувалися на позакласних виховних заходах: «Відомі постаті Конотопщини» , «Одна Батьківщина і двох не буває», «Ми – нащадки славного роду», «Мій рідний край ні з чим не порівняти»; бібліотечний урок «Подорож Сумщиною», усний журнал «Краса рідного краю»; урок-подорож «Сім чудес Сумщини».

Продовжується робота школи щодо реалізації міського проекту «Богунівські класи». Щороку, аналізуючи успіхи та недоліки в роботі цих класів, педагогічний колектив удосконалює методи й форми роботи з учнями-богунівцями, вносяться корективи у навчально-виховні плани роботи.

Для змістовної організації освітнього процесу для учнів початкових класів організовано роботу 6 груп продовженого дня, 3 з них – у богунівських класах, вихователями в яких є чоловіки, які мають досвід роботи в Збройних Силах України  та педагогічну освіту.

Усі ГПД працюють згідно розкладу та планів виховної роботи, організовано роботу гуртків позашкільних навчальних закладів міста: «Хореографія», «Вокал», «Юні краєзнавці», «Початкове технічне моделювання», «Пішохідний туризм», «Баскетбол», «Народні ремесла». За рахунок додаткових освітніх послуг організовано роботу гуртків «Англійська мова», «Театральне мистецтво», «Футбол».

У рамках дослідно-експериментальної діяльності школи другий рік здійснено набір учнів до класу, який працює за технологією розвивального навчання  Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова. Ця технологія є методологічною основою реформування системи освіти в початковій ланці школи, де учнівська робота будується як пошук і проба засобів вирішення завдання.

Колектив школи активно працює над вивченням особливостей побудови та проведення навчальних занять за даною технологією, саме тому систематично в закладі проводяться тренінги, наради, взаємовідвідування уроків, посилена співпраця з батьківським колективом (батьківські збори, екскурсійні походи, шкільні пікніки й под..)

З метою забезпечення якісного надання освітніх послуг та підвищення фахового рівня  учителі Наталич Л.В. та Півовар Н.В., Судак Н.О. протягом року проходили курси підготовки вчителів Центру методики та психології розвивального навчання.

Якість початкової освіти визначається не лише засвоєнням учнями предметних компетентностей, а й ключових, які мають бути найважливішим особистісним надбанням кожного випускника початкової школи.

Основний критерій визначення ефективності методичної роботи — результативність навчально-виховного процесу.

З метою визначення відповідності освітнього рівня випускників початкової школи вимогам Державного стандарту початкової освіти та визначення рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці в 4-х класах проводилася державна підсумкова атестація у вигляді підсумкових контрольних робіт з української мови  та математики. Про здобутки учнів та вчителів свідчать результати атестації.

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *